SMJERNICE Za poboljanje mehanizama i metoda uea udruenja

  • Slides: 24
Download presentation
SMJERNICE Za poboljšanje mehanizama i metoda učešća udruženja građana u procesima donošenja odluka u

SMJERNICE Za poboljšanje mehanizama i metoda učešća udruženja građana u procesima donošenja odluka u javnom zdravstvu u Bosni i Hercegovini Bihać, 29. 04. 2014. godine

Svrha Polazna osnova za praktične korake u cilju jačanja doprinosa civilnog društva u oblasti

Svrha Polazna osnova za praktične korake u cilju jačanja doprinosa civilnog društva u oblasti javnog zdravstva Povezivanje stvarnih potreba i opšteprihvaćenih trendova uvođenja dobrog upravljanja Bolji dijalog s civilnim društvom

Pitanja Dobro upravljanje? Civilno društvo? Novo javno zdravstvo? Javna politika?

Pitanja Dobro upravljanje? Civilno društvo? Novo javno zdravstvo? Javna politika?

Uvod Postojeći mehanizmi saradnje građana s organima vlasti i ustanovama Ključni problemi, nedostaci i

Uvod Postojeći mehanizmi saradnje građana s organima vlasti i ustanovama Ključni problemi, nedostaci i praznine Koraci za poboljšanje trenutnog stanja

Metodologija Kombinovani, kvantitativno-kvalitativni pristup Intervjui od decembra 2013. do kraja januara 2014. Anketa u

Metodologija Kombinovani, kvantitativno-kvalitativni pristup Intervjui od decembra 2013. do kraja januara 2014. Anketa u periodu od 25. 12. 2013. do 10. 01. 2014, s produženjem roka do 17. 01. 2014. godine

Metodologija II Intervjuisano 11 osoba – 6 predstavnika organa vlasti/ustanova, 5 predstavnika OCD Anketu

Metodologija II Intervjuisano 11 osoba – 6 predstavnika organa vlasti/ustanova, 5 predstavnika OCD Anketu su popunila 42 OCD: 24 iz RS i 18 iz FBIH i 12 organa vlasti/ustanova

Participativna demokratija Informisanje Konsultovanje (savjetovanje) Aktivno učešće

Participativna demokratija Informisanje Konsultovanje (savjetovanje) Aktivno učešće

Participativna demokratija II ZOSPI, webstranice, mediji, lično. . . Odbor za zdravlje, zdravstveni savjet,

Participativna demokratija II ZOSPI, webstranice, mediji, lično. . . Odbor za zdravlje, zdravstveni savjet, konsultacije, javne rasprave? Ad hoc radne grupe

Novo javno zdravstvo i participativna demokratija Uglavnom jednosmjeran proces toka informacija od vlade prema

Novo javno zdravstvo i participativna demokratija Uglavnom jednosmjeran proces toka informacija od vlade prema građanima najviše se navode zvanične web stranice institucija i mediji kao sredstva informisanja

Hartova “ljestvica participacije” Stranica br. 20 u Smjernicama učešće konsultovanje informisanje

Hartova “ljestvica participacije” Stranica br. 20 u Smjernicama učešće konsultovanje informisanje

Rezultati ankete najdominantniji stav anketiranih udruženja stiče se utisak da se OCD pitaju ali

Rezultati ankete najdominantniji stav anketiranih udruženja stiče se utisak da se OCD pitaju ali zapravo imaju veoma malo ili nimalo uticaja na aktivnosti i način svog učešća

Rezultati ankete II 38% anketiranih OCD smatra da “organi vlasti konsultuju OCD uz objašnjenje,

Rezultati ankete II 38% anketiranih OCD smatra da “organi vlasti konsultuju OCD uz objašnjenje, odnosno pružanje informacija o ishodima konsultacija” 30% anketiranih OCD smatra da “OCD iniciraju i zajedno s organima vlasti donose odluke”

Rezultati ankete III Najveći dio anketiranih OCD smatra da je saradnja s vlastima uglavnom

Rezultati ankete III Najveći dio anketiranih OCD smatra da je saradnja s vlastima uglavnom projektna ili ad hoc, i to neovisno o nivou vlasti

Rezultati ankete IV OCD nezadovoljne saradnjom u % Na državnom nivou 32% Na entitetskom

Rezultati ankete IV OCD nezadovoljne saradnjom u % Na državnom nivou 32% Na entitetskom nivou 42% Na kantonalnom nivou 42% Na lokalnom nivou 21%

Rezultati ankete V Vizura vlasti OCD se koriste da pripomognu 28% Organi vlasti konsultuju

Rezultati ankete V Vizura vlasti OCD se koriste da pripomognu 28% Organi vlasti konsultuju OCD uz objašenje odnosno pružanje informacija o ishodima konsultacija 28% OCD su korisnici vladinih mjera 27% Ad hoc saradnja 26% OCD su aktivni partner vlasti 20% Puno kritikuju a malo rade 20%

Rezultati ankete VI Saradnja sa sestrinskim udruženjima sporadična, ad hoc, u okviru projekata mreže

Rezultati ankete VI Saradnja sa sestrinskim udruženjima sporadična, ad hoc, u okviru projekata mreže postoje ali se ne promovišu

Iz obavljenih razgovora Kontaktiranje vlasti isključivo zbog pisama podrške Neblagovremeno uključivanje vlasti u projekat

Iz obavljenih razgovora Kontaktiranje vlasti isključivo zbog pisama podrške Neblagovremeno uključivanje vlasti u projekat Posebno projektno plaćanje honorara predstavnicima vlasti za učešće u projektima narušavanje razvoja organske veze vlasti-građani

Zaključci Trenutno stanje Prakse informisanja javnosti OCD traže dodatne i detaljne podzakonske akte i

Zaključci Trenutno stanje Prakse informisanja javnosti OCD traže dodatne i detaljne podzakonske akte i smjernice (Vučina i Đurđević, 2013) signal: potreba jačanja povjerenja građana i jačeg angažmana na promovisanju postojećih i uvođenju novih mehanizama saradnje s građanima

Zaključci II Željeno stanje Prakse aktivnog učešća i saradnje Odluke zasnovane na stvarnim potrebama

Zaključci II Željeno stanje Prakse aktivnog učešća i saradnje Odluke zasnovane na stvarnim potrebama Otvorenija i transparentnija saradnja Viši nivo kvaliteta demokratije i građanske sposobnosti

Preporuke Željeno stanje kratkoročni višegodišnji javne projekti politike programi

Preporuke Željeno stanje kratkoročni višegodišnji javne projekti politike programi

Preporuke organima vlasti i ustanovama Baze podataka na svim nivoima vlasti Službenik zadužen za

Preporuke organima vlasti i ustanovama Baze podataka na svim nivoima vlasti Službenik zadužen za kontakte – institucionalni mehanizam komunikacije M&E i mehanizmi saradnje s OCD Od inputa ka rezultatima Međusektorska saradnja Promovisanje dobrih primjera Obuke, obuke i opet obuke! ICT

Preporuke OCD Jačati sopstveni kredibilitet: definisano sektorsko djelovanje, ulaganje u sopstvene resurse i izgradnju

Preporuke OCD Jačati sopstveni kredibilitet: definisano sektorsko djelovanje, ulaganje u sopstvene resurse i izgradnju odnosa povjerenja s vlastima, ciljanim grupama i medijima Istraživanja zasnovana na stvarnim činjenicama i prijedlozima za poboljšanje Obuke, obuke i opet obuke! Promovisanje primjera dobre prakse

Preporuke OCD II Umrežavanje OCD zasnovano na stvarnim potrebama i zajedničkim inicijativama Međusektorska saradnja

Preporuke OCD II Umrežavanje OCD zasnovano na stvarnim potrebama i zajedničkim inicijativama Međusektorska saradnja “Građani, kao poreski obveznici, pacijenti i potrošači, i dalje su daleko od spoznaje svoje prave snage i svojih mogućnosti”

Pitanja spremite za 12: 40! Hvala za pažnju! snjezana. duricic@gmail. com

Pitanja spremite za 12: 40! Hvala za pažnju! snjezana. [email protected] com