Souborn katalog R jako vsledek a nstroj spoluprce

  • Slides: 58
Download presentation
Souborný katalog ČR jako výsledek a nástroj spolupráce mezi knihovnami Studijní a vědecká knihovna

Souborný katalog ČR jako výsledek a nástroj spolupráce mezi knihovnami Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Školení 25. září 2007 Eva Svobodová – Národní knihovna ČR 1

Co je souborný katalog ? Obecná charakteristika • souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které

Co je souborný katalog ? Obecná charakteristika • souhrn bibliografických záznamů fondů knihoven, které se na tvorbě konkrétního souborného katalogu podílejí • podává informaci, ve které ze zúčastněných knihoven se konkrétní dokument nachází • k informaci o umístění dokumentu v určité knihovně slouží sigla (lokační značka) 2

Souborný katalog jako nástroj. . • služby Kdo má hledaný dokument ? MVS (uspokojení

Souborný katalog jako nástroj. . • služby Kdo má hledaný dokument ? MVS (uspokojení potřeb uživatele) • katalogizaci Byl hledaný dokument již zkatalogizován ? převzetí záznamu (ušetření práce odborníků) • akvizici Byl hledaný dokument již koupen ? racionalizace akvizice (ušetření financí) • rešerši Jaké dokumenty vyšly k danému tématu ? závisí na kvalitě záznamů – přítomnost MDT, klíčových slov … 3

Souborné katalogy v ČR 4

Souborné katalogy v ČR 4

Souborný katalog ČR • reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog • v elektronické podobě -

Souborný katalog ČR • reálný centralizovaný heterogenní souborný katalog • v elektronické podobě - od roku 1995 • z principu je otevřen všem knihovnám České republiky (odborným i veřejným) bez ohledu na to, jaký knihovnický systém používají • dostupný : www. caslin. cz a http: //skc. nkp. cz výsledek i nástroj spolupráce 5

SK ČR k datu 20. 9. 2007 • • • Kde nás najdete ?

SK ČR k datu 20. 9. 2007 • • • Kde nás najdete ? Komu sloužíme ? A jak ? Co u nás najdete ? Jak nás využíváte ? Jak s námi zahájit spolupráci ? 6

Kde nás najdete ? • na Internetu (od roku 1995) • na adrese http:

Kde nás najdete ? • na Internetu (od roku 1995) • na adrese http: //skc. nkp. cz (vyhledávání v SK ČR) • na adrese http: //www. caslin. cz (informace o SK ČR) • v Národní knihovně ČR http: //www. nkp. cz – Katalogy a databáze 7

http: //www. caslin. cz 8

http: //www. caslin. cz 8

http: //skc. nkp. cz 9

http: //skc. nkp. cz 9

Komu sloužíme ? Uživatelům ! • běžným uživatelům • knihovníkům ve službách v katalogizaci

Komu sloužíme ? Uživatelům ! • běžným uživatelům • knihovníkům ve službách v katalogizaci I knihovník je jenom uživatel 10

Co poskytujeme běžným uživatelům? - možnost vyhledat dokument - možnost zjistit, která knihovna má

Co poskytujeme běžným uživatelům? - možnost vyhledat dokument - možnost zjistit, která knihovna má dokument ve fondu - možnost ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě dostupný - vyhledat dokument jinde - možnost zobrazit plný text, získat abstrakt článku atd. (u seriálů) 11

Vyhledat dokument a zjistit, která knihovna ho má 12

Vyhledat dokument a zjistit, která knihovna ho má 12

Ověřit , zda je dokument v knihovně nyní dostupný 13

Ověřit , zda je dokument v knihovně nyní dostupný 13

Ověřit , zda je dokument v knihovně nyní dostupný 14

Ověřit , zda je dokument v knihovně nyní dostupný 14

15

15

Vyhledat dokument a zjistit, která knihovna ho má 16

Vyhledat dokument a zjistit, která knihovna ho má 16

Propojení do Adresáře 17

Propojení do Adresáře 17

Propojení do Adresáře 18

Propojení do Adresáře 18

Vyhledat dokument jinde 19

Vyhledat dokument jinde 19

Vyhledat dokument jinde 20

Vyhledat dokument jinde 20

Vyhledat dokument jinde 21

Vyhledat dokument jinde 21

22

22

23

23

Zobrazit plný text dokumentu Pokud je v záznamu odkaz na : 24

Zobrazit plný text dokumentu Pokud je v záznamu odkaz na : 24

25

25

…… nebo digitalizovaný dokument 26

…… nebo digitalizovaný dokument 26

Běžný uživatel v SK ČR může: - vyhledat dokument - zjistit, která knihovna má

Běžný uživatel v SK ČR může: - vyhledat dokument - zjistit, která knihovna má dokument ve fondu - ověřit, zda je dokument v dané knihovně právě dostupný - vyhledat dokument jinde - možnost zobrazit plný text, získat abstrakt článku atd. (u seriálů ) 27

Co poskytuje SK ČR knihovníkům ve službách? • Vše co běžnému uživateli • Možnost

Co poskytuje SK ČR knihovníkům ve službách? • Vše co běžnému uživateli • Možnost objednat pro běžného uživatele dokument prostřednictvím MVS Zaslat objednávku MVS prostřednictvím SK ČR lze do 103 knihoven a využívat ji může zatím 128 knihoven • Statistiku o odeslaných a přijatých objednávkách MVS – služby pro knihovny 28

Služby pro registrované knihovny Jen ze zobrazeného záznamu 29

Služby pro registrované knihovny Jen ze zobrazeného záznamu 29

Další služby pro knihovníky z www rozhraní • Editační formulář umožňuje aktualizovat - údaje

Další služby pro knihovníky z www rozhraní • Editační formulář umožňuje aktualizovat - údaje o odběru dokumentu v SK ČR (přístup má 176 knihoven) - údaje o knihovně v bázi ADR (přístup má 365) • Zjištění počtu záznamů zaslaných do SK ČR • Export zaslaných záznamů 30

Export záznamů ze SK ČR 31

Export záznamů ze SK ČR 31

Co nabízí SK ČR knihovníkům v katalogizaci • Stahování záznamů ze SK ČR protokol

Co nabízí SK ČR knihovníkům v katalogizaci • Stahování záznamů ze SK ČR protokol Z 39. 50 – UNIMARC a MARC 21 http: //www. stk. cz/ZIG/TAB 1_Z 3950. html • Kontrola správnosti zpracování záznamů (v případě, že knihovna dodává záznamy do SK ČR v elektronické podobě) 32

Co u nás najdete ? • Záznamy z přispívajících knihoven (navíc - záznamy seriálů

Co u nás najdete ? • Záznamy z přispívajících knihoven (navíc - záznamy seriálů z CEZL a retrokonverze RSZP) • Knihy , časopisy, speciální druhy dokumentů (české i zahraniční) • Aktuální informace o knihovnách (báze ADR) 33

Co u nás najdete ? v číslech…. Cca 3. 100. 000 záznamů českých a

Co u nás najdete ? v číslech…. Cca 3. 100. 000 záznamů českých a zahraničních - monografií - speciálních druhů dokumentů - seriálů (136. 821) - starých tisků (40. 587) tj. celkem 4. 827. 344 odběrů (z toho seriály=309. 995) a 4. 075. 468 odkazů do lokálních katalogů přispívajících knihoven (z 2. 767. 924 záznamů) 137 knihoven přispívá elektronicky dalších cca 350 spolupracuje na dílčí bázi seriály 34

Které pověřené knihovny přispívající do SK ČR elektronicky ? • krajské knihovny MZK Brno

Které pověřené knihovny přispívající do SK ČR elektronicky ? • krajské knihovny MZK Brno , JVK ČB , SVK Hradec Králové , VK Olomouc SVK Kladno, KK Karlovy Vary , KVK Liberec , MSVK Ostrava SVKPK Plzeň, SVK Ústí n. L. KKV Havlíčkův Brod , KK FB Zlín, KK Pardubice • městské knihovny Ústí nad Orlicí , Jičín , Znojmo, Prostějov, Šumperk , Tábor, Opava, Karviná, Vyškov , Strakonice, Brno, Pelhřimov, Náchod, Kroměříž, Český Krumlov , Uherské Hradiště , Bruntál, Cheb, Jablonec n. N. , Ostrava, Mladá Boleslav, Příbram 35

Jak nás využíváte ? • • Přes webové rozhraní SK ČR Přes JIB Přes

Jak nás využíváte ? • • Přes webové rozhraní SK ČR Přes JIB Přes Z 39. 50 Statistiky o návštěvnosti • MVS a další služby (v roce 2007 - 411 obj. ) • Editační formuláře 36

Proč spolupracovat se SK ČR ? Protože je to výhodné pro obě strany. 37

Proč spolupracovat se SK ČR ? Protože je to výhodné pro obě strany. 37

Co mohou knihovny nabídnout SK ČR (resp. jeho uživatelům) ? • záznamy dokumentů, které

Co mohou knihovny nabídnout SK ČR (resp. jeho uživatelům) ? • záznamy dokumentů, které nejsou ve fondech jiných knihoven (např. regionální literaturu) • rychlé zpracování nové literatury • aktuální informace o odběrech seriálů • informaci o dostupnosti literatury MVS • aktuální informace pro bázi ADR 38

Co SK ČR nabízí knihovnám, které spolupracují na jeho budování ? • „Zviditelnění“ (propojení

Co SK ČR nabízí knihovnám, které spolupracují na jeho budování ? • „Zviditelnění“ (propojení záznamů do báze ADR) • kontrolu formálně logických chyb a kontrolu na UNIMARC, MARC 21 (při dodávání dat do SK ČR v elektronické podobě) • interaktivní formuláře pro aktualizaci odběru seriálů a přípis popř. odpis sigel i u monografií • Vyhledávání ve více než ve dvou milionech záznamů • informace o dostupnosti dokumentů a objednávku MVS (propojení s bází ADR + propojení do výpůjčního systému vlastníka dokumentu) • přebírání záznamů (http: //www. stk. cz/ZIG/TAB 1_Z 3950. html) • školení pro knihovny 39

Bez vás by to nešlo! 40

Bez vás by to nešlo! 40

Jak zahájit spolupráci se Souborným katalogem ČR ? 41

Jak zahájit spolupráci se Souborným katalogem ČR ? 41

Jaké jsou formy spolupráce na budování SK ČR? • dodávání dat v elektronické podobě

Jaké jsou formy spolupráce na budování SK ČR? • dodávání dat v elektronické podobě • přípis vlastnictví prostřednictvím on-line formuláře • • aktualizace periodik (pomocí seznamu) aktualizace periodik (on-line pomocí interaktivního formuláře) • • zasílání katalogizačních lístků (CEZL) aktualizace dat o knihovně v bázi ADR – Adresáři knihoven a informačních institucí 42

Jak zahájit spolupráci ? • vyberte formu spolupráce • …… a kontaktujte nás 43

Jak zahájit spolupráci ? • vyberte formu spolupráce • …… a kontaktujte nás 43

Vybrali jste si dodávání záznamů ? Kontaktujte • helena. wagnerova@nkp. cz nebo skc@nkp. cz

Vybrali jste si dodávání záznamů ? Kontaktujte • helena. [email protected] cz nebo [email protected] cz • www. caslin. cz 44

Jak se konkrétně začíná ? • Zasláním vzorku dat cca 50 záznamů z vašeho

Jak se konkrétně začíná ? • Zasláním vzorku dat cca 50 záznamů z vašeho katalogu (disketa, FTP …) helena. [email protected] cz Nebojte se zjistit, jak jste dobří ! 45

Co je třeba splnit ? Standardy! • • • výměnný formát UNIMARC /MARC 21

Co je třeba splnit ? Standardy! • • • výměnný formát UNIMARC /MARC 21 standard pro jmenné zpracování - ISBD pravidla pro jmenné zpracování - AACR 2 pro věcné zpracování - notace MDT (konspekt) Instrukce - stanoví strukturu a obsah záznamu – Minimální záznam pro SK ČR – „Subminimální“ záznam pro SK ČR 46

V jakém formátu přijímá SK ČR data ? • • • MARC 21 -

V jakém formátu přijímá SK ČR data ? • • • MARC 21 - exportní soubor Aleph 500 MARC 21 - ISO 2709 UNIMARC - exportní soubor Aleph 500 UNIMARC - exportní soubor Aleph 300 UNIMARC - ISO 2709 UNIMARC řádkový 47

V jakém kódování češtiny přijímá SK ČR data ? • • • Unicode UTF-8

V jakém kódování češtiny přijímá SK ČR data ? • • • Unicode UTF-8 PC Latin 2 (+ GIZMO) kód Kamenických (+ GIZMO) ISO 8859 -2 (+ GIZMO) CP-1250 (+GIZMO) 48

… období testování dat TRPĚLIVOST ! 49

… období testování dat TRPĚLIVOST ! 49

Po ukončení testování dat … • správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která

Po ukončení testování dat … • správce souborného katalogu přidělí záznamům kvalitativní váhu, která je při každém importu znovu automaticky kontrolována • dohoda o frekvenci zasílání dat – záleží na účastníkovi (… týden, 14 dní, měsíc …. ) • podpis smlouvy o spolupráci mezi Národní knihovnou ČR jako správcem souborného katalogu a knihovnou jako novým účastníkem souborného katalogu (text smlouvy najdete na www. caslin. cz ) 50

Smlouva o spolupráci ke stažení na www. caslin. cz 51

Smlouva o spolupráci ke stažení na www. caslin. cz 51

Kvalita záznamu = váha • váha vyjadřuje kvalitu záznamu • váha je důležitá při

Kvalita záznamu = váha • váha vyjadřuje kvalitu záznamu • váha je důležitá při deduplikaci záznamů • základní váhu přiděluje správce SK ČR (4. . 6. . 8. . 10) na základě vstupní analýzy dat (testování dat) • Maximální výše 18 více informací najdete na : www. caslin. cz 52

Bonusové body • při importu se může základní váha u jednotlivých záznamů zvyšovat o

Bonusové body • při importu se může základní váha u jednotlivých záznamů zvyšovat o bonusové body + 2 b. za přítomnost podpole 7, které signalizuje autoritní podobu jmenného záhlaví (=podpole 3 Unimarc) + 1 b. za přítomnost pole 020/022/024 (=010/011/013 Unimarc) + 1 b. za přítomnost některého z polí bloku 7 XX s podpolem t (=některá pole bloku 4 XX Unimarc) + 1 b. za přítomnost pole 080 nebo 072 (= 675 nebo 615 Unimarc) + 1 b. za přítomnost jakéhokoli pole věcného popisu se slovním vyjádřením (blok 6 XX nebo 964) + 1 b. za podpole 2 v poli 650 (606 Unimarc) s obsahem vyjadřujícím, že jde o některý ze schválených systémů + 1 b. za anglické ekvivalenty v polích bloku 6 XX (2. indikátor 9) 53

Statistiky o importech • zaslané/přijaté záznamy • záznamy přijaté jako originální / duplicitní •

Statistiky o importech • zaslané/přijaté záznamy • záznamy přijaté jako originální / duplicitní • výpisy chyb v jednotlivých záznamech Statistiky najdete na adrese: • http: //sigma. nkp. cz/web/skc/sigla. htm: Konkrétní příklad statistiky : Knihovna P. Bezruče Opava http: //sigma. nkp. cz/web/skc/opg 001. htm 54

Dodávání on-line • přípis vlastnictví prostřednictvím on-line formuláře - možnost připsat k titulům, které

Dodávání on-line • přípis vlastnictví prostřednictvím on-line formuláře - možnost připsat k titulům, které jsou již v SK ČR svou siglu, signaturu, propojení do lokálního katalogu …. ( již spolupracují KAE 701, ABE 288, ABA 601 …) 55

Jaké jsou další formy spolupráce na budování SK ČR? • aktualizace periodik (pomocí seznamu)

Jaké jsou další formy spolupráce na budování SK ČR? • aktualizace periodik (pomocí seznamu) • aktualizace periodik (on-line pomocí interaktivního formuláře) zasílání katalogizačních lístků (CEZL) aktualizace dat o knihovně v bázi ADR – Adresáři knihoven a informačních institucí • • 56

Kontaktní adresy Navázání spolupráce : eva. svobodova@nkp. cz KONZULTACE Pro dodávání dat helena. wagnerova@nkp.

Kontaktní adresy Navázání spolupráce : eva. [email protected] cz KONZULTACE Pro dodávání dat helena. [email protected] cz nebo [email protected] cz Knihy a speciální druhy dokumentů katerina. [email protected] cz Periodika dana. [email protected] cz MVS zdenka. [email protected] cz Adresář – ADR lydia. [email protected] cz K www stránkám: www. caslin. cz jiri. [email protected] cz 57

Děkujeme za pozornost „Možné je všechno, nemožné trvá jen o něco déle“. (Brown, Dan:

Děkujeme za pozornost „Možné je všechno, nemožné trvá jen o něco déle“. (Brown, Dan: Digitální pevnost) 58