Sovietske RUSKO vznik modernho totalitnho systmu udov komisri

  • Slides: 16
Download presentation
Sovietske RUSKO vznik moderného totalitného systému

Sovietske RUSKO vznik moderného totalitného systému

Ľudoví komisári

Ľudoví komisári

Prechod ku komunizmu n n n V krajine bol zavedený vojnový komunizmus zoštátnenie všetkých

Prechod ku komunizmu n n n V krajine bol zavedený vojnový komunizmus zoštátnenie všetkých podnikov, odstránená majetková nerovnosť, každý kto pracoval, dostával rovnako. Bola vytvorená beztriedna spoločnosť. Z dedín boli zhabané potraviny do miest následkom toho a vojny začína na dedinách hladomor a s ním spojené nepokoje roľníkov. Rozpútala sa aj občianska vojna.

Hladomor

Hladomor

Budovanie ZSSR dvadsiate roky 1922 - bol vyhlásený ZSSR ako „federatívny“ štát ( národy,

Budovanie ZSSR dvadsiate roky 1922 - bol vyhlásený ZSSR ako „federatívny“ štát ( národy, ktoré sa ocitli v ZSSR nemali právo na sebaurčenie a museli sa podriadiť socializmu. n V skutočnosti ZSSR bol unitárny štát riadila ho jediná politická zložka n boľševická strana.

NEP n Boľševici vyhrali občiansku vojnu a bola zavedená nová ekonomická politika. T. j.

NEP n Boľševici vyhrali občiansku vojnu a bola zavedená nová ekonomická politika. T. j. čiastočné obnovenie trhovej ekonomiky n n n Úspechy, vyššia životná úroveň, nové peniaze, vzrast priemyselnej výroby Avšak ekonomika vzrástla len na úroveň pred vojnou - ešte stále veľká chudoba. Nepmani - ruskí zbohatlíci.

Stalinova cesta k moci n n n Vznikajú spory o ďalšom smerovaní krajiny Lenin

Stalinova cesta k moci n n n Vznikajú spory o ďalšom smerovaní krajiny Lenin pre zhoršený zdravotný stav je postupne vyčleňovaný z politiky. Za najlepšieho pokračovateľa v politike po Leninovi sa pokladal Trockij. Po Leninovej smrti najlepšie využil situáciu dosiaľ nenápadný a podceňovaný Josif Vissarionovič Džugašvili, ktorý bol zvolený za nástupcu Lenina. Na ceste k moci dal popraviť 10 z 15 členov vlády vrátane Trockého a Rykova.

Lenin zomiera v r. 1924

Lenin zomiera v r. 1924

Budovanie ZSSR tridsiate roky n n „ Oneskorili sme sa za vyspelými krajinami o

Budovanie ZSSR tridsiate roky n n „ Oneskorili sme sa za vyspelými krajinami o 50 - 100 rokov, túto stratu musíme dohnať za 10 rokov, inak nás rozdrvia. Potrebné peniaze neboli, preto Stalin zoštátnil majetok aj zahraničným podnikateľom. Hlavným cieľom bolo vybudovať ťažký priemysel na úkor poľnohospodárstva. Vytvára sa systém plánovanej ekonomiky tzv. päťročnice - plány na 5 rokov dopredu v rámci ekonomického a sociálneho rozvoja.

Výsledok industrializácie n n n Giganticky rast priemyselnej výroby a národného dôchodku. ( za

Výsledok industrializácie n n n Giganticky rast priemyselnej výroby a národného dôchodku. ( za 8 rokov vzrástla priemyselná výroba 4 - násobne. Rozvíjajú sa všetky druhy priemyslu. Budovanie gigantických priemyselných centier na Sibíri a Urale. Sovietska priemyselná výroba predstihla taliansku, francúzsku, japonskú a aj britskú. Na budovaní centier sa využívala otrocká práca.

Cena za modernizáciu n n n Problémy v poľnohospodárstve. Klesá produkcia Nastáva kolektivizácia (

Cena za modernizáciu n n n Problémy v poľnohospodárstve. Klesá produkcia Nastáva kolektivizácia ( združstevňovanie) poľnohospodárstva vytvárajú sa kolektívne hospodárstva - kolchozy štátne hospodárstva - sovchozy heslo: kto nejde do kolchozu je nepriateľom sovietskej vlády. Roľníci sa búria ( množstvo vyhnancov, 8 mil. vysťahovaných roľníkov, hladomory, 4 mil. Mŕtvych roľníkov, nedostatok potravín, ) n nedostatok výrobkov dennej potreby. n Vznik čierneho trhu.

Stalinova diktatúra n n Nekompromisný diktátor, masový vrah 1934 Stalin zavádza masové čistky. Každého

Stalinova diktatúra n n Nekompromisný diktátor, masový vrah 1934 Stalin zavádza masové čistky. Každého kto ho kritizoval zatkla tajná polícia. Odhaduje sa, že Stalin do svojej smrti spôsobil smrť až 40 mil. ľudí. Nakoniec dal Stalin popraviť aj šéfa tajnej polície, ktorý čistky vykonával.

ZSSR na medzinárodnej scéne n n n 1918 - separátny mier s Nemeckom. August

ZSSR na medzinárodnej scéne n n n 1918 - separátny mier s Nemeckom. August 1939 podpísaný pakt o neútočení pakt Molotov Ribbentrop. A o mesiac aj zmluvu o priateľstve. Západne mocnosti majú nedôveru voči ZSSR a obávajú sa jeho hospodárskeho vzrastu.

ZSSR a komunistické hnutie n ZSSR sa svoje myšlienky snaží presadzovať aj do kapitalistických

ZSSR a komunistické hnutie n ZSSR sa svoje myšlienky snaží presadzovať aj do kapitalistických krajín. - komunistická internacionála