SOMMERLEKSE Sagaskogen barnehage 2013 2014 JEG KAN MATEMATIKK

  • Slides: 3
Download presentation
SOMMERLEKSE Sagaskogen barnehage 2013 -2014 JEG KAN MATEMATIKK Barnehagebarnas matematikk Jakt på det som

SOMMERLEKSE Sagaskogen barnehage 2013 -2014 JEG KAN MATEMATIKK Barnehagebarnas matematikk Jakt på det som er matematikk for barnet ditt

 «Jeg kan matematikk» «Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse»

«Jeg kan matematikk» «Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse» (Rammeplan for barnehager) Matematikk i barnehagen handler ikke om at vi skal under vise barna. I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger av at barnet får sjansen til å oppdage hva matematikk er og kan være. Det som skjer i barnehagen danner grunnlag for all senere matematikklæring. . Matematikk for små barn handler om hva barna kan og får lov til å strekke seg etter Matematikk handler i stor grad om å utvikle evne til å se strukturer og sammenhenger. Logisk resonnement, sammen med evne til problemløsing, er viktige ingredienser i en helhetlig matematisk kompetanse. Matematikk fins i det meste, det er en naturlig del av livet vårt og handler om mye mer enn tall og tegn/symboler. Vår oppgave er derfor å legge til rette slik at barnet møter matematikk gjennom å gjøre aktiviteter og oppleve matematikk i en rekke forskjellige sammenhenger. Vi bør bygge på de erfaringer barnet har, når vi legger til rette for små barns matematikklæring. Foreldre og foresatte er viktige samarbeidspartnere for barnehagen, også i forhold til matematikk. Gjennom de ulike møtene med de som står barnet nær, kan de voksne i barnehagen bli bedre kjent med barnet. Sommerleksen er ett eksempel på ett slikt møte. Gjennom en dag får man glimt og episoder som gjør at vi kan danne oss et bilde av barnas matematikk. I sommer vil vi at dere skal se litt ekstra godt etter hvordan ditt barn utfordrer matematikken i hverdagen sin. Hver dag løser de større og mindre matematiske utfordringer.

 «Jakt på det som er matematikk for barnet ditt, å ta det med

«Jakt på det som er matematikk for barnet ditt, å ta det med til barnehagen» Som en hjelp til å få øye på all den matematikken barnet ditt uttrykker, kan det være nyttig å ha noen kategorier å støtte seg til. Kategoriseringen på neste side kan hjelpe deg å tydeliggjøre det lekende og aktive barnet i forhold til matematikken. Tips til hva du kan se etter: 1. Telling og Kvantifisering Telling, antallsord, tellesystemer, regning, sortering, rydding, par kobling, konkreter 2. Lokalisering Finne fram, orientere seg i rommet, plassering 3. Måling Sammenligninger, måleenheter/systemer, lengde, areal, volum, tid, vekt, penger, avstand, baking 4. Design Former, figurer, mønster, symmetri, arkitektur, kunst, tegning, perling 5. Lek og spill Rollelek, rollespill, fantasilek, gjemsel, strategi, terning, puslespill, lego, bygg, sandkasse 6. Forklaring og argumentasjon Begrunnelse og forklaring, resonnementer, logiske slutninger, konfliktløsninger, strategier Jakt på det som er matematikk for barnet ditt LYKKE TIL PÅ JAKTEN 2013/2014 Sagaskogen barnehage Telefon: 64962680/64962090 Mail: sagaskogen. [email protected] kommune. no