Specialybs kalbos dstymas ir akademins kalbos vertinimo rezultatai

  • Slides: 7
Download presentation
Specialybės kalbos dėstymas ir akademinės kalbos vertinimo rezultatai Doc. dr. Daiva Vaišnienė, Valstybinė lietuvių

Specialybės kalbos dėstymas ir akademinės kalbos vertinimo rezultatai Doc. dr. Daiva Vaišnienė, Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Specialybės kalbos dėstymas (I pakopos studijų programos, kuriose nedėstoma specialybės kalba) 89 90 80

Specialybės kalbos dėstymas (I pakopos studijų programos, kuriose nedėstoma specialybės kalba) 89 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 49 2014 m. 2015 m. Studijų programų, kuriose nedėstoma specialybės kalba ar koks kitas kursas, susijęs su kalbos vartosena, skaičius padidėjo beveik dvigubai (neskaičiuotos filologijos studijų programos ir programos anglų kalba).

LMA geriausių mokslo darbų konkursas (VLKK pateiktų magistro darbų skaičius pagal kalbas)

LMA geriausių mokslo darbų konkursas (VLKK pateiktų magistro darbų skaičius pagal kalbas)

LMA geriausių mokslo darbų konkursas (magistro darbų kalbos vertinimo rezultatai) Iš viso įvertintas 38

LMA geriausių mokslo darbų konkursas (magistro darbų kalbos vertinimo rezultatai) Iš viso įvertintas 38 studentų mokslo darbų kalbos taisyklingumas. Iš dalies kalbos taisyklingumo reikalavimus atitiko 5 darbai, neatitiko – 33 darbai.

LMA geriausių mokslo darbų konkursas (daktaro disertacijų skaičius pagal kalbas)

LMA geriausių mokslo darbų konkursas (daktaro disertacijų skaičius pagal kalbas)

LMA geriausių mokslo darbų konkursas (daktaro disertacijų kalbos vertinimo rezultatai) Iš viso vertintas 31

LMA geriausių mokslo darbų konkursas (daktaro disertacijų kalbos vertinimo rezultatai) Iš viso vertintas 31 disertacijos kalbos taisyklingumas. Kalbos taisyklingumo reikalavimus atitiko 4 darbai, iš dalies – 1 darbas, neatitiko – 26 darbai.

Vadovėlių, mokomųjų knygų kalbos vertinimo rezultatai 3 Iš dalies atitinka Neatitinka 7 Iš viso

Vadovėlių, mokomųjų knygų kalbos vertinimo rezultatai 3 Iš dalies atitinka Neatitinka 7 Iš viso vertintas 10 leidinių kalbos taisyklingumas. Kalbos taisyklingumo reikalavimus iš dalies atitiko – 3 leidiniai, neatitiko – 7 leidiniai.