SP stavebn a Obchodn akademie Kladno Cyrila Boudy

  • Slides: 14
Download presentation
SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Ekologie – biomy Autor: Mgr.

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Ekologie – biomy Autor: Mgr. Procházka Petr

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Tematický okruh Obecná biologie Anotace

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Tematický okruh Obecná biologie Anotace 1. ročník, obor Ekonomické lyceum a Technické lyceum, předmět Biologie, Ekologie –biomy – prezentace poskytuje ucelený přehled biomů z pohledu vegetačních pásem a vegetačních stupňů Metodický pokyn práce s prezentací doplněná výkladem Druh materiálu prezentace Datum tvorby 30. 3. 2013 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_Pk 1_20 EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 2

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Biomy = soubory podobných biocenóz

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Biomy = soubory podobných biocenóz (ekosystémů) - charakter ekosystému dán především abiotickými faktory → rozhodující a určující faktor = sluneční záření - v oblastech s podobným klimatem podobné typy ekosystémů, vytvářejí se tzv. vegetační zóny → vegetační pásma – od rovníku k pólům → vegetační stupně – určující nadmořská výška EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 3

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Vegetační pásma a)tropické deštné pralesy

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Vegetační pásma a)tropické deštné pralesy - rovníkové oblasti, vyrovnané klima, vysoká vzdušná vlhkost, průměrná teplota 25°C, srážky hojné a rovnoměrně rozdělené po celý rok (2000 – 8000 mm/rok) - druhově velmi rozmanité (palmy, epifyty, liány, kapradiny, papoušci, kolibříci, opice, velké množství druhů hmyzu…) (epifyty = rostliny přisedlé na jiné, neparazitující) EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 4

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 b) tropické opadavé a poloopadavé

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 b) tropické opadavé a poloopadavé lesy - Indomalajská oblast, severní část Jižní Ameriky - střídání období chladnější (15 -20°C) a teplejší (25 -30°C), srážky nepravidelně rozděleny během roku (1500 -2500 mm/rok) - stromy opadávají v období sucha jen v horních patrech (živočichové – poloopice, tapíři, hmyzožravci, letuchy, letouni…) EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 5

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 c) savany - jižní polokoule

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 c) savany - jižní polokoule - střídání chladných a teplých období, velké rozdíly v teplotách dne a noci, srážky nerovnoměrné – období sucha a deštů (400 -1000 mm/rok) - převládají trávy, stromy a keře ojediněle (baobab) - živočichové – kopytníci (antilopy, gazely, zebry), šelmy (lvi, hyeny) EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 6

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 d) tropické pouště a polopouště

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 d) tropické pouště a polopouště - např. Sahara, velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí (i více než 40°C) - srážky velice chudé (11 měsíců bez srážek) - vegetace netvoří souvislou pokrývku, typické jsou efemery a sukulenty - živočichové hadi, ještěři, tarbíci, hmyz e)pouště a polopouště mírného klimatu - velké teplotní rozdíly teplot, srážky kolem 200 mm/rok - vegetace – tamaryšky, juka, živočichové – ještěři, velbloudi, křečíci (efemery = rostliny s krátkou vegetační dobou) EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 7

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 f) tvrdolisté lesy a jejich

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 f) tvrdolisté lesy a jejich náhradní společenstva - oblast středozemí a Kalifornie, Austrálie - teplá suchá léta, maximum srážek v zimním období - průměrná teplota 15 -20°C, srážky kolem 1000 mm/rok - původní vegetace – pinie, blahovičníky, cedry, vavřín, korkový dub, v současnosti nahrazovány keři - živočichové - kozy, ovce, koala EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 8

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 g) opadavé listnaté lesy -

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 g) opadavé listnaté lesy - oblasti mírného pásu severní polokoule ovlivňované oceánským klimatem (Evropa) - pravidelné střídání ročních období, průměrná teplota 10°C - srážky 500 -1500 mm/rok - vegetaci tvoří listnaté lesy s keřovým patrem (doubravy, bučiny…) - živočichové – hlodavci, veverky, drobné šelmy(kuna, liška…), jelen, srnec EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 9

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 h) stepi (prérie, pampy) -

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 h) stepi (prérie, pampy) - střední Asie, Severní Amerika, Jižní Amerika, Ukrajina - velké teplotní rozdíly mezi zimou a létem (zima -10°C, léto 25°C) - méně srážek 250 -600 mm/rok - vegetace – převládají suchomilné trávy - živočichové – hlodavci(sysel, psoun…), velcí kopytníci (bizoni, koně…) EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 10

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 i) lesy s vlhkým a

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 i) lesy s vlhkým a středně teplým klimatem - Čína, Japonsko, Korea, Kanárské ostrovy - průměrná teplota 16°C, srážky 1000 -2800 mm/rok - listnaté lesy – dub, javor, magnolie, živočichové – pandy, cibetky… j) boreální jehličnaté lesy – tajga - pouze severní polokoule - velké teplotní rozdíly mezi létem a zimou (30 -50°C), srážky 450 -600 mm/rok - typické rostliny jehličnany, živočichové - medvěd, los EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 11

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 k) tundra - severní polokoule

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 k) tundra - severní polokoule - dlouhá zima (9 -11 měsíců), nízké srážky 150 -300 mm/rok (dostatečné z důvodu nízkého výparu) - vegetace – zakrslé dřeviny (vrba, bříza), keříky, trávy, mechy, lišejníky - živočichové – polární fauna (sob, liška polární, sovice sněžná, medvěd lední, zajíc polární, tuleň…) EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 12

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Vegetační stupně a)nížinný – do

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Vegetační stupně a)nížinný – do 200 m n. m. , průměrná teplota 10°C, charakteristické lužní lesy b)pahorkatinný – 200 – 250 m n. m. , průměrná teplota 7°C, charakteristické doubravy c)podhorský – 500 – 1000 m n. m. , průměrná teplota 4 -7°C, charakteristické bučiny d)horský – 1000 – 1400 m n. m. , průměrná teplota 1 -4°C, charakteristické horské bučiny a smrčiny e)klečový subalpinský – 1200 - 1600 m n. m. , průměrná teplota 0 -2°C, nad horní hranicí lesa, klečový porost f)alpínský – nad 1800 m n. m. , průměrná teplota -4 -0°C, horské louky a skály EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 13

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Použité zdroje HANČOVÁ, Hana; VLKOVÁ,

SPŠ stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Použité zdroje HANČOVÁ, Hana; VLKOVÁ, Marie. Biologie v kostce 1. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80 -7200 -059 -4 JELÍNEK, Jan; ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Olomouc, 1998, ISBN 80 -7182 -050 -4 EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0154 14