SOSYAL GVENLK VE SOSYAL GVENLK MEVZUATI TEMEL ETM

  • Slides: 69
Download presentation
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİ

2 GENEL SAĞLIK SİGORTASI 2

2 GENEL SAĞLIK SİGORTASI 2

Genel Sağlık Sigortasının Amacı Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile hedeflenen amaç; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin

Genel Sağlık Sigortasının Amacı Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile hedeflenen amaç; Türkiye’de sağlık hizmetlerinin § § Yaygınlaştırılması, Erişimin kolaylaştırılması, Herkesin eşit şekilde yararlanması, Sürdürülebilir bir sağlık sigortası sistemi kurulmasıdır.

Genel Sağlık Sigortası § Tüm nüfusu kapsar § İkamet esaslıdır § Zorunludur

Genel Sağlık Sigortası § Tüm nüfusu kapsar § İkamet esaslıdır § Zorunludur

Genel Sağlık Sigortalıları – md. 60 İkametgahı Türkiye'de olan kişilerden; a) 4 üncü maddenin

Genel Sağlık Sigortalıları – md. 60 İkametgahı Türkiye'de olan kişilerden; a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının; 1) (a) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kişiler 2) (b) bendi gereğince sigortalı sayılan kişiler b) İsteğe bağlı sigortalı olan kişiler

Genel Sağlık Sigortalıları – md. 60 c) (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;

Genel Sağlık Sigortalıları – md. 60 c) (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan; 1) Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar (1. 1. 2012) 2) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanımlanan kişiler (1 AY İÇİNDE BİLDİRİM) 3) 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz aylığı alan kişiler (1. 1. 2012) 4) Şeref aylığı alan kişiler 5) Vatani Hizmet Tertibi’ nden aylık alan kişiler 6) Nakdi Tazminat Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler 7) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler (AY İÇİNDE BİLDİRİM) 8) Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar 9) Geçici köy korucuları 10) Aylık alan Şampiyon Sporcular ve aileleri

Genel Sağlık Sigortalıları – md. 60 d) Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları (1

Genel Sağlık Sigortalıları – md. 60 d) Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşları (1 yıldan sonra) (1 AY İÇİNDE BİLDİRİM) e) İşsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler (1 AY İÇİNDE BİLDİRİM) f) Sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler g) Yukarıdaki bentlerin dışında kalan ve başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan Yabancı uyruklu üniversite öğrencileri (isteğe göre 3 AY İÇİNDE BAŞVURU) Avukatlık stajı yapanlardan bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlar (%6) (1 AY İÇİNDE BİLDİRİM) 6284 Ailenin Korunması Hak. K koruyucu tedbir kararı verilen kişiler Ceza İnfaz Kurumlarında hizmet öncesi eğitime alınanlar

Genel Sağlık Sigortalıları – md. 60

Genel Sağlık Sigortalıları – md. 60

Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar – md. 60 Ø Er-erbaş Ø Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde

Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar – md. 60 Ø Er-erbaş Ø Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilenlerin bir kısmı Ø Yabancı ülkede sosyal sigortası olanlar Ø Hükümlü ve tutuklular Ø Türkiye’de 1 yıldan kısa süreli yerleşik yabancılar Ø Sandıklar (geçici 20) Ø 3201 sayılı Kanun kapsamında borçlanarak aylık bağlanan kişilerden Türkiye’de ikamet etmeyenler

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Yer Almayanlar Ø Milletvekilleri Ø Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeleri

Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Yer Almayanlar Ø Milletvekilleri Ø Anayasa Mahkemesi Başkan ve Üyeleri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler

Gelir Testi c-1) Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’ ünden az

Gelir Testi c-1) Aile içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3’ ünden az olanlar g) Sayılanlar dışında kalanlar KBG 1/3 asgari ücret üzerinden 1/3 asgari ücret KBG asgari ücret 1/3 asgari ücret üzerinden asgari ücret KBG 2 asgari ücret üzerinden 2 asgari ücret KBG 2 asgari ücret üzerinden Aile: aynı hanede yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve baba

Hak Sahibi Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Ölüm Sigortası Genel Sağlık Sigortası

Hak Sahibi Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Ölüm Sigortası Genel Sağlık Sigortası

Bakmakla Yükümlü Olunanlar – md. 3 /geçici md. 12 sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı

Bakmakla Yükümlü Olunanlar – md. 3 /geçici md. 12 sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan Eşi Çocukları Evli Olmayan 18 yaş öğrenim görmüyorsa 20 yaş lise ve dengi öğrenim, çıraklık, mesleki eğitim + 120 gün (1. 6. 2012) – 20 yaşı geçmemek üzere 25 yaş yüksek öğrenim Malul çocuklar ve kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın – 1. 3. 2011 Anne Babası Geçimi sigortalı tarafından sağlanan

Hak Sahipleri- md. 34 (Ölüm aylığı bağlananlar otomatik Gss kapsamında) 14 Eşi çalışmayan Çocukları

Hak Sahipleri- md. 34 (Ölüm aylığı bağlananlar otomatik Gss kapsamında) 14 Eşi çalışmayan Çocukları kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan 18 yaş öğrenim görmüyorsa 20 yaş lise ve dengi öğrenim, çıraklık, mesleki eğitim 25 yaş yüksek öğrenim Evli olmayan kız çocukları yaşlarına bakılmaksızın Malul çocukları yaşlarına ve evli olup olmadığına bakılmaksızın Anne Babası Geçimi sigortalı tarafından sağlanan – net asgari ücret 14

Bakmakla Yükümlüsü Olmayanlar Ø Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, mesleki eğitim görenler, stajerler,

Bakmakla Yükümlüsü Olmayanlar Ø Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, mesleki eğitim görenler, stajerler, Yüksek öğrenim Kanunu kapsamında kısmi süreli çalışanlar Ø 60/c-1 (gelir testinde asgari ücretin 1/3ünden az gelirleri olanlar) Ø Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanımlanan kişiler Ø SHÇEK kapsamındakiler Ø Üniversitelerde yabancı uyruklu öğrenciler Ø Avukatlık stajı yapanlar

GSS’ den Yararlanma Şartları – md. 67 Son 1 yıl içinde 30 gün GSS

GSS’ den Yararlanma Şartları – md. 67 Son 1 yıl içinde 30 gün GSS prim ödeme gün sayısı olması 4/a 4/b 4/c Mevcut Durum 30 gün Eskiden 90 - 120 gün 240 gün 4/b için 60 günden fazla borcu olmama şartı 4/b bakmakla yükümlü olunanlar (60/g) 120 gün

Herhangi Bir Şart Aranmayan Durumlar- md. 67 § § § § 18 yaşını doldurmamış

Herhangi Bir Şart Aranmayan Durumlar- md. 67 § § § § 18 yaşını doldurmamış Acil hâller Bulaşıcı hastalıklar İş kazası ve meslek hastalığı Koruyucu sağlık hizmetleri(bazı aşılar) Analık hâli Tıbben bakımına muhtaç kişiler Afet ve savaş hâli ile grev ve lokavt

Trafik Kazaları § Her türlü trafik kazası § Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın §

Trafik Kazaları § Her türlü trafik kazası § Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın § Tedavi masrafları Kurumca karşılanır (6 ay)

Sağlık Bakım Üçgeni VATANDAŞ HİZMET SUNUMU FİNANSMAN ÖDEME SGK SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI

Sağlık Bakım Üçgeni VATANDAŞ HİZMET SUNUMU FİNANSMAN ÖDEME SGK SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI

Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri- md. 63 § Koruyucu sağlık hizmetleri § Ayakta ve yatarak

Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri- md. 63 § Koruyucu sağlık hizmetleri § Ayakta ve yatarak tedaviler § Analık § Ağız ve diş sağlığı (18 yaş altı için ortodontik) § Yardımcı üreme yöntemleri § Yukarıdaki sağlık hizmetleri gereği gerekli olabilecek malzemeler (aşı, ilaç, ortez, protez vb. )

Koruyucu Sağlık Hizmetleri • Sağlık Bakanlığı “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” kapsamına dahil olmayan aşı bedelleri;

Koruyucu Sağlık Hizmetleri • Sağlık Bakanlığı “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” kapsamına dahil olmayan aşı bedelleri; yüksek riskli kişilerin bu durumlarını belgeleyen sağlık raporuna istinaden karşılanır. • Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; diğer kişiler için sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. • Pnömokok aşısı bedeli • Hepatit A aşısı bedeli • Genetik hastalıkların prenatal tanısı için yapılan tetkikler • Sünnet

Yardımcı Üreme Yöntemleri o Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan ggsli kadın ise kendisinin,

Yardımcı Üreme Yöntemleri o Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan ggsli kadın ise kendisinin, erkek ise karısının o Normal yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının yardımcı üreme yöntemiyle olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından mümkün görülmesi o 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması o Son 3 yıl sonuç alınamam o Kurum ile sözleşmeli tıbbi merkez 5 yıl sigortalı 900 gün gss primi

Finansmanı Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri- md. 64 o İş kazası- meslek hastalığı dışında, estetik amaçlı

Finansmanı Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri- md. 64 o İş kazası- meslek hastalığı dışında, estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri o Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri o Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri. o Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları

Yol gideri, gündelik refakatçi gideri m. 65 o Hekim veya diş hekiminin göreceği lüzum

Yol gideri, gündelik refakatçi gideri m. 65 o Hekim veya diş hekiminin göreceği lüzum üzerine o Muayene edildikleri yerleşim yeri dışına yapılan sevklerde o Ayaktan tedavide kendisi +refakatçisi (1 kişi) gündelikleri o Yatarak tedavide gündelikleri gidiş dönüş yol gideri+ gidiş dönüş tarihleri için o Yatarak tedavide hekim lüzum görürse yemek giderleri gidiş dönüş yol gideri+ refakatçinin yatak ve

Yurt Dışında Tedavi- md. 66 4 (a) – 4 (c) Geçici görev Sürekli görev

Yurt Dışında Tedavi- md. 66 4 (a) – 4 (c) Geçici görev Sürekli görev Kendisi Acil hallerde karşılanır Kendisi Karşılanır Birlikte Yaşadığı BYO 4 (a) – 4(b) - 4 (c) Yurt içinde tedavisi yoksa Kendisi BYO Karşılanır

Sağlık Kuruluşları- SUT Sözleşmeli Sözleşmesiz Acil Haller

Sağlık Kuruluşları- SUT Sözleşmeli Sözleşmesiz Acil Haller

Resmi Sağlık Kuruluşları- SUT Birinci basamak Kurum hekimliği Aile hekimliği Dispanser Mediko İkinci basamak

Resmi Sağlık Kuruluşları- SUT Birinci basamak Kurum hekimliği Aile hekimliği Dispanser Mediko İkinci basamak Devlet Hastaneleri Dal Hastaneleri Ağız ve Diş Sağlığı M. Üçüncü basamak Eğitim Araştırma Hastaneleri Üniversite Hastaneleri Enstitüler

Basamaklandırılmayanlar Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Türkiye Halk Sağlığı

Basamaklandırılmayanlar Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Merkez Laboratuvarları (Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuvarları), Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuvarlar, Optisyenlik müesseseleri, Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, Kaplıcalar

Katılım Payı Alınacak Sağlık Hizmetleri- md. 68 § Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi

Katılım Payı Alınacak Sağlık Hizmetleri- md. 68 § Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi § Vücut dışı protez ve ortezler § Asgari ücretin % 75’ ini geçemez § Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar % 10 Emekli % 20 Çalışan § Yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri § Yardımcı üreme yöntemleri

Katılım Payı Tutarı- md. 68 - SUT Birinci Basamak - 3 TL İkinci Basamak

Katılım Payı Tutarı- md. 68 - SUT Birinci Basamak - 3 TL İkinci Basamak 5 TL 3 TL Üçüncü Basamak 5 TL 3 TL Özel sağlık hizmeti sunucuları 12 TL 3 TL 10 gün içinde Aynı branş Farklı SHS + 5 TL Kutu Başı 1 TL

Yardımcı Üreme Yöntemlerinde • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları • Birinci denemede %30, •

Yardımcı Üreme Yöntemlerinde • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları • Birinci denemede %30, • İkinci denemede %25, • Ucuncu denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden alınır. • Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

Katılım Payı Alınmayacak Sağlık Hizmetleri- md. 69 § § § § § Acil Haller

Katılım Payı Alınmayacak Sağlık Hizmetleri- md. 69 § § § § § Acil Haller (SUT) (yeşil alan muayenesi hariç) İş kazası ile meslek hastalığı halleri Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri Afet hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri Aile hekimi muayeneleri Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri Kronik hastalıklar ile hayati öneme haiz protez ve ortezler Kontrol muayeneleri Organ, doku ve kök hücre nakline

Katılım Payı Alınmayacak Kişiler § § § § • Şeref aylığı (1005 sayılı Kanun)

Katılım Payı Alınmayacak Kişiler § § § § • Şeref aylığı (1005 sayılı Kanun) Vatani hizmet (3292 sayılı Kanun) Nakdi tazminat (2330 sayılı Kanun) SHÇEK Harp malullüğü - Terörle Mücadele (3713 sayılı Kanun) Vazife malulleri Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyanlar 19. 05. 2011, 23. 10. 2011 ve 9. 11. 2011 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda yaralanan veya sakat kalanlara verilecek protez, ortez, araç ve gereç bedellerinden • 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri • Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerden

Ödenecek Bedellerin Belirlenmesi- md. 72 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu • • Çalışma ve Sosyal

Ödenecek Bedellerin Belirlenmesi- md. 72 Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu • • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını Maliye Bakanlığını Sağlık Bakanlığını Kalkınma Bakanlığı Hazine Müsteşarlığını Üniversite hastanelerini Özel sağlık hizmet sunucularını temsilen birer üye ve Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur.

İlave Ücret- md. 73 Kurumumuzla sözleşmeli vakıf üniversiteleri özel sağlık hizmeti sunucuları 12 Ekim

İlave Ücret- md. 73 Kurumumuzla sözleşmeli vakıf üniversiteleri özel sağlık hizmeti sunucuları 12 Ekim 2013 Bakanlar Kurulu Kararı % 200’e kadar Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında Öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında Resmi sağlık hizmeti sunucuları Otelcilik İstisnai sağlık hizmetleri

İlave Ücret Alınmayan Durumlar- md. 73 § § § § § Acil haller (yeşil

İlave Ücret Alınmayan Durumlar- md. 73 § § § § § Acil haller (yeşil alan muayenesi hariç) Yoğun bakım Yanık Kanser Yenidoğan Organ, doku ve hücre nakilleri Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemler Hemodiyaliz Kardiyovasküler cerrahi işlemleri. (İstisnai sağlık hizmetlerinde belirtilen işlemler hariç)

İstisnai Sağlık Hizmetleri İstisnai sağlık hizmetleri için 3 kata kadar ilave ücret Kurumca belirlenmiş

İstisnai Sağlık Hizmetleri İstisnai sağlık hizmetleri için 3 kata kadar ilave ücret Kurumca belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri ile hayati öneme sahip olmama ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususlar göz önüne alınarak SHFK tarafından belirlenen sağlık hizmetleridir. § § § Robotik cerrahi yöntemi ile yapılan işlemler Suda doğum Epidural Anestezi ile Doğum Kapsül endoskopi Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları. . .

Eşdeğer İlaç • Aynı endikasyon için kullanılan • Aynı etken maddeyi içeren En ucuz

Eşdeğer İlaç • Aynı endikasyon için kullanılan • Aynı etken maddeyi içeren En ucuz ilaç bedelinin % 10 fazlasına kadarı ödenir. 5 ay piyasada bulunma % 1 pazar payı

 • Sağlık Bakanlığı Global Bütçe (götürü bedel)

• Sağlık Bakanlığı Global Bütçe (götürü bedel)

Ortez • Doğuştan veya sonradan • herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon kaybını

Ortez • Doğuştan veya sonradan • herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon kaybını veya yetersizliğini önlemek • ya da vücut parçalarından birini desteklemek • veya korumak amacıyla kullanılan tıbbî cihazları

Protez • Doğuştan veya sonradan • herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya bir

Protez • Doğuştan veya sonradan • herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya bir kaçının tam veya kısmi kaybında, • o organ veya organların fonksiyonlarını yerine getirmek ve/veya • görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbî cihazları,

Tıbbi Sarf Malzemesi • Protez ve ortez tanımına girmeyen, • iyileştirmeyi tek başına sağlamayan,

Tıbbi Sarf Malzemesi • Protez ve ortez tanımına girmeyen, • iyileştirmeyi tek başına sağlamayan, • teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin yapılması esnasında • tek sefer ya da sınırlı sayıda kullanılmaya mahsus tıbbî malzemeleri

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

SUNUM PLANI KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMARI İŞ KAZASI

SUNUM PLANI KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMALARI UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMARI İŞ KAZASI MALULLÜK MESLEK HASTALIĞI YAŞLILIK HASTALIK ÖLÜM ANALIK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 44

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ • Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlara ilişkin kanunlarda

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ • Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlara ilişkin kanunlarda öngörülen şartların yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve aylık bağlama işlemlerini gerçekleştirmek • Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan yardımlarla ilgili işlemleri yapmak. • Yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek • Sigortalı ve hak sahiplerini sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek. • Görev alanına giren konularda Kuruma yapılan yazılı talep, ihbar, şikayet ve önerileri değerlendirerek sonuçlandırmak • Sigortalı ve hak sahiplerine yönelik hizmetlerin ve her türlü iletişimin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 45

5510 SAYILI KANUNDA SİGORTA KOLLARI 5510 SAYILI KANUN KISA VADELİ UZUN VADELİ GENEL SAĞLIK

5510 SAYILI KANUNDA SİGORTA KOLLARI 5510 SAYILI KANUN KISA VADELİ UZUN VADELİ GENEL SAĞLIK İKMH Hali Malullük Sigortası Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hastalık Hali Yaşlılık Sigortası Tıbbi Bakım ve Tedaviler Analık Hali Ölüm Sigortası Yardımcı Üreme Yöntemi ve Ted. Ortez Protez Araç ve Gereç Sağlanması Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5510 SAYILI KANUNDA KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR 5510 SAYILI KANUN İKMH HALİ

5510 SAYILI KANUNDA KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR 5510 SAYILI KANUN İKMH HALİ Geçici İş Göremezlik Ödeneği ANALIK HALİ HASTALIK HALİ Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sürekli İş Göremezlik Geliri Emzirme Ödeneği Ölüm Geliri Evlenme Ödeneği Cenaze Ödeneği Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

5510 SAYILI KANUNDA SİGORTA KOLLARI 5510 SAYILI KANUN KISA VADELİ UZUN VADELİ GENEL SAĞLIK

5510 SAYILI KANUNDA SİGORTA KOLLARI 5510 SAYILI KANUN KISA VADELİ UZUN VADELİ GENEL SAĞLIK İKMH Hali Malullük Sigortası Koruyucu Sağlık Hizmetleri Hastalık Hali Yaşlılık Sigortası Tıbbi Bakım ve Tedaviler Analık Hali Ölüm Sigortası Yardımcı Üreme Yöntemi ve Ted. Ortez Protez Araç ve Gereç Sağlanması 48

Sosyal riskler Mesleki risk Fizyolojik risk 49

Sosyal riskler Mesleki risk Fizyolojik risk 49

KISA VADELİ PRİM ORANI 10/1/2013 tarih ve 6385 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe göre,

KISA VADELİ PRİM ORANI 10/1/2013 tarih ve 6385 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe göre, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi SABİTLENMİŞ ve olarak belirlenmiştir.

KVSK Sağlanan Yardımlar SİGORTA KOLU SAĞLANAN YARDIMLAR Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sürekli İş Göremezlik

KVSK Sağlanan Yardımlar SİGORTA KOLU SAĞLANAN YARDIMLAR Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sürekli İş Göremezlik Geliri Ölüm Geliri Evlenme Ödeneği Cenaze Ödeneği İş Kazası Meslek Hastalığı § § § Hastalık § Geçici İş Göremezlik Ödeneği Analık § Geçici İş Göremezlik Ödeneği § Emzirme Ödeneği 51

KVSK – PÖGS Bakımından Yararlanma Şartları- md. 18 SİGORTA KOLU SAĞLANAN YARDIMLAR § İş

KVSK – PÖGS Bakımından Yararlanma Şartları- md. 18 SİGORTA KOLU SAĞLANAN YARDIMLAR § İş Kazası § Meslek § Hastalığı § § Geçici İş Göremezlik Ödeneği Sürekli İş Göremezlik Geliri Ölüm Geliri Evlenme Ödeneği Cenaze Ödeneği § Gün şartı aranmaz Hastalık § Geçici İş Göremezlik Ödeneği § 90 gün Analık § Geçici İş Göremezlik Ödeneği § Emzirme Ödeneği § 90 gün § 120 gün 52

İŞ KAZASI; Sigortalının , • İşyerinde bulunduğu sırada, • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş

İŞ KAZASI; Sigortalının , • İşyerinde bulunduğu sırada, • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, • Görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, • Emziren kadın sigortalının iş mevzuatında belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda • İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan “bedenen” veya “ruhen” özre uğratan “olay” olarak tanımlanmıştır. 53

İŞ KAZASININ UNSURLARI Sigortalı sayılma Kazaya uğrama Arızaya uğrama Uğranılan kaza ile oluşan araz/arıza

İŞ KAZASININ UNSURLARI Sigortalı sayılma Kazaya uğrama Arızaya uğrama Uğranılan kaza ile oluşan araz/arıza arasında sebep sonuç ilişkisi 54

Meslek Hastalığının Tanımı Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple VEYA

Meslek Hastalığının Tanımı Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple VEYA işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir 55

İş Kazasının Bildirimi- md. 13 4(a) için İŞVEREN KOLLUK KUVVETİNE DERHAL Kazadan Sonraki SOSYAL

İş Kazasının Bildirimi- md. 13 4(a) için İŞVEREN KOLLUK KUVVETİNE DERHAL Kazadan Sonraki SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 3 İş Günü İçinde İşveren kontrolü dışındaki yerler 4(b) için kendisi İKMH Bildirim Formu Öğrenildiği tarihten itibaren 3 İş Günü İçinde Rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra 1 ayı geçemez 3 İş Günü İçinde 56

Meslek Hastalığının Bildirilmesi 4(a)İŞVERENİ Meslek Hastalığı SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 4(b)KENDİSİ Sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu

Meslek Hastalığının Bildirilmesi 4(a)İŞVERENİ Meslek Hastalığı SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 4(b)KENDİSİ Sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrendiği veya bu durumun kendisine bildirildiği günden başlayarak 3 iş günü İKMH Bildirgesi (Kurum Sağlık Kurulu Manuel->17. 00 kararı gerekli!!) Elektronik->23. 59 Durumun öğrenildiği günden itibaren 3 iş günü 57

İŞ KAZASININ TESPİTİ VE SORUŞTURULMASI Kısa Vadeli Sigorta Servisince Tespit Yapılması İş Kazası Tespit

İŞ KAZASININ TESPİTİ VE SORUŞTURULMASI Kısa Vadeli Sigorta Servisince Tespit Yapılması İş Kazası Tespit Komisyonunca Tespit Yapılması Müfettişler Vasıtasıyla Tespit Yapılması 58

MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ VE SORUŞTURULMASI Meslek Hastalığı Vakaları Tespit aşamasında Kurum Sağlık Kurulunun talebi

MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ VE SORUŞTURULMASI Meslek Hastalığı Vakaları Tespit aşamasında Kurum Sağlık Kurulunun talebi üzerine soruşturulabilir. Tespit yapıldıktan sonra, meslekte kazanma gücü kaybı oranının %10’un üzerinde çıkması durumunda soruşturulur. Tespit yapıldıktan sonra, meslekte kazanma gücü kaybı oranının %10’un altında çıkması durumunda, işverenin sorumluluğu varsa soruşturulur.

Hastalık Hali md. 15 Sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş

Hastalık Hali md. 15 Sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine sebep olan rahatsızlıklar. 60

Analık Hali- md. 15 Sigortalı kadının Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin Kendi çalışmalarından dolayı

Analık Hali- md. 15 Sigortalı kadının Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının Gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarihten itibaren ve doğumdan sonraki ilk 8 hafta (8+8) çoğul gebelik halinde ilk 10 haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve engellilik halleri analık hali kabul edilir. (8+10) 61

İstirahat Raporları v Tek hekim, ayaktan tedavilerde, § bir defada en çok 10 gün

İstirahat Raporları v Tek hekim, ayaktan tedavilerde, § bir defada en çok 10 gün istirahat verebilir § Ve bunu kesintisiz arkaya bir defa tekrarlayabilir. v Tek hekimden iki defa istirahat almış olan sigortalının tedavisine devam edilmesi gerektiği takdirde, sigortalı sağlık kuruluna sevk edilir. v Tek hekimler değişik tarihlerde bir yılda en fazla 40 gün istirahat verebilir, 40 günün üzerindeki istirahatler Sağlık Kurulunca verilir. v Kurumca yetki tanınan işyeri hekimi bir kerede en fazla 2 gün istirahat verebilir. 62

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması md. 17 İş kazası Meslek Hastalık Analık İş kazası

Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplanması md. 17 İş kazası Meslek Hastalık Analık İş kazası ve analıkta İş kazasının / doğumun olduğu tarihten Meslek has. ve hastalıkta İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki Son 3 ay Prime esas kazançlar toplamı / Prim ödeme gün sayısı 63

Sigortalı son 12 ayda çalışmamış/ücret almamışsa; İşe başladığı ay içinde iş kazası veya meslek

Sigortalı son 12 ayda çalışmamış/ücret almamışsa; İşe başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı olduysa İşe başlama tarihi İş kazası tarihi 5/1/2015…………………. 10/1/2015 5 günlük PEK Toplamı / 5 gün İşe başlama tarihi 5/1/2015 İş kazası tarihi 5/1/2015 Aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur 64

ÖDENEK ÖDEME SÜRESİ/TUTARI İKMH halinde Geçici iş göremezliğe uğradığı HER GÜN Hastalık halinde Geçici

ÖDENEK ÖDEME SÜRESİ/TUTARI İKMH halinde Geçici iş göremezliğe uğradığı HER GÜN Hastalık halinde Geçici iş göremezliğe uğradığı 3. GÜNDEN İTİBAREN HER GÜN Analık halinde doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık sürede (çoğul gebelik 10 hafta) HER GÜN Erken doğum halinde ise doğumdan önce kullanamadığı süreler doğum sonrası istirahat süresine eklenir* TOPLAMDA 112 GÜN (ÇOĞULDA 126) 65

GİÖ TUTARI İŞ KAZASI • MESLEK HASTALIĞI HASTALIK YATARAK ½ AYAKTA 2/3 • ANALIK

GİÖ TUTARI İŞ KAZASI • MESLEK HASTALIĞI HASTALIK YATARAK ½ AYAKTA 2/3 • ANALIK 66

Geçici iş göremezlik ödeneği alma şartları-4/1(b) Ø İKMH= yatarak tedavi süresince, Øyatarak tedavi sonrası

Geçici iş göremezlik ödeneği alma şartları-4/1(b) Ø İKMH= yatarak tedavi süresince, Øyatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak istirahat raporu aldıkları sürede, ØPrim ve ilişkin hiçbir borcu olmayacak Ø Analık= doğum öncesi ve doğum sonrası çalışmadığı sürelerde yatarak+ayakta ØPrim ve ilişkin hiçbir borcu olmayacak Ø Hastalık= Hastalık sigortasından G. İ. Ö. YOK!! 67

ZAMANAŞIMI VE HAKKIN DÜŞMESİ 68

ZAMANAŞIMI VE HAKKIN DÜŞMESİ 68

69

69