SOCIJALNE USLUGE CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POEGA PODRUNICA

  • Slides: 17
Download presentation
SOCIJALNE USLUGE CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POŽEGA PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR MIRJANA JUGOVIĆ, DIPL. SOC.

SOCIJALNE USLUGE CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POŽEGA PODRUŽNICA OBITELJSKI CENTAR MIRJANA JUGOVIĆ, DIPL. SOC. RADNICA

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13. , 152/14. ) SOCIJALNE USLUGE PRVA SOCIJALNA obuhvaćaju

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13. , 152/14. ) SOCIJALNE USLUGE PRVA SOCIJALNA obuhvaćaju aktivnosti, mjere i programe namijenjene: sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca i obitelji te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici USLUGA (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba) SAVJETOVANJE I POMAGANJE POMOĆ U KUĆI SMJEŠTAJ

PRVA SOCIJALNA USLUGA obuhvaća informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, pomoć korisniku

PRVA SOCIJALNA USLUGA obuhvaća informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga, pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba, početnu procjenu mogućnosti korisnika te podršku i pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi pružaju je stručni radnici centra za socijalnu skrb

SAVJETOVANJE I POMAGANJE POJEDINCU socijalna usluga sustavne stručne pomoći kojom se pojedincu pruža pomoć

SAVJETOVANJE I POMAGANJE POJEDINCU socijalna usluga sustavne stručne pomoći kojom se pojedincu pruža pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu OBITELJI socijalna usluga koja obuhvaća sve oblike stručne pomoći prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja u odgoju i skrbi za djecu, te osposobljavanje obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu

POMOĆ U KUĆI PRIZNAJE SE: starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu

POMOĆ U KUĆI PRIZNAJE SE: starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb potrebna pomoć druge osobe osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe UVJETI ZA PRIZNAVANJE PRAVA: 1. 2. 3. 4. 5. osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe 6. nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelj, bračni drug i djeca nema sklopljen ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju na području prebivališta moguće je osigurati potrebnu pomoć nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednost u posljednjih godinu dana prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 1500, 00 kn. ako prihod samca ili člana kućanstva prelazi 1500, 00 kn, a nije veći od 2000, 00 kn priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge pomoći u kući.

POMOĆ U KUĆI MOŽE OBUHVATITI: Ø ORGANIZIRANJE PREHRANE Ø priprema ili nabava i dostava

POMOĆ U KUĆI MOŽE OBUHVATITI: Ø ORGANIZIRANJE PREHRANE Ø priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću

OBAVLJANJE KUĆNIH POSLOVA (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana,

OBAVLJANJE KUĆNIH POSLOVA (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr. )

ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih

ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

ZADOVOLJAVANJE DRUGIH SVAKODNEVNIH POTREBA uređenje okućnice i tehnički poslovi (cijepanje drva, košnja trave uže

ZADOVOLJAVANJE DRUGIH SVAKODNEVNIH POTREBA uređenje okućnice i tehnički poslovi (cijepanje drva, košnja trave uže okućnice, čišćenje snijega i obavljanje sitnih popravaka u kući koji ne zahtijevaju specifična stručna znanja)

ZA PODRUČJE GRADA POŽEGE PRUŽATELJ USLUGE POMOĆI U KUĆI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE

ZA PODRUČJE GRADA POŽEGE PRUŽATELJ USLUGE POMOĆI U KUĆI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA Dr. Filipa Potrebice 2 a

SMJEŠTAJ obuhvaća uslugu: stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne

SMJEŠTAJ obuhvaća uslugu: stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika PRIVREMENI (u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, radi prilagodbe na dugotrajni smještaj) DUGOTRAJNI - osobi s invaliditetom - funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi - osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi u posebno teškim životnim prilikama

DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ neće se priznati: osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom

DUGOTRAJNI SMJEŠTAJ neće se priznati: osobi koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kojoj pomoć i njegu mogu pružiti članovi obitelji koja pomoć i njegu može osigurati na drugi način

PRUŽATELJI USLUGE SMJEŠTAJA Ø Rješenjem centra za socijalnu skrb ustanove socijalne skrbi DOM ZA

PRUŽATELJI USLUGE SMJEŠTAJA Ø Rješenjem centra za socijalnu skrb ustanove socijalne skrbi DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA DOM ZA ODRASLE OSOBE LJESKOVICA DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BAKETARIĆ OBITELJSKI DOM SNJEŽANE BOŠKOVIĆ udomiteljske obitelji (Brestovac, Pleternica, Zarilac)

POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA - - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ODLUČUJE RJEŠENJEM - -

POSTUPAK ZA PRIZNAVANJE PRAVA - - CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ODLUČUJE RJEŠENJEM - - POSTUPAK SE POKREĆE NA ZAHTJEV STRANKE ILI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - - PRIZNATA PRAVA SE PREISPITUJU PO POTREBI, NAJMANJE JEDANPUT GODIŠNJE ZAHTJEV • UZ SVU POTREBNU DOKUMENTACIJU • DODATNA DOKUMENTACIJA I IZJAVE • RADI UVIDA U ZDRAVSTVENO STANJE I OSTALE ŽIVOTNE OČEVID NA OKOLNOSTI TERENU RJEŠENJE • TEMELJEM SVIH UTVRĐENIH ČINJENICA I OKOLNOSTI

SUDJELOVANJE KORISNIKA U PLAĆANJU SOCIJALNIH USLUGA KORISNIK SAM PLAĆA CIJENU USLUGE: AKO KORISNIK NEMA

SUDJELOVANJE KORISNIKA U PLAĆANJU SOCIJALNIH USLUGA KORISNIK SAM PLAĆA CIJENU USLUGE: AKO KORISNIK NEMA DOVOLJNO PRIHODA: Ø AKO IMA DOVOLJNO Ø CIJENU USLUGE PLAĆAJU ZAKONSKI OBVEZNICI UZDRŽAVANJA Ø PLAĆANJE USLUGE TERETI SREDSTVA MINISTARSTVA Ø RH IMA PRAVO NA POVRAT ISPLAĆENOG IZNOSA (ZABILJEŽBA) VLASTITH PRIHODA Ø PRIHODOM OD PRODAJE IMOVINE KOJA MU NE SLUŽI ZA PODMIRENJE STAMBENIH I DRUGIH OSNOVNIH ŽIVOTNIH POTREBA

PROGRAM „POMOĆ ZAJEDNICI” SOCIJALNO UKLJUČIVANJE starijih osoba i osoba s invaliditetom AKTIVNOSTI: provođenje vremena

PROGRAM „POMOĆ ZAJEDNICI” SOCIJALNO UKLJUČIVANJE starijih osoba i osoba s invaliditetom AKTIVNOSTI: provođenje vremena i pratnja radi dostupnosti različitim socio kulturnim sadržajima (šetnja, boravak u prirodi, posjet udrugama i ustanovama, uključivanje u kulturne i rekreacijsko sportske sadržaje, posjet igralištima, knjižnici), integracija u zajednicu, uspostavljanje prijateljskih odnosa, osmišljavanje grupnih i individualnih radionica (likovnih, glazbenih i sl. ), rad na osnaživanju i jačanju preostalih sposobnosti, podrška članovima obitelji osoba s invaliditetom (čuvanje osobe s invaliditetom i drugi organizacijsko tehnički poslovi dok članovi obitelji obave određene poslove, čime će se omogućiti rasterećenje obveza članova obitelji)

HVALA NA POZORNOSTI CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POŽEGA Dr. Filipa Potrebice 2, tel: 034/273

HVALA NA POZORNOSTI CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB POŽEGA Dr. Filipa Potrebice 2, tel: 034/273 -807 Podružnica Obiteljski centar Matije Gupca 6, 034/276 -162