Sng tc MS David Dong 2008 Wow diu

  • Slides: 136
Download presentation
Sáng tác: MS David Dong 2008

Sáng tác: MS David Dong 2008

Wow! diệu thay Chúa chúng con thờ phượng, lòng con khát khao tôn thờ

Wow! diệu thay Chúa chúng con thờ phượng, lòng con khát khao tôn thờ Chúa. Không chi kéo con xa rời yêu thương Ngài! Wow, how majestic is Your name We sing praise to You our God. Draw us close to You Almighty God.

Wow, trong thử thách thấy năng quyền Ngài trong nguy khốn sẽ không hề

Wow, trong thử thách thấy năng quyền Ngài trong nguy khốn sẽ không hề chi, vì con biết Chúa luôn quyền năng vô đối. We dance on in Your victory, in the time of trouble we see the pow'r of Your mighty hands on high.

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô ô ) phước lớn chờ đón những ai bền lòng theo Ngài. He's faithful if You now believe Oh o o , Oh o o His blood delivers you forever more.

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô ô ) Mắt Chúa ngày đêm đoái xem nhà này. He's faithful if You now believe Oh o o , Oh o o let Him surround You with His love.

Wow! diệu thay Chúa chúng con thờ phượng, lòng con khát khao tôn thờ

Wow! diệu thay Chúa chúng con thờ phượng, lòng con khát khao tôn thờ Chúa. Không chi kéo con xa rời yêu thương Ngài! Wow, how majestic is Your name We sing praise to You our God. Draw us close to You Almighty God.

Wow, trong thử thách thấy năng quyền Ngài trong nguy khốn sẽ không hề

Wow, trong thử thách thấy năng quyền Ngài trong nguy khốn sẽ không hề chi, vì con biết Chúa luôn quyền năng vô đối. We dance on in Your victory, in the time of trouble we see the pow'r of Your mighty hands on high.

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô ô ) phước lớn chờ đón những ai bền lòng theo Ngài. He's faithful if You now believe Oh o o , Oh o o His blood delivers you forever more.

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô ô ) Mắt Chúa ngày đêm đoái xem nhà này. He's faithful if You now believe Oh o o , Oh o o let Him surround You with His love.

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL

Wow! diệu thay Chúa chúng con thờ phượng, lòng con khát khao tôn thờ

Wow! diệu thay Chúa chúng con thờ phượng, lòng con khát khao tôn thờ Chúa. Không chi kéo con xa rời yêu thương Ngài! Wow, how majestic is Your name We sing praise to You our God. Draw us close to You Almighty God.

Wow, trong thử thách thấy năng quyền Ngài trong nguy khốn sẽ không hề

Wow, trong thử thách thấy năng quyền Ngài trong nguy khốn sẽ không hề chi, vì con biết Chúa luôn quyền năng vô đối. We dance on in Your victory, in the time of trouble we see the pow'r of Your mighty hands on high.

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô ô ) phước lớn chờ đón những ai bền lòng theo Ngài. He's faithful if You now believe Oh o o , Oh o o His blood delivers you forever more.

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô

Cha luôn thành tín với ai cậy trông (Ô ô ô , Ô ô ô ) Mắt Chúa ngày đêm đoái xem nhà này. He's faithful if You now believe Oh o o , Oh o o let Him surround You with His love. ***

PHƯỚC THAY DANH CHÚA Music & Words by Matt & Beth Redman Lời Việt:

PHƯỚC THAY DANH CHÚA Music & Words by Matt & Beth Redman Lời Việt: MS David Dong

[1] Nguyện chúc tôn Chúa Thánh, khắp trần gian danh Chúa được tôn cao.

[1] Nguyện chúc tôn Chúa Thánh, khắp trần gian danh Chúa được tôn cao. Blessed be Your name in the land that is plentiful

Nơi dòng sông n điển Ngài bao la… Phước thay hỡi danh Ngài. where

Nơi dòng sông n điển Ngài bao la… Phước thay hỡi danh Ngài. where Your streams of abundance flow. Blessed be Your name

Nguyện hát khen Chúa Thánh, khi đời con dù ở trong thử thách. and

Nguyện hát khen Chúa Thánh, khi đời con dù ở trong thử thách. and blessed be Your name When I'm found in the desert place

Hay dù cô đơn bóng đêm vây quanh. Phước thay hỡi danh Ngài. though

Hay dù cô đơn bóng đêm vây quanh. Phước thay hỡi danh Ngài. though I walk through the wilderness. Blessed be Your name.

Bao ơn thiêng Ngài dành cho riêng con. Mãi biết ơn Ngài. Every blessing

Bao ơn thiêng Ngài dành cho riêng con. Mãi biết ơn Ngài. Every blessing You pour out I'll turn back to praise.

Khi bóng tối cuộc đời vây quanh con. Con luôn cần Ngài. And when

Khi bóng tối cuộc đời vây quanh con. Con luôn cần Ngài. And when the darkness closes in, Lord Still I will say.

[Chorus] Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, chúng con tôn thờ Ngài. Blessed

[Chorus] Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, chúng con tôn thờ Ngài. Blessed be the name of the Lord Blessed be Your name.

Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, hiển vinh thay danh Chúa khắp trên

Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, hiển vinh thay danh Chúa khắp trên muôn loài. Blessed be the name of the Lord. Blessed be Your glorious name.

[2] Nguyện chúc tôn Chúa Thánh khi bình minh trong nắng mai chiếu sáng,

[2] Nguyện chúc tôn Chúa Thánh khi bình minh trong nắng mai chiếu sáng, [2] Blessed be Your name when the sun's shining down on me

Khi trần gian bao hiểm nguy vây quanh, phước thay hỡi danh Ngài. .

Khi trần gian bao hiểm nguy vây quanh, phước thay hỡi danh Ngài. . When the world's "all as it should be". Blessed be Your name.

Nguyện hát khen Chúa thánh. Trên đường gian nan với bao đau thương, And

Nguyện hát khen Chúa thánh. Trên đường gian nan với bao đau thương, And blessed be Your name on the road marked with suffering.

Con nguyện hi sinh bước đi với Chúa phước thay hỡi danh Ngài. Though

Con nguyện hi sinh bước đi với Chúa phước thay hỡi danh Ngài. Though there's pain in the offering. Blessed be Your name!

Bao ơn thiêng Ngài dành cho riêng con. Mãi biết ơn Ngài. Every blessing

Bao ơn thiêng Ngài dành cho riêng con. Mãi biết ơn Ngài. Every blessing You pour out I'll turn back to praise.

Khi bóng tối cuộc đời vây quanh con. Con luôn cần Ngài. And when

Khi bóng tối cuộc đời vây quanh con. Con luôn cần Ngài. And when the darkness closes in, Lord Still I will say.

[Chorus] Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, chúng con tôn thờ Ngài. Blessed

[Chorus] Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, chúng con tôn thờ Ngài. Blessed be the name of the Lord Blessed be Your name.

Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, hiển vinh thay danh Chúa khắp trên

Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, hiển vinh thay danh Chúa khắp trên muôn loài. Blessed be the name of the Lord. Blessed be Your glorious name.

Ngài đến với phước Cha ban Ngài đến cất hết ưu phiền. You give

Ngài đến với phước Cha ban Ngài đến cất hết ưu phiền. You give and take away.

Nguyện bước với Chúa không thôi. Nguyện chúc tán Chúa nhân lành. My heart

Nguyện bước với Chúa không thôi. Nguyện chúc tán Chúa nhân lành. My heart will choose to say. Lord, blessed be Your name.

Ngài đến với phước Cha ban Ngài đến cất hết ưu phiền. You give

Ngài đến với phước Cha ban Ngài đến cất hết ưu phiền. You give and take away.

Nguyện bước với Chúa không thôi. Nguyện chúc tán Chúa nhân lành. My heart

Nguyện bước với Chúa không thôi. Nguyện chúc tán Chúa nhân lành. My heart will choose to say. Lord, blessed be Your name.

[Chorus] Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, chúng con tôn thờ Ngài. Blessed

[Chorus] Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, chúng con tôn thờ Ngài. Blessed be the name of the Lord Blessed be Your name.

Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, hiển vinh thay danh Chúa khắp trên

Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, hiển vinh thay danh Chúa khắp trên muôn loài. Blessed be the name of the Lord. Blessed be Your glorious name.

[out tro] Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, chúng con tôn thờ Ngài.

[out tro] Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, chúng con tôn thờ Ngài. Blessed be the name of the Lord Blessed be Your name.

Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, hiển vinh thay danh Chúa khắp trên

Phước thay danh Jesus, danh Chúa Thánh, hiển vinh thay danh Chúa khắp trên muôn loài. Blessed be the name of the Lord. Blessed be Your glorious name.

Michael W Smith Viet Lyrics: David Dong

Michael W Smith Viet Lyrics: David Dong

Thánh thay danh Ngài. Chúa ta năng quyền. Chúa đáng tôn thờ. Ngợi khen

Thánh thay danh Ngài. Chúa ta năng quyền. Chúa đáng tôn thờ. Ngợi khen chúc tôn.

Bước theo chân Ngài. Lắng nghe Cha dạy. Sẽ luôn yêu Ngài trọn đời

Bước theo chân Ngài. Lắng nghe Cha dạy. Sẽ luôn yêu Ngài trọn đời con luôn.

Nguyện chúc tán Ngài. Con tôn thờ. Vua muôn đời, đáng tôn ngợi. Chúa

Nguyện chúc tán Ngài. Con tôn thờ. Vua muôn đời, đáng tôn ngợi. Chúa các thần dương gian, Vua trên mọi vua kia. Oai nghi quyền năng Cha , vượt trên hết muôn loài.

Nguyện luôn yêu Ngài, kính mến Ngài. Chính Em-ma-nu-ên. Đấng ở cùng con luôn.

Nguyện luôn yêu Ngài, kính mến Ngài. Chính Em-ma-nu-ên. Đấng ở cùng con luôn. Vua an bình trên cao. Quì nơi chân Ngài, Chiên Con Thánh trên trời kính tôn Ngài

Nguyện ca khen và tôn cao Ngài. Vua muôn đời đáng tôn ngợi Chúa

Nguyện ca khen và tôn cao Ngài. Vua muôn đời đáng tôn ngợi Chúa sống lại vinh quang. Đấng Cứu n nhân gian. Cha cai trị đời và từ sáng thế đến muôn thu.

Nguyện luôn yêu Ngài, kính mến Ngài. Danh Cha An-pha, Ômê-ga, khởi đầu và

Nguyện luôn yêu Ngài, kính mến Ngài. Danh Cha An-pha, Ômê-ga, khởi đầu và cuối cùng. Quì nơi chân Ngài trước ngôi Ngài… Đấng cứu nhân thế, cứu đời con, xin dẫn đưa đường con.

Bình an thay Jesus nguyện đời con sẽ sống cho Ngài hoài.

Bình an thay Jesus nguyện đời con sẽ sống cho Ngài hoài.

INSTRUMENTAL 1

INSTRUMENTAL 1

You are holy (repeat) You are mighty (. . ) You are worthy (.

You are holy (repeat) You are mighty (. . ) You are worthy (. . ) Worthy of praise(. . )

I will follow (repeat) I will listen (. . ) I will love you

I will follow (repeat) I will listen (. . ) I will love you (. . ) All of my days , all of my days!

I will sing to and You're the lord of lords. You're the king worship

I will sing to and You're the lord of lords. You're the king worship of kings The king who Is worthy. You're are mighty God. Lord of everything

I will love and adore him I will bow down before him You're Emmanuel.

I will love and adore him I will bow down before him You're Emmanuel. You're the Great I am. You're the Prince of Peace. Who is the lamb

I will sing to and worship You're the living God. You're my saving grace

I will sing to and worship You're the living God. You're my saving grace The king who Is worthy You will reign forever. You're the ancient of days

I will love and adore him You're the Alpha, Omega, Beginning and End. I

I will love and adore him You're the Alpha, Omega, Beginning and End. I will bow down Before him You're my Savior, Messiah. Redeemer and friend

You're my prince of peace and I will live my life for you. ***

You're my prince of peace and I will live my life for you. ***

INSTRUMENTAL 2

INSTRUMENTAL 2

Nguyện chúc tán Ngài. Con tôn thờ. Vua muôn đời, đáng tôn ngợi. Chúa

Nguyện chúc tán Ngài. Con tôn thờ. Vua muôn đời, đáng tôn ngợi. Chúa các thần dương gian, Vua trên mọi vua kia. Oai nghi quyền năng Cha , vượt trên hết muôn loài.

Nguyện luôn yêu Ngài, kính mến Ngài. Chính Em-ma-nu-ên. Đấng ở cùng con luôn.

Nguyện luôn yêu Ngài, kính mến Ngài. Chính Em-ma-nu-ên. Đấng ở cùng con luôn. Vua an bình trên cao. Quì nơi chân Ngài, Chiên Con Thánh trên trời kính tôn Ngài

Nguyện ca khen và tôn cao Ngài. Vua muôn đời đáng tôn ngợi Chúa

Nguyện ca khen và tôn cao Ngài. Vua muôn đời đáng tôn ngợi Chúa sống lại vinh quang. Đấng Cứu n nhân gian. Cha cai trị đời và từ sáng thế đến muôn thu.

Nguyện luôn yêu Ngài, kính mến Ngài. Danh Cha An-pha, Ômê-ga, khởi đầu và

Nguyện luôn yêu Ngài, kính mến Ngài. Danh Cha An-pha, Ômê-ga, khởi đầu và cuối cùng. Quì nơi chân Ngài trước ngôi Ngài… Đấng cứu nhân thế, cứu đời con, xin dẫn đưa đường con.

Bình an thay Jesus nguyện đời con sẽ sống cho Ngài hoài. (X 2)

Bình an thay Jesus nguyện đời con sẽ sống cho Ngài hoài. (X 2) ***

DUY NHẤT GIÊ-XU Joel Houston & Jonathon Douglass Lời Việt: MS David Dong 2007

DUY NHẤT GIÊ-XU Joel Houston & Jonathon Douglass Lời Việt: MS David Dong 2007

Đời con hôm nay dâng lên Chúa thánh, duy danh Cha con vẫn khát

Đời con hôm nay dâng lên Chúa thánh, duy danh Cha con vẫn khát khao! I lay my life down at your feet 'Cause you're the only one I need

Ngài luôn đưa tay đón ta cùng quay trở về. Từ trong đau thương

Ngài luôn đưa tay đón ta cùng quay trở về. Từ trong đau thương con tìm kiếm Chúa. I turn to You and You are always there. In troubled times, it's You I seek

Biết chắc có Chúa đưa lối khi cần. Lòng con khiêm cung trước Chúa,

Biết chắc có Chúa đưa lối khi cần. Lòng con khiêm cung trước Chúa, ngợi khen Chúa. I put You first, that's all I need I humble all I am all to You.

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài (x 2) One way, Jesus, You're the only one that I could live for (x 2)

Instrumental

Instrumental

Đời con hôm nay dâng lên Chúa thánh, duy danh Cha con vẫn khát

Đời con hôm nay dâng lên Chúa thánh, duy danh Cha con vẫn khát khao! I lay my life down at your feet 'Cause you're the only one I need

Ngài luôn đưa tay đón ta cùng quay trở về. Từ trong đau thương

Ngài luôn đưa tay đón ta cùng quay trở về. Từ trong đau thương con tìm kiếm Chúa. I turn to You and You are always there. In troubled times, it's You I seek

Biết chắc có Chúa đưa lối khi cần. Lòng con khiêm cung trước Chúa,

Biết chắc có Chúa đưa lối khi cần. Lòng con khiêm cung trước Chúa, ngợi khen Chúa. I put You first, that's all I need I humble all I am all to You.

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài (x 2) One way, Jesus, You're the only one that I could live for (x 2)

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài (x 2) One way, Jesus, You're the only one that I could live for (x 2)

Đường đi, lẽ sống chính cứu Chúa Giê-xu. Ta sống bởi đức tin chẳng

Đường đi, lẽ sống chính cứu Chúa Giê-xu. Ta sống bởi đức tin chẳng bởi gì ta thấy. Nguyện luôn theo Cha suốt đời. (x 4) You are the way, the truth and the life we live by faith and not by sight for You We're livin' all for You (x 4)

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài (x 2) One way, Jesus, You're the only one that I could live for (x 2)

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài

Duy nhất Giê-xu , Chúa Đấng chân thần con xin quyết sống cho Ngài (x 2) One way, Jesus, You're the only one that I could live for (x 2) ****

BƯỚC VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG John W Peterson Lời Việt: Vĩnh Phúc

BƯỚC VỚI CHÚA YÊU THƯƠNG John W Peterson Lời Việt: Vĩnh Phúc

1. Bước với Chúa yêu thương tôi đi muôn phương không vương lo buồn.

1. Bước với Chúa yêu thương tôi đi muôn phương không vương lo buồn. Đường gập ghềnh nhưng chan hòa ánh chiều dương.

Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn vui tươi trên đường. Lòng

Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn vui tươi trên đường. Lòng nhẹ nhàng quăng xa mọi gánh sầu vương.

Đk : Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa. Bước cùng

Đk : Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa. Bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la.

Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thỏa

Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thỏa sống trong yêu mến chan hòa.

2. Bước với Chúa yêu thương khi sương đêm buông mênh mông trên đường.

2. Bước với Chúa yêu thương khi sương đêm buông mênh mông trên đường. Đời nhạt nhòa bên kia màn khói mây vương.

Núp bóng Chúa yêu thương trong khi muôn phương phong ba điên cuồng. Đời

Núp bóng Chúa yêu thương trong khi muôn phương phong ba điên cuồng. Đời mờ dần sau muôn đợt sóng trùng dương.

Đk : Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa. Bước cùng

Đk : Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa. Bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la.

Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thỏa

Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thỏa sống trong yêu mến chan hòa.

3. Bước với Chúa yêu thương tay trong tay luôn gian lao không sờn.

3. Bước với Chúa yêu thương tay trong tay luôn gian lao không sờn. Vượt dặm trường men theo đường tới thiên cung.

Bước với Chúa yêu thương tôi nghe lâng vui trong tâm hồn. Ngày lại

Bước với Chúa yêu thương tôi nghe lâng vui trong tâm hồn. Ngày lại ngày thêm sâu nhiệm Chúa nhiều hơn.

Đk : Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa. Bước cùng

Đk : Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa. Bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la.

Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thỏa

Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thỏa sống trong yêu mến chan hòa.

Đk : Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa. Bước cùng

Đk : Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa. Bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la.

Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thỏa

Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua. Tôi luôn vui thỏa sống trong yêu mến chan hòa. ***

 N ĐIỂN LẠ LÙNG John Newton, 1779 Chris Tomlin, 2009 Lời Việt: MS

N ĐIỂN LẠ LÙNG John Newton, 1779 Chris Tomlin, 2009 Lời Việt: MS David Dong

(1) Lạ thay Chúa giáng Ơn thiêng cao vời. Con xưa vốn đáng hư

(1) Lạ thay Chúa giáng Ơn thiêng cao vời. Con xưa vốn đáng hư mất. Amazing grace how sweet the sound . That saved a wretch like me.

Xưa sống xa Chúa, đến nay biết Ngài. Mù xưa Chúa khiến được lành.

Xưa sống xa Chúa, đến nay biết Ngài. Mù xưa Chúa khiến được lành. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.

(2) Tâm con vốn có đau thương ngập tràn. Ơn thiêng Cha đến dẫn

(2) Tâm con vốn có đau thương ngập tràn. Ơn thiêng Cha đến dẫn dắt. 'Twas grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved.

Quí giá ơn Chúa đến tâm con rày ngay khi con đến với Cha.

Quí giá ơn Chúa đến tâm con rày ngay khi con đến với Cha. How precious did that grace appear. The hour I first believed.

Tội ô tan biến khiến con nghỉ yên. Là Vua nhân ái yêu thương

Tội ô tan biến khiến con nghỉ yên. Là Vua nhân ái yêu thương mua chuộc con. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me.

Tình Chúa lớn lao như sông chảy tràn n điển Chúa Con còn đến

Tình Chúa lớn lao như sông chảy tràn n điển Chúa Con còn đến muôn đời. And like a flood His mercy reigns. Unending love, Amazing grace.

INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL

[3] Cha yêu đã hứa giúp con mọi điều. Lời Ngài tươi mới sự

[3] Cha yêu đã hứa giúp con mọi điều. Lời Ngài tươi mới sự sống. The Lord has promised good to me. His word my hope secures.

Chính Chúa che chắn giúp con mỗi ngày trọn đời con sống với Ngài.

Chính Chúa che chắn giúp con mỗi ngày trọn đời con sống với Ngài. He will my shield and portion be as long as life endures.

Tội ô tan biến khiến con nghỉ yên. Là Vua nhân ái yêu thương

Tội ô tan biến khiến con nghỉ yên. Là Vua nhân ái yêu thương mua chuộc con. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me.

Tình Chúa lớn lao như sông chảy tràn n điển Chúa Con còn đến

Tình Chúa lớn lao như sông chảy tràn n điển Chúa Con còn đến muôn đời. And like a flood His mercy reigns. Unending love, Amazing grace.

Tội ô tan biến khiến con nghỉ yên. Là Vua nhân ái yêu thương

Tội ô tan biến khiến con nghỉ yên. Là Vua nhân ái yêu thương mua chuộc con. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me.

Tình Chúa lớn lao như sông chảy tràn n điển Chúa Con còn đến

Tình Chúa lớn lao như sông chảy tràn n điển Chúa Con còn đến muôn đời. And like a flood His mercy reigns. Unending love, Amazing grace.

[4] Dương gian mau sớm biến tan theo ngày. Hào quang dương thế tan

[4] Dương gian mau sớm biến tan theo ngày. Hào quang dương thế tan biến. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine.

Nhưng Chúa luôn thiết tha trông con về . Xin nương trong Chúa luôn.

Nhưng Chúa luôn thiết tha trông con về . Xin nương trong Chúa luôn. But God, Who called me here below will be forever mine.

Xin nương trong Chúa luôn. Cha nơi nương náu con luôn. will be forever

Xin nương trong Chúa luôn. Cha nơi nương náu con luôn. will be forever mine. You are forever mine. ***

CHỈ TRONG ĐẤNG CHRIST Keith Getty & Stuart Townend Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng

CHỈ TRONG ĐẤNG CHRIST Keith Getty & Stuart Townend Lời Việt: Nguyễn Minh Dũng

[1] Vì riêng Giê-xu là nguồn cậy trông , ánh sáng, năng lực, khúc

[1] Vì riêng Giê-xu là nguồn cậy trông , ánh sáng, năng lực, khúc ca cho con. [1] In Christ alone, my hope is found; He is my light, my strength, my song.

Nền trụ nơi đây, nhờ Giê-xu xây dẫu bao khô hạn bão giông không

Nền trụ nơi đây, nhờ Giê-xu xây dẫu bao khô hạn bão giông không lay. This cornerstone; this solid ground, firm through the fiercest drought and storm.

Tình Ngài cao vút thẳm sâu an bình. Sợ hãi nay yên , khốn

Tình Ngài cao vút thẳm sâu an bình. Sợ hãi nay yên , khốn nguy xa lìa. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving ceased!

Ngài là an vui trọn cuộc đời con, đứng trong ân tình Christ Giê-xu

Ngài là an vui trọn cuộc đời con, đứng trong ân tình Christ Giê-xu thôi. My Comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand

[2] Một mình Giê-xu , hình người vui mang , vốn thân Vua Trời

[2] Một mình Giê-xu , hình người vui mang , vốn thân Vua Trời xuống nơi dương gian. [2] In Christ alone, who took on flesh; fullness of God in helpless babe!

Là quà yêu thương đầy tràn công minh , nhiếc khinh bởi người Chúa

Là quà yêu thương đầy tràn công minh , nhiếc khinh bởi người Chúa mong cưu mang. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save

Rồi Giê-xu chết ở trên thập hình , dòng huyết tuôn rơi xóa muôn

Rồi Giê-xu chết ở trên thập hình , dòng huyết tuôn rơi xóa muôn tội tình. 'Til on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied;

Chuộc tội nhân gian , Ngài chịu miệt khinh. Sống nay tôi nhờ Christ

Chuộc tội nhân gian , Ngài chịu miệt khinh. Sống nay tôi nhờ Christ xưa hi sinh. For ev'ry sin on Him was laid; here in the death of Chris I live.

 INSTRUMENTAL

INSTRUMENTAL

[1] Vì riêng Giê-xu là nguồn cậy trông , ánh sáng, năng lực, khúc

[1] Vì riêng Giê-xu là nguồn cậy trông , ánh sáng, năng lực, khúc ca cho con. [1] In Christ alone, my hope is found; He is my light, my strength, my song.

Nền trụ nơi đây, nhờ Giê-xu xây dẫu bao khô hạn bão giông không

Nền trụ nơi đây, nhờ Giê-xu xây dẫu bao khô hạn bão giông không lay. This cornerstone; this solid ground, firm through the fiercest drought and storm.

Tình Ngài cao vút thẳm sâu an bình. Sợ hãi nay yên , khốn

Tình Ngài cao vút thẳm sâu an bình. Sợ hãi nay yên , khốn nguy xa lìa. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving ceased!

Ngài là an vui trọn cuộc đời con, đứng trong ân tình Christ Giê-xu

Ngài là an vui trọn cuộc đời con, đứng trong ân tình Christ Giê-xu thôi. My Comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand

[2] Một mình Giê-xu , hình người vui mang , vốn thân Vua Trời

[2] Một mình Giê-xu , hình người vui mang , vốn thân Vua Trời xuống nơi dương gian. [2] In Christ alone, who took on flesh; fullness of God in helpless babe!

Là quà yêu thương đầy tràn công minh , nhiếc khinh bởi người Chúa

Là quà yêu thương đầy tràn công minh , nhiếc khinh bởi người Chúa mong cưu mang. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save

Rồi Giê-xu chết ở trên thập hình , dòng huyết tuôn rơi xóa muôn

Rồi Giê-xu chết ở trên thập hình , dòng huyết tuôn rơi xóa muôn tội tình. 'Til on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied;

Chuộc tội nhân gian , Ngài chịu miệt khinh. Sống nay tôi nhờ Christ

Chuộc tội nhân gian , Ngài chịu miệt khinh. Sống nay tôi nhờ Christ xưa hi sinh. For ev'ry sin on Him was laid; here in the death of Christ I live. ***

CÓ CHÚA BÊN, ÔI THIÊN ĐÀNG ISRAEL HOUGHTON Lời Việt: David Dong

CÓ CHÚA BÊN, ÔI THIÊN ĐÀNG ISRAEL HOUGHTON Lời Việt: David Dong

Nào ai như Thiên Chúa khắp thế gian này ? Yêu thương vô song,

Nào ai như Thiên Chúa khắp thế gian này ? Yêu thương vô song, quí giá hơn mọi điều. Who is like You Lord in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth.

Tại dương gian không có chi khiến thỏa vui. Duy Jesus lai láng phước

Tại dương gian không có chi khiến thỏa vui. Duy Jesus lai láng phước ân trong con. Nothing in this world will satisfy. Jesus You're the cup that won't run dry.

Có Chúa bên, ôi thiên đàng lòng con. [Sự hiển vinh Ngài ở trong

Có Chúa bên, ôi thiên đàng lòng con. [Sự hiển vinh Ngài ở trong lòng này ] (x 2 ) Your presence is heaven to me. (x 2)

(2) Nguồn ơn thiêng Cha ở trong tâm linh này. Cha luôn thương xót

(2) Nguồn ơn thiêng Cha ở trong tâm linh này. Cha luôn thương xót con lắm khi đắm đuối. (2) Treasure of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful.

Ngài tha thứ hết quá khứ với những lỗi lầm. Và từ nay chính

Ngài tha thứ hết quá khứ với những lỗi lầm. Và từ nay chính Chúa Đấng nắm giữ tương lai con. Redeemer of my past and present wrongs. Holder of my future days to come.

Có Chúa bên, ôi thiên đàng lòng con. [Sự hiển vinh Ngài ở trong

Có Chúa bên, ôi thiên đàng lòng con. [Sự hiển vinh Ngài ở trong lòng này ] (x 4) Your presence is heaven to me. (x 4)

Hỡi Jesus , Chúa Jesus con. Sự hiển vinh Ngài ở trong lòng này

Hỡi Jesus , Chúa Jesus con. Sự hiển vinh Ngài ở trong lòng này ( 4 x) Oh Jesus, Oh Jesus. Your presence is heaven to me (x 4)

(3) Đời con trên dương thế mãi ngước trông Ngài. Kìa phút chốc Cha

(3) Đời con trên dương thế mãi ngước trông Ngài. Kìa phút chốc Cha với con đối mặt vinh quang. (3) All my days on earth I will await. The moment that I see You face to face.

Tại dương gian không có chi khiến thỏa vui. Duy Jesus lai láng phước

Tại dương gian không có chi khiến thỏa vui. Duy Jesus lai láng phước ân trong con. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus You're the cup that won't run dry.

Có Chúa bên, ôi thiên đàng lòng con. [Sự hiển vinh Ngài ở trong

Có Chúa bên, ôi thiên đàng lòng con. [Sự hiển vinh Ngài ở trong lòng này ] (x 4) Your presence is heaven to me. (x 4) ***