Souborn katalog R v roce 2017 Semin pro

  • Slides: 24
Download presentation
Souborný katalog ČR v roce 2017 Seminář pro účastníky SK ČR Městská knihovna v

Souborný katalog ČR v roce 2017 Seminář pro účastníky SK ČR Městská knihovna v Praze 27. listopadu 2017 Ph. Dr. Eva Svobodová Národní knihovna ČR

NK ČR – Odd. souborných katalogů spravuje SK ČR 6. 784. 472 záznamů českých

NK ČR – Odd. souborných katalogů spravuje SK ČR 6. 784. 472 záznamů českých i zahraničních monografií, seriálů a speciálních druhů dokumentů z 472 českých knihoven http: //skc. nkp. cz CADR 6596 záznamů „živých“ knihoven V současné době nejúplnější zdroj informací o knihovnách a informačních institucích v ČR http: //aleph. nkp. cz/cze/a dr cze/adr ANL 1. 667. 577 záznamů článků a statí, které jsou obsaženy v seriálech a sbornících, vydávaných na území ČR http: //aleph. nkp. cz/cze/anl

Počet připojení k bázi a počet záznamů připojenými digitalizovanými dokumenty SK ČR 6. 784.

Počet připojení k bázi a počet záznamů připojenými digitalizovanými dokumenty SK ČR 6. 784. 472 záznamů Celkem připojení v 2017 1. 467. 077 z mobilních zařízení 40. 606 Digitalizovaný dokument CADR 6596 záznamů „živých“ knihoven Celkem připojení v 2017 31. 812 z mobilních zařízení 135 připojen k 351. 217 záznamům 67% aktualizováno http: //skc. nkp. cz http: //aleph. nkp. cz/cze/a dr cze/adr ANL 1. 667. 577 Celkem připojení v 2017 36, 471 z mobilních zařízení 712 Plný text článku připojen k 415. 599 záznamů http: //aleph. nkp. cz/cze/anl

7. 3. 2016 - Pracovní skupina pro SK ČR schválila: • Od 1. 5.

7. 3. 2016 - Pracovní skupina pro SK ČR schválila: • Od 1. 5. 2016 SK ČR přijímá záznamy dokumentů s vročením 2016 (a výše) - zpracované pouze podle katalogizačních pravidel RDA v SK ČR k 13. 11. 2017 je 645. 728 záznamů zpracovaných podle RDA • Od 1. 1. 2017 bude SK ČR přijímat pouze záznamy v kódování UTF-8 (realizováno 1. 1. 2017) • UNIMARC bude SK ČR podporovat do konce roku 2017, dále bude podpora poskytována pouze pro MARC 21. (bude realizováno od 1. 1. 2018 – SK ČR přestane přijímat záznamy v UNIMARCu , ale bude je v tomto formátu nadále nabízet ke stahování)

Novinka z roku 2016, přinesla v roce 2017 své ovoce přípis polí 910/911 u

Novinka z roku 2016, přinesla v roce 2017 své ovoce přípis polí 910/911 u chybných záznamů dodaných do SK ČR - realizováno od 1. 11. 2016 Ze záznamů nepřijatých do SK ČR byl údaj o vlastnictví dokumentů do SK ČR převzat v téměř polovině případů

Novinky v roce 2017 propojení s bází KPS - Knihopis

Novinky v roce 2017 propojení s bází KPS - Knihopis

Novinky v roce 2017 propojení s bází KPS - Knihopis pokr.

Novinky v roce 2017 propojení s bází KPS - Knihopis pokr.

Novinky v roce 2017 propojení s bází KPS - Knihopis pokr. 2 - staré

Novinky v roce 2017 propojení s bází KPS - Knihopis pokr. 2 - staré tisky (do roku 1800) uchovávány v SK ČR nadále na úrovni exemplářů - sloučené záznamy byly v roce 2017 od sebe odděleny - ale nadále trvá možnost připisovat k nalezeným záznamům sigly nových knihoven přes on-line formulář

Pracujeme na • řešení způsobu doplňování čísel ČNB do záznamů české beletrie katalogizované Městskou

Pracujeme na • řešení způsobu doplňování čísel ČNB do záznamů české beletrie katalogizované Městskou knihovnou v Praze a přebírání těchto záznamů do SK ČR pro sdílení (bude probíhat několikrát denně) Testujeme • Úpravy programů pro zlepšení automatických deduplikací nově zaslaných záznamů v SK ČR (sčítání klíčů ručně slučovaných záznamů pro další využití při automatických deduplikacích)

Odkaz z báze NKC do SK ČR (pro případ nedostupnosti exempláře v NK ČR)

Odkaz z báze NKC do SK ČR (pro případ nedostupnosti exempláře v NK ČR)

Spolupráce s obálkovým serverem – od roku 2013 V odd. SK naskenováno 3863 obálek

Spolupráce s obálkovým serverem – od roku 2013 V odd. SK naskenováno 3863 obálek + 8745 stran obsahů z toho v roce 2017 - 563 obálek + 1090 stran obsahů

Pár čísel – pro milovníky statistik Stav k 14. 11. 2017 Počet záznamů 6.

Pár čísel – pro milovníky statistik Stav k 14. 11. 2017 Počet záznamů 6. 784. 472 Počet připsaných sigel /odběrů Počet odkazů do lokálních ktg. Počet přispívajících knihoven Počet záz. s připojenou digit. kopii 16. 299. 600 15. 710. 024 472 (36 přes OAI) 351. 181 Využití v roce 2017 Použití odkazu do lokálního katalogu 579. 963 Počet odeslání žádostí na MVS Návštěvnost v bázi SKC 6. 171 1. 467. 077 připojení 2. 851. 084 akcí

 pro srovnání v roce 2015 /2016 /2017… Obsah SK ČR k 14. 11.

pro srovnání v roce 2015 /2016 /2017… Obsah SK ČR k 14. 11. 2016 / CELKEM | KNIHY | SERIÁLY | SPEC. DOK. | ST. TISKY 6. 163. 682 | 5. 580. 820 | 164. 062 | 418. 799 | 211. 297 6. 489. 262 | 5. 845. 322 | 165. 923 | 478. 017 | 239. 749 6. 784. 472 | 6. 116. 120 | 167. 143 | 501. 205 | 281. 155 CELKEM | DOMÁCÍ | OSTATNÍ 6. 163. 682 | 2. 114. 859 | 4. 048. 823 6. 489. 262 | 2. 173. 509 | 4. 315. 753 6. 784. 472 | 2. 211. 107 | 4. 573. 365

Přes on-line formulář připsáno pro srovnání v roce 2015 /2016 /2017… rok 2015 2016

Přes on-line formulář připsáno pro srovnání v roce 2015 /2016 /2017… rok 2015 2016 2017 Připsáno odběrů 40. 038 57. 392 84. 725 Odpis odběrů 14. 772 13. 951 16. 934 Počet zpráv 2525 4085 6503 3978*) *)zprávy zaslané mimo formulář / celkem 10481 zpráv

Souhrn pro milovníky statistik Importy v roce 2017 • importováno celkem 8461 dávek záznamů

Souhrn pro milovníky statistik Importy v roce 2017 • importováno celkem 8461 dávek záznamů • z 1. 124. 950 zaslaných záznamů bylo 1. 046. 204 přijato - 78. 746 nepřijato z důvodu chyby v záznamu - 73. 475 záznamů zasláno opakovaně do SK ČR • z přijatých záznamů se 734. 410 záznamů automaticky sloučilo (se záznamy dříve zaslanými) a 334. 939 přijalo jako originální Z chybných záznamů v 24. 850 případech převzata do SK ČR alespoň sigla zasílající knihovny

Souhrn pro milovníky statistik pokr. • pracovníci SK ČR sloučili ručně záznamy 35. 881

Souhrn pro milovníky statistik pokr. • pracovníci SK ČR sloučili ručně záznamy 35. 881 titulů (což představuje 59. 798 smazaných záznamů z SK ČR) (tj. 17, 85 % záznamů, které se importovaly jako originální)

Souhrn pro milovníky statistik 2. pokr. V SK ČR k 14. 11. 2017: 167.

Souhrn pro milovníky statistik 2. pokr. V SK ČR k 14. 11. 2017: 167. 143 záznamů seriálů ze 424 knihoven • 385 aktualizovalo odběry v roce 2017 • 39 zatím nereagovalo na výzvu k aktualizaci nebo nezaktualizovalo údaje u všech titulů • on-line provedeny změny o odběrech seriálů v 21. 938 případech / + zasláno 732 zpráv správci SK

Provedeny 2 testy vzniku duplicit v SK ČR 1. Jak často se slučují nové

Provedeny 2 testy vzniku duplicit v SK ČR 1. Jak často se slučují nové záznamy (vročení 2015+2016+2017)? 2. Proč vznikají duplicity čČNB v SK ČR?

Vročení Jak často se slučují nové záznamy (s vročení 2015+2016+2017) 2015 2016 2017 celkem

Vročení Jak často se slučují nové záznamy (s vročení 2015+2016+2017) 2015 2016 2017 celkem Počet záznamů s vročením 2015 -17 k 18. 11. 2017 21284 19766 11963 53013 Provedeno sloučení v roce 2015 3536 - - 3536 Provedeno sloučení v roce 2016 3424 2042 - 5466 Provedeno sloučení v roce 2017 343 2077 2500 4938 Celkem sloučení 7305 4137 2500 13940 % 25, 50 % 14, 75 % 17, 30 % 20, 80 %

Důvody vzniku duplicit - dupl. čČNB U 5301 testovaných titulů v 956 případech ČNB

Důvody vzniku duplicit - dupl. čČNB U 5301 testovaných titulů v 956 případech ČNB patřilo jinému dokumentu + jinému druhu dok. + vícesvazkovému dílu (tj. u 18 % případů)

Možná by vás zajímalo … Při řešení duplicit rozeslali v roce 2017 pracovníci SK

Možná by vás zajímalo … Při řešení duplicit rozeslali v roce 2017 pracovníci SK ČR 650 dotazů do přispívajících knihoven Dotazy - včetně přiložených knih - zásobujeme i kolegy z NK ČR (a je jich nepočítaně) Obrázek se jmenuje „Z poliček našich kolegů“

Souhrn pro milovníky statistik 3. pokr. • V roce 2017 bylo přijato 1101 žádostí

Souhrn pro milovníky statistik 3. pokr. • V roce 2017 bylo přijato 1101 žádostí o přidělení čísla ČNB (v roce 2014 jen 592, v 2015 už 1632, v roce 2016 1148) • Celkem 918 přidělených čísel ČNB ostatní žádosti byly zamítnuty - číslo ČNB už bylo přiděleno nebo konkrétnímu druhu dokumentu číslo ČNB nenáleží (např. katalogy výstav, propagační materiály atd. ) • počet žádostí v roce 2017 zůstal cca stejný jako v roce 2016

Možná by vás zajímalo … že od doby, co se sledují počty slučování duplicitních

Možná by vás zajímalo … že od doby, co se sledují počty slučování duplicitních záznamů v SK ČR (2007) jsme deduplikovali celkem 176. 952 titulů (v roce 2017 tj. – 22883 titulů) od roku 2008 sledujeme, kolik záznamů jsme smazali při ručních deduplikacích v rozmezí let 2008 -2017 420. 431 ručně smazaných záznamů

Kontaktní adresy NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE: eva. svobodova@nkp. cz KONZULTACE: • Pro dodávání dat skc@nkp. cz

Kontaktní adresy NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE: eva. [email protected] cz KONZULTACE: • Pro dodávání dat [email protected] cz • Seriály miroslava. [email protected] cz • MVS a Adresář – ADR zdenka. [email protected] cz bedriska. [email protected] cz (za KI) • Uzavírání smluv s SK ČR jana. [email protected] cz • K www stránkám www. caslin. cz jiri. [email protected] cz