Spinal Tmrler OmurgaOmurilik Anatomi OmurgaOmurilik Anatomi OmurgaOmurilik Anatomi

  • Slides: 42
Download presentation
Spinal Tümörler

Spinal Tümörler

Omurga-Omurilik Anatomi

Omurga-Omurilik Anatomi

Omurga-Omurilik Anatomi

Omurga-Omurilik Anatomi

Omurga-Omurilik Anatomi

Omurga-Omurilik Anatomi

Omurga-Omurilik Anatomi

Omurga-Omurilik Anatomi

Omurilik Tümörleri Spinal tümörlerin % 15’i Genel Sınıflama: 1. İntradural: Ekstra- veya intra- meduller

Omurilik Tümörleri Spinal tümörlerin % 15’i Genel Sınıflama: 1. İntradural: Ekstra- veya intra- meduller 2. Ekstra-dural 3. İntra veya ekstra dural olabilen metastatik tümörler

Ekstramedüller Tümörler Omurilik tümörlerinin 2/3 ‘ünü oluştururlar Genellikle selim ve cerrahiye uygunlar 1. Sinir

Ekstramedüller Tümörler Omurilik tümörlerinin 2/3 ‘ünü oluştururlar Genellikle selim ve cerrahiye uygunlar 1. Sinir kılıfı tümörleri : % 40 2. Menenjiomlar : % 40 3. Filum terminale ependimomları : % 15 4. Diğer : % 5

Sinir Kılıfı Tümörleri Tüm intradural tümörlerin % 25’i İnsidans: 0. 3 -0. 4 /

Sinir Kılıfı Tümörleri Tüm intradural tümörlerin % 25’i İnsidans: 0. 3 -0. 4 / 100, 000 Çoğunluğu tekil şıvannomlardır 40 - 60 yaş Erkek = Kadın Dorsal sinir kökü Sıklıkla intradural: % 70

Sinir Kılıfı Tümörleri % 30 Dambıl şeklinde

Sinir Kılıfı Tümörleri % 30 Dambıl şeklinde

Sinir Kılıfı Tümörleri Şıvannom Nörofibrom

Sinir Kılıfı Tümörleri Şıvannom Nörofibrom

Sinir Kılıfı Tümörleri % 10: epidural veya paraspinal İntradural kök segmentinin kısa olması nedeniyle

Sinir Kılıfı Tümörleri % 10: epidural veya paraspinal İntradural kök segmentinin kısa olması nedeniyle servikal bölgede transdural büyüme görülür % 1: Perivasküler sinir kılıfından intramedüller olarak % 2. 5: habis tip (özellikle NF’li hastalarda). Bu hastalarda beklenen yaşam süresi 1 yılın altındadır

Sinir Kılıfı Tümörleri Şıvannom Patoloji: Palisad oluşumu (Antoni-A) gösteren pürüzsüz kitleler Stellate-hücreler (Antoni-B): nadir

Sinir Kılıfı Tümörleri Şıvannom Patoloji: Palisad oluşumu (Antoni-A) gösteren pürüzsüz kitleler Stellate-hücreler (Antoni-B): nadir Çoklu lezyon (Şıvannomatozis): NF 2. Nörofibrom Normal ve anormal doku ayırımını zorlaştıran fuziform tipte büyüme paterni NF 1’de sıktır Birden fazla ise : NF teşhisi

Menenjiomlar Araknoid cap hücreleri 5 -7. dekad arası sık K > E (% 85’i

Menenjiomlar Araknoid cap hücreleri 5 -7. dekad arası sık K > E (% 85’i kadın) % 80 oranında torasik bölgede Üst servikal ve foramen magnum seviyeleri de nadir değil Sıklıkla intradural fakat % 10’unda intra- ve ekstra dural beraber.

Menenjiomlar Kranialdekinin görülmez Total Çok aksine pial yayılım çıkarımı kolaydır büyük boyuta gelmeden semptom

Menenjiomlar Kranialdekinin görülmez Total Çok aksine pial yayılım çıkarımı kolaydır büyük boyuta gelmeden semptom verirler

Filum Terminale Ependimomları % 40’ı filum terminaleden Sıklıkla intradural Ayırıcı tanı: Astrositom, Oligodendr. ,

Filum Terminale Ependimomları % 40’ı filum terminaleden Sıklıkla intradural Ayırıcı tanı: Astrositom, Oligodendr. , paragangliom 30 -50 yaş E > K. Miksopapiller: En sık Selimdirler fakat genç yaşta agresif olabilirler.

Diğer Dermoidler Epidermoidler Lipomlar Teratomlar Nöroenterik nöral kistler Torakolomber ve lomber segmentlerde. intra- veya

Diğer Dermoidler Epidermoidler Lipomlar Teratomlar Nöroenterik nöral kistler Torakolomber ve lomber segmentlerde. intra- veya ekstra-meduller Neoplastik olmayan lezyonlar: araknoid kistler, intraspinal anevrizmalar, sarkoidoz, tüberkülom, vb.

Klinik Bulgular Yavaş gelişir Lokal ağrı Artmış kafaiçi basıncı gibi bası bulguları Kuvvet kaybı

Klinik Bulgular Yavaş gelişir Lokal ağrı Artmış kafaiçi basıncı gibi bası bulguları Kuvvet kaybı (kol ya da bacak) Etkilenen bölgede veya altında duyu kaybı Brown-Sequard Sendromu: kontrlateral spinotalamik yol (duyu kaybı), ipsilateral kortikospinal yol (kuvvet kaybı) ve arka kolon (vibrasyon ve pozisyon algısı kaybı)

Klinik Bulgular Torasik etkilenme : uzun-trakt bulguları Önce kuvvet kaybı sonra spastisite Ayak bileği

Klinik Bulgular Torasik etkilenme : uzun-trakt bulguları Önce kuvvet kaybı sonra spastisite Ayak bileği ve başparmağında dorsifleksiyon kaybı Yürüyüş ataksisi Geç dönemde: barsak ve mesane işlev kaybı Kauda equina tümörleri: Yatar pozisyonda ağrı şiddetinde artış

Teşhis ve Tedavi MR Cerrahi

Teşhis ve Tedavi MR Cerrahi

İntramedüller Tümörler Ependimomlar: % 45 Astrositomlar : % 40 (Oligodendr. , Ganglogliom, nörositom ve

İntramedüller Tümörler Ependimomlar: % 45 Astrositomlar : % 40 (Oligodendr. , Ganglogliom, nörositom ve subependimom). Hemanjioblastom: Diğer: %5 % 10 (metastatik, inf, vasküler. , vb)

Ependimomlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. En sık görülen Orta yaş K=E Syrinks:

Ependimomlar 1. 2. 3. 4. 5. 6. En sık görülen Orta yaş K=E Syrinks: % 65 Özellikle servikalde NF 2 Hepsi selimdir Selüler Epiteliyal Tanysitik (fibriller) Subependimoma Miksopapiller Karışık tip

Astrositomlar Tüm MSS astrositomlarının % 3’ü İlk 3 dekad Pediatrik çağda en sık (Tüm

Astrositomlar Tüm MSS astrositomlarının % 3’ü İlk 3 dekad Pediatrik çağda en sık (Tüm intramedüller tümörlerin % 90’ı) Servikal veya servikotorasik bileşkede (% 60) Syrinks oluşumu sıktır NF 1

Hemanjioblastomlar % 3 -8 % 15 -25: von Hippel. Lindau Sendromu Her yaşta görülebilir

Hemanjioblastomlar % 3 -8 % 15 -25: von Hippel. Lindau Sendromu Her yaşta görülebilir Erken çocukluk çağında nadirdir. Selim-vasküler Sınırları belirgin

Diğer Lipomlar: En sık disembryojenik tümörlerdir ve tüm intramedüller tümörlerin %1’ini oluştururlar Metastazlar: %

Diğer Lipomlar: En sık disembryojenik tümörlerdir ve tüm intramedüller tümörlerin %1’ini oluştururlar Metastazlar: % 5 (Akciğer, meme) Melanositoma Melanom Fibrosarkom Primitif nöroektodermal tümörler Kavernöz malformasyonlar Amyloid anjiopatiler Vasküler lezyonlar

Klinik Bulgular Değişkendir Erken dönemde: Non-spesifik Teşhisten 3 -4 yıl önce semptomlar başlayabilir Kanama

Klinik Bulgular Değişkendir Erken dönemde: Non-spesifik Teşhisten 3 -4 yıl önce semptomlar başlayabilir Kanama durumunda akut kötüleşme: En sık ependimomlarda Ağrı ve kuvvet kaybı – Sıklıkla beraber görülür Servikal: Üst ekstremite semptomları Torasik: Spastisite ve duyu (uyuşukluk) Lomber: Bel ve bacak ağrısı Ürogenital ve anorektal disfonksiyonu erken dönemde olma meyilindedir

Teşhis ve Tedavi MRI Cerrahi

Teşhis ve Tedavi MRI Cerrahi

Omurganın Primer Tümörleri Selim ve Habis Omurganın osseöz, kıkırdak ve fibröz elemanlarından kaynaklanırlar Nadirdirler

Omurganın Primer Tümörleri Selim ve Habis Omurganın osseöz, kıkırdak ve fibröz elemanlarından kaynaklanırlar Nadirdirler

Selim Tümörler Osteoid osteom Osteoblastom Osteokondrom Dev hücreli tümörler Anevrizmal kemik kistleri Eosinofilik granülom

Selim Tümörler Osteoid osteom Osteoblastom Osteokondrom Dev hücreli tümörler Anevrizmal kemik kistleri Eosinofilik granülom Hemanjiom

Osteoid osteom Selim Çocuk ve genç erişkin : 10 -25 yaş Lamina ve pedikül

Osteoid osteom Selim Çocuk ve genç erişkin : 10 -25 yaş Lamina ve pedikül gibi arka kolon elemanları daha sık tutulur Lomber- en sık Servikal Torasik Sakral segmentler

Osteoid osteom Bel ağrısı- en sık semptom Dinlenmekle azalmayan, gece şiddetlenen ve Asprin ile

Osteoid osteom Bel ağrısı- en sık semptom Dinlenmekle azalmayan, gece şiddetlenen ve Asprin ile azalan Defisit: % 0 -25 Erişkinde ağrılı skoliyozun en sık nedeni Geç teşhis konur Çocukta ve genç erişkinde 6 haftadan fazla süren ağrı durumunda şüphelenilmelidir Direkt grafiler ilk görüntüleme yöntemi olmalıdır BT ve radyoaktif technetium tanıda faydalıdır Tedavi : Semptomatik

Osteoblastomlar Agressif selim tümörlerdir Omurgada sık görülür > % 50 skoliozla beraberdir % 80

Osteoblastomlar Agressif selim tümörlerdir Omurgada sık görülür > % 50 skoliozla beraberdir % 80 30 yaş altında Omurga arka elemanları tutulumu Servik = Torak = Lomber Büyük boyut nedeniyle defisit sıktır Ağrılı skoliyoz Osteoid osteoma göre daha çok nükseder Tanı: BT veya direkt grafi yardımcıdır ama kesin tanı patoloji ile konulur

Osteokondromlar En sık kemik tümörleridir Selimdirler Tek veya çok sayıda Habis dejenerasyon görülebilir Kıkırdak

Osteokondromlar En sık kemik tümörleridir Selimdirler Tek veya çok sayıda Habis dejenerasyon görülebilir Kıkırdak kaynaklıdır Arka elemanlar ve özellikle spinoz proces tutulur Nadiren ağrılıdır

Dev Hücreli Tümörler Selim Genç erişkinde metafiz ve epifiz tutulumu Omurgada korpus tutulur En

Dev Hücreli Tümörler Selim Genç erişkinde metafiz ve epifiz tutulumu Omurgada korpus tutulur En sık torasik omurga Nüks (% 50) (% 15) metastaz Cerrahi tedavi

Anevrizmal Kemik Kistleri Selim 20 - 30 yaş Arka elemanlar (% 60) Lomber bölgede

Anevrizmal Kemik Kistleri Selim 20 - 30 yaş Arka elemanlar (% 60) Lomber bölgede sık Bel ağrısı : ana semptom Defisit sıktır (% 55) Osteoblastom ve osteoid osteom gibi ağrılı skoliyoz yapar Cerrahi Radyoterapi adjuvan olarak verilebilir.

Eosinofilik Granülom En sık 2. dekadda görülür Tekil veya sistemik hastalık ile beraber olabilir

Eosinofilik Granülom En sık 2. dekadda görülür Tekil veya sistemik hastalık ile beraber olabilir Akut formu: Letterer-Siwe Kronik: Hand-Schüller. Christian 5 ve 10 yaşta pik yapar Akut sırt ağrısı Torasik omurga tutulumu Sistemik ise kemoterapi diğer türlü Cerrahi tedavi

Hemanjiomlar Selim Vasküler kökenli Sıklıkla insidentaldir > % 50 omurga ve kafatasında görülür Torakolomber

Hemanjiomlar Selim Vasküler kökenli Sıklıkla insidentaldir > % 50 omurga ve kafatasında görülür Torakolomber veya lomber Direkt grafide : vertikal çizgilenmeler Patolojik kırıklar Bası durumunda cerrahi

Habis Tümörler 1. Osteosarkom 2. Kondrosarkom 3. Ewing Sarkomu 4. Multiple Myelom 5. Lenfoma

Habis Tümörler 1. Osteosarkom 2. Kondrosarkom 3. Ewing Sarkomu 4. Multiple Myelom 5. Lenfoma

Osteosarkom Nadir Omurgada saptanırsa ya ekstremiteden metastaz ile veya radyoterapi sonrası veya Paget’s hastalığı

Osteosarkom Nadir Omurgada saptanırsa ya ekstremiteden metastaz ile veya radyoterapi sonrası veya Paget’s hastalığı nedendir İleri yaş Arka elemanların ve korpusun litik veya destrüktif lezyonu Cerrahi + radyoterapi

Kondrosarkom Uzun kemiklerde ve pelviste sıktır. Omurga tutulumu da sıktır 40 – 70 yaş

Kondrosarkom Uzun kemiklerde ve pelviste sıktır. Omurga tutulumu da sıktır 40 – 70 yaş Primer veya mevcut enkondrom veya osteokondroma sekonder görülebilir Yavaş veya agresif seyirli olabilir Sadece Cerrahi tedavi

Ewing’s Sarkomu Kemiğin habis küçük hücreli tümörü Çocukluk ve ergenlik çağı Prognoz kötü En

Ewing’s Sarkomu Kemiğin habis küçük hücreli tümörü Çocukluk ve ergenlik çağı Prognoz kötü En sık ilk 2 dekadda Subfebril ateş, anemi, lökositoz ve yüksek sedimentasyon Osteomyelit ile karıştırılır Cerrahinin yeri sınırlı Kemoterapi + radyoterapi önerilir

Multiple Myelom Erişkin çağın en sık habis kemik tümörü > 50 yaş Plazma hücre

Multiple Myelom Erişkin çağın en sık habis kemik tümörü > 50 yaş Plazma hücre tümörü olması nedeniyle yaygın tutulum yapar Normositik-normokromik anemi Yüksek sedimentasyon Litik-güve yeniği görünümü Birincil tedavi: Kemoterapi

Lenfoma Diğer lenfomalara benzerdir Erişkin çağ Omurgada vertebra korpusunda Litik lezyonlar Teşhis: Biyopsi Birincil

Lenfoma Diğer lenfomalara benzerdir Erişkin çağ Omurgada vertebra korpusunda Litik lezyonlar Teşhis: Biyopsi Birincil Tedavi: radyoterapi Kemo + Radyotx: Surviyi arttırmaktadır