Sociln komunikace Zkladn prostedek vmny informac Ovlivovn a

  • Slides: 16
Download presentation
Sociální komunikace üZákladní prostředek výměny informací üOvlivňování a přesvědčování druhých lidí üNástroj působení na

Sociální komunikace üZákladní prostředek výměny informací üOvlivňování a přesvědčování druhých lidí üNástroj působení na řízené pracovníky üJedna z klíčových manažerských dovedností

Pro komunikaci platí: • Velká část se odehrává na neverbální úrovni • Funguje v

Pro komunikaci platí: • Velká část se odehrává na neverbální úrovni • Funguje v rámci komunikačního procesu (osoba, která signály vysílá a osoba, která je přijímá) • Je třeba aktivně naslouchat • Aktivní rozvíjení dialogu • Zpětná vazba (pozitivní i negativní)

Asertivita

Asertivita

Co je to „ASERTIVITA“? • Zdravé sebeprosazování • Stojíme si za svým • Přiměřeně

Co je to „ASERTIVITA“? • Zdravé sebeprosazování • Stojíme si za svým • Přiměřeně projevujeme emoce • Jasně něco tvrdíme • Umění kompromisu VÍTĚZSTVÍ

Proč o asertivitě mluvíme? Metodické schopnosti Manažer Odborná kvalifikace Sociální způsobilost

Proč o asertivitě mluvíme? Metodické schopnosti Manažer Odborná kvalifikace Sociální způsobilost

Dovednost "3 P". Poznání (rozeznání příslušných pocitů a potřeb v sobě) Projevení (vyjádření vlastních

Dovednost "3 P". Poznání (rozeznání příslušných pocitů a potřeb v sobě) Projevení (vyjádření vlastních pocitů, stavů, potřeb, názorů a schopnost vnímat je i u druhých lidí) Prosazení (klasické téma asertitivity)

Tendence a způsoby chování • • Asertivní Nepřímá agrese Pasivní chování Otevřeně agresivní

Tendence a způsoby chování • • Asertivní Nepřímá agrese Pasivní chování Otevřeně agresivní

Agresivní – vyhrožování, zastrašování - skákání do řeči, kritika, urážky - Prosazuje se na

Agresivní – vyhrožování, zastrašování - skákání do řeči, kritika, urážky - Prosazuje se na úkor ostatních - Sráží sebedůvěru, projevuje se hlasitě Nepřímá agrese – manipulativní chování, „dvojí tvář“ - otázky typu „PROČ“ frustrace, pocit viny, zmatení

 • Pasivní – tichý, nevýrazný člověk, pocit „oběť“ - Neumí se adekvátně prosadit,

• Pasivní – tichý, nevýrazný člověk, pocit „oběť“ - Neumí se adekvátně prosadit, nedovede jasně sdělit svá přání - Omlouvá se, chybí mu sebejistota, neříká své názory • Asertivní – bere ohled na druhé, ale dokáže si prosadit své cíle - klidný hlas, vyslechnutí protějšku, vstřícný postoj, přiměřený, věří si, umí přiznat chybu - odolávání manipulaci - zpětná vazba, řízení rozhovoru

ASERTIVITA X MANIPULACE Manipulace – taktický manévr -Kritika -Morálka -Zcestná logika -„proč“ (jak mi

ASERTIVITA X MANIPULACE Manipulace – taktický manévr -Kritika -Morálka -Zcestná logika -„proč“ (jak mi to můžeš udělat? ) -Vyvolávají v druhém nepříjemné pocity viny Asertivita učí člověka, jak s nadhledem a s nadhledem podobné manipulace odmítnout

Zvládání manipulací • Změkčovadla (empatie = vcítění se, sebeodhalení, oslovování jménem) • Souhlas –

Zvládání manipulací • Změkčovadla (empatie = vcítění se, sebeodhalení, oslovování jménem) • Souhlas – otupuje konfliktní situace Např. ano, je možné, že jsme to teď dělali takto. . X nepoužívat ANO x ALE IGNOROVÁNÍ • OTÁZKY • ODPOVĚDI NA OTÁZKU „PROČ“ (není nutné • znát odpověď na každou otázku proč, např. „Nevím, ale rád vám to zjistím“

Manipulace „s pocitem viny“ Zkuste použít manipulaci při rozhovoru na vybrané téma. Uvědomte si,

Manipulace „s pocitem viny“ Zkuste použít manipulaci při rozhovoru na vybrané téma. Uvědomte si, co v dané situaci: Chcete Musíte Měli byste

Asertivní práva 1. Mám právo sám posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a

Asertivní práva 1. Mám právo sám posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a být si za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný. 2. Mám právo neposkytovat žádné výmluvy, vysvětlení, ani ospravedlnění svého jednání 3. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů jiných 4. Mám právo změnit svůj názor 5. Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný 6. Mám právo říci: "Já nevím“ 7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí 8. Mám právo činit nelogická rozhodnutí 9. Mám právo říci: "Já ti nerozumím". 10. Mám právo říci: "Je mi to jedno!"

Asertivní techniky • Jsou obranou proti manipulaci • Cílem je zajistit vzájemnou otevřenou komunikaci

Asertivní techniky • Jsou obranou proti manipulaci • Cílem je zajistit vzájemnou otevřenou komunikaci

 • • Pokažená gramofonová deska Otevřené dveře Sebeotevření Volné informace Negativní aserce Negativní

• • Pokažená gramofonová deska Otevřené dveře Sebeotevření Volné informace Negativní aserce Negativní dotazování Selektivní ignorování Přijatelný kompromis

5 pravidel asertivního stylu • • • Stručné, upřímné vyjadřování, vysvětlování Respektování práv druhých

5 pravidel asertivního stylu • • • Stručné, upřímné vyjadřování, vysvětlování Respektování práv druhých Využití kompromisu Kontrola svých emocí Vyhýbání se boji (konfrontaci)