Souborn katalog R a bze ANL Zkladn informace

  • Slides: 11
Download presentation
Souborný katalog ČR a báze ANL

Souborný katalog ČR a báze ANL

Základní informace Souborný katalog ČR rozšířil po roce 2011 svou působnost a stal se

Základní informace Souborný katalog ČR rozšířil po roce 2011 svou působnost a stal se správcem báze ANL. V roce 2011 otestovaly příspívání do ANL pomocí nástrojů SK ČR členové kooperačního systému analytické bibliografie (přispívání dle stanovené excerpční základny) V roce 2012 byly do ANL navíc ukládány záznamy vzniklé v projektu VISK 9 (Obohacování záznamů ANL+) Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Nové záznamy kooperačního systému (17 přispěvatelů) ABA 003 Knihovnický Institut NK ČR ABA 009

Nové záznamy kooperačního systému (17 přispěvatelů) ABA 003 Knihovnický Institut NK ČR ABA 009 ÚZEI - Zemědělská a potravinářská knihovna ABA 012 Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK ABA 013 Národní technická knihovna ABB 01 Archeologický ústav AV ČR CBA 001 Jihočeská vědecká knihovna HBG 001 Krajská knihovna Vysočiny HKA 001 Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové KLG 001 Středočeská vědecká knihovna Kladno KVG 001 Krajská knihovna Karlovy Vary LIA 001 Krajská vědecká knihovna v Liberci OLA 001 Vědecká knihovna Olomouc OSA 001 Moravskoslezská studijní a vědecká knihovna PAG 001 Krajská knihovna Pardubice PNA 001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje ULG 001 Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem ZLG 001 Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Další plány - umožnit zaznamenávat v záznamech (zpravidla pro pokračující zdroje) informaci o tom,

Další plány - umožnit zaznamenávat v záznamech (zpravidla pro pokračující zdroje) informaci o tom, že je zdroj excerpován, kým a případně i odkaz na databázi + - rozšířit bázi ANL i o záznamy přispěvatelů mimo stávající kooperační systém/rozšířit kooperační systém - alternativně: zapojit zdroje záznamů prostřednictvím JIB Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Požadavky na záznam jsou stanoveny v sekci Katalogizační politika/Schválené materiály http: //www. nkp. cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fo

Požadavky na záznam jsou stanoveny v sekci Katalogizační politika/Schválené materiály http: //www. nkp. cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fo ndu/katalogizacni-politika/schv Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Pole pro zápis informací o excerpci – 912 Excerpce (O) http: //www. nkp. cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovanifondu/katalogizacni-politika/inf

Pole pro zápis informací o excerpci – 912 Excerpce (O) http: //www. nkp. cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovanifondu/katalogizacni-politika/inf Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Další podmínky Pro doplnění informací o excerpci uděluje správce SK ČR přístupová práva. V

Další podmínky Pro doplnění informací o excerpci uděluje správce SK ČR přístupová práva. V případě zájmu o zasílání záznamů do ANL bude knihovna vyzvána k zaslání testovací dávky záznamů. V případě zájmu kontaktujte SK ČR, na portálu budou zveřejněny kontakty. Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Děkuji za pozornost. Kontakt: Edita Lichtenbergová Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012

Děkuji za pozornost. Kontakt: Edita Lichtenbergová Seminář účastníků SK ČR 7. 12. 2012