Smysly n n n 1 2 3 poskytuj

  • Slides: 26
Download presentation
Smysly

Smysly

n n n 1. 2. 3. poskytují NS informace o vnějším i vnitřním prostředí

n n n 1. 2. 3. poskytují NS informace o vnějším i vnitřním prostředí vjemy: mechanické, chemické, tepelné a elektromagnetické tři části: receptor (extero, intero a proprioreceptory) – specializované, vysoce citlivé buňky dostředivá nervová dráha – spojení receptoru a kůry m. korová část - analýza informace

Zrakové ústrojí n n n 1. 2. 3. vnímá elektromagnetické vlnění (vlnová délka 400

Zrakové ústrojí n n n 1. 2. 3. vnímá elektromagnetické vlnění (vlnová délka 400 -700 nm) oční koule + přídatné orgány oka oční koule má 3 vrstvy: povrchová (bělima + rohovka) střední (cévnatka + řasnaté těleso + duhovka) vnitřní (sítnice)

Stavba oka

Stavba oka

čípky n barevné vidění n tři druhy n hlavně ve žluté skvrně tyčinky n

čípky n barevné vidění n tři druhy n hlavně ve žluté skvrně tyčinky n vidění za šera n nerozlišují barvy n citlivější na světlo n rhodopsin (rozklad světlem)

Sítnice

Sítnice

n obraz na sítnici: ostrý, zmenšený a obrácený

n obraz na sítnici: ostrý, zmenšený a obrácený

Přídatné orgány oka n víčka, spojivka, slzní ústrojí, okohybné svaly

Přídatné orgány oka n víčka, spojivka, slzní ústrojí, okohybné svaly

Sluchové ústrojí n n rozlišování zvuků vznikajících kmitáním pevných těles ucho – 3 části

Sluchové ústrojí n n rozlišování zvuků vznikajících kmitáním pevných těles ucho – 3 části (zevní, střední a vnitřní)

Zevní ucho boltec tvořený pružnou chrupavkou n zevní zvukovod – uzavřen bubínkem n

Zevní ucho boltec tvořený pružnou chrupavkou n zevní zvukovod – uzavřen bubínkem n

Vnitřní ucho dutina v kosti spánkové n Eustachovou trubicí spojeno s nosohltanem n 3

Vnitřní ucho dutina v kosti spánkové n Eustachovou trubicí spojeno s nosohltanem n 3 kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek) n koncentrují pohyby bubínku na malou plochu = 30 x zvětší sílu kmitu n

Vnitřní ucho statokinetická část, předsíň a hlemýžď n hlemýžď = vazivová zavinutá trubička, obsahující

Vnitřní ucho statokinetická část, předsíň a hlemýžď n hlemýžď = vazivová zavinutá trubička, obsahující sluchové ústrojí (Cortiho orgán) n

Přenos zvuku

Přenos zvuku

Statokinetické ústrojí součást vnitřního ucha n vnímání polohy (tatické čidlo) a pohybu (kinetické čidlo)

Statokinetické ústrojí součást vnitřního ucha n vnímání polohy (tatické čidlo) a pohybu (kinetické čidlo) n

Statické čidlo receptory v kulatém a vejčitém váčku n buňky zakončené jemnými vlásky –

Statické čidlo receptory v kulatém a vejčitém váčku n buňky zakončené jemnými vlásky – na nich hlenová hmota s krystalky n při změně polohy hlavy = gravitace vychýlí krystalky a dráždí vláskové buňky n

Kinetické čidlo receptory v ampulách polokruhovitých chodbiček n vláskové buňky – při pohybu hlavy

Kinetické čidlo receptory v ampulách polokruhovitých chodbiček n vláskové buňky – při pohybu hlavy dochází k pohybu endolymfy = dráždění n

Ústrojí čichové chemoreceptory n drážděno pachovými látkami rozptýlenými ve vzduchu n na čichovém políčku

Ústrojí čichové chemoreceptory n drážděno pachovými látkami rozptýlenými ve vzduchu n na čichovém políčku u stropu nosní dutiny n tyčinkovité buňky s vláskovitými výběžky n

Ústrojí chuťové chemoreceptory n chuťové pohárky n sliznice jazyka a horní část hltanu n

Ústrojí chuťové chemoreceptory n chuťové pohárky n sliznice jazyka a horní část hltanu n 4 základní chuťové vjemy (slano, sladko, kyselo a hořko) n

Receptory v kůži ve škáře: n hmatová (Meissnerova) tělíska – dotyk n Krauseho tělíska

Receptory v kůži ve škáře: n hmatová (Meissnerova) tělíska – dotyk n Krauseho tělíska – chlad n Ruffiniho tělíska – teplo n receptory bolesti v podkožním vazivu: n Vater-Paciniho tělíska – tah a tlak

+ proprioceptory

+ proprioceptory