Sokratova majeutika i Sofisti dr sc Matija Mato

  • Slides: 12
Download presentation
Sokratova majeutika i Sofisti dr. sc. Matija Mato Škerbić Odsjek za filozofiju i kulturologiju

Sokratova majeutika i Sofisti dr. sc. Matija Mato Škerbić Odsjek za filozofiju i kulturologiju Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu Kolegij: Filozofija odgoja Akademska godina: 2019. /2020. Ljetni semestar

Sofisti Odgoj – profesija – obrazovanje u njihovoj nadležnosti. Odgoj postaje predmet filozofskog promišljanja.

Sofisti Odgoj – profesija – obrazovanje u njihovoj nadležnosti. Odgoj postaje predmet filozofskog promišljanja. Odgoj nije samo obrazovanje. Moralni odgoj ne može biti zamjena za obrazovanje. ‘Čovjek je mjera svih stvari’ - čovjek je mjera odgoja Razvijaju razumsko, analitičko, instrumentalno mišljenje Protagora – 481 -411 koje ne može ponuditi odgovor na pitanja o svrsi i smislu ljudskog života. Pretvara se u samovolju – odgoj je nešto izvanjsko. Neki od poznatijih sofista: Protagora, Prodik, Hipija, Gorgija

Sofisti • • • Prvi javni učitelji Širenje obrazovanja Sofist: učen čovjek; učitelj znanosti

Sofisti • • • Prvi javni učitelji Širenje obrazovanja Sofist: učen čovjek; učitelj znanosti i političkih vještina; plaćeni učitelj retorike; nadmudrivač Osnovni ciljevi sofista: • Učenje onome čime se postiže najveći ugled • Stvoriti znanstvenu i retoričku podlogu za političku djelatnost • i «slabiji razlog može se činiti jačim» • «o svakoj stvari postoje dvije tvrdnje, jedna drugoj protivna» - pro et contra

 Negativan stav prema sofistima: Sokrat, Platon, Aristotel - eristika; sofizmi; relativiziranje; naplaćivanje -

Negativan stav prema sofistima: Sokrat, Platon, Aristotel - eristika; sofizmi; relativiziranje; naplaćivanje - “Sofisti nisu vođe nego zavodnici, oni su zaljubljenici riječi (filolozi), a ne ljubitelji mudrosti (filozofi). ” (Platon) - “Sofistika je prividna, a ne prava mudrost, a sofist je čovjek koji uzima novac za prividnu, a ne za pravu mudrost. ” (Sokrat) Pozitivan stav: Hegel (19. st. ) - Veliki prosvjetitelji; početci organiziranog obrazovanja - Protiv dogmatizma - Čovjek u središte

Sokrat (469 -399. pr. Kr. ) Veliki kritičar sofista, osuđuje uporabni odnos prema znanju

Sokrat (469 -399. pr. Kr. ) Veliki kritičar sofista, osuđuje uporabni odnos prema znanju Temeljni stav: vrlina je znanje (etički intelektualizam) Odgojni aspekt: sve vrline mogu se naučiti = onaj tko zna što je dobro – činit će dobro, onaj tko ne čini dobro – ne zna ili ima krivo znanje

Sokrat 1) Koncept » učenja bez učitelja» 2) Metoda dijaloga = Filozofija je odgojna

Sokrat 1) Koncept » učenja bez učitelja» 2) Metoda dijaloga = Filozofija je odgojna djelatnost

1) „Učenje bez učitelja” Sva ljudska bića imaju sposobnost spoznavanja - otkrivanje vs. prenošenje

1) „Učenje bez učitelja” Sva ljudska bića imaju sposobnost spoznavanja - otkrivanje vs. prenošenje znanja - vođenje vs. podučavanje učenika „Znam da ništa ne znam”

» Spadam među one koji bi bili zadovoljni ako netko pobije njihova uvjerenja ako

» Spadam među one koji bi bili zadovoljni ako netko pobije njihova uvjerenja ako ona nisu istinita i zadovoljni ako mogu pobiti tuđa uvjerenja ako ona nisu istinita – zadovoljniji štoviše da budu ispravljeni nego da ispravljaju. Mislim da je to veće dobro, jednako kao što je veće dobro biti spašen od velikog zla, nego spasiti drugoga od toga. « (Platon, Gorgija, 458 a) » Neistražen život nije vrijedan življenja « (Apologija)

2) Metoda dijaloga Pretpostavke: • Oslanja se na već postojeća znanja, uvjerenja ili iskustvo

2) Metoda dijaloga Pretpostavke: • Oslanja se na već postojeća znanja, uvjerenja ili iskustvo sugovornika • Traži logički utemeljene zaključke; kritičko i dosljedno mišljenje • Motivirani sugovornik

Struktura dijaloga Sudjeluje dvoje ravnopravnih sugovornika Uvod u razgovor: dijalektičko mišljenje pro et contra

Struktura dijaloga Sudjeluje dvoje ravnopravnih sugovornika Uvod u razgovor: dijalektičko mišljenje pro et contra argumenti ukazuju na prividnost znanja Ironija: - uviđanje neznanja prvi je korak u procesu stjecanja znanja Majeutika: - “porađanje istine” – dolaženje do zaključaka koji su konzistentni - Ø elenktika ( grč. elencho -pobijam, posramljujem) - propitivanje koje uglavnom vodi do pogrešnih odgovora Ø treptika (grč. Protrepo - poticati) vodi učenika induktivnim putem do ispravnih zaključka

 • • Sudionici u dijalogu: • Učitelj koji negira da je učitelj (‘zna

• • Sudionici u dijalogu: • Učitelj koji negira da je učitelj (‘zna da ništa ne zna’) • Učenik koji misli da zna Pedagoška vrijednost: • Uvježbavanje u logičkom mišljenju i dosljednoj argumentaciji • Neovisnost mišljenja

Sokratovski dijalog temelj je suvremenog koncepta kritičkoga mišljenja Jasno utvrđivanje stavova sugovornika Svaki sljedeći

Sokratovski dijalog temelj je suvremenog koncepta kritičkoga mišljenja Jasno utvrđivanje stavova sugovornika Svaki sljedeći pokušaj definiranja mora uvažiti ono ranije rečeno Ne traži prethodno znanje o temi Raste sumnja i hrabrost u preispitivanju Poticanje znatiželje Sloboda misli i kreativno razmišljanje Naglašava se jasnoća i preciznost Koriste se primjeri iz svakodnevnog života Proces induktivnog zaključivanja u malim koracima