smayll rayon Lahc qsb tam orta mktbin Azrbaycan

  • Slides: 27
Download presentation
İsmayıllı rayon Lahıc qəsəbə tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Qasımova Vüsalə

İsmayıllı rayon Lahıc qəsəbə tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Qasımova Vüsalə

Mövzu: Omonimlər Məqsəd: Omonimlərin mənalarını aydınlaşdırmaq Eyni və ya fərqli nitq hissəsinə aid omonimləri

Mövzu: Omonimlər Məqsəd: Omonimlərin mənalarını aydınlaşdırmaq Eyni və ya fərqli nitq hissəsinə aid omonimləri müəyləşdirmək Çoxmənalı sözlərin omonimlərdən fərqli cəhətlərinin müəyyənləşdirmək İş formaları: Kiçik qruplarla iş, cütlərlə iş Təlim üsulları: Venn diaqramı, test tapşırıqları İnteqrasiya: Ədəbiyyat Təchizat: V sinif Azərbaycan dili üçün dərslik, iş vərəqləri

KÖK ÇAY Kök Çay

KÖK ÇAY Kök Çay

Yay fəsli

Yay fəsli

Uşaqlar, gördüyünüz şəkillər haqqında nə düşünürsünüz?

Uşaqlar, gördüyünüz şəkillər haqqında nə düşünürsünüz?

Omonimlər deyilişi və yazılışı eyni olan, lakin tamamilə fərqli mənaları əks etdirən sözlərdir. Şam

Omonimlər deyilişi və yazılışı eyni olan, lakin tamamilə fərqli mənaları əks etdirən sözlərdir. Şam

Eyni nitq hissəsinə aid olan omonimlər isim

Eyni nitq hissəsinə aid olan omonimlər isim

Müxtəlif nitq hissəsinə aid olan omonimlər İsim Fel Səndən başqa Başqa adam Qoşma Sifət

Müxtəlif nitq hissəsinə aid olan omonimlər İsim Fel Səndən başqa Başqa adam Qoşma Sifət İsim

Tədqiqat sualı Leksik omonimlərin qrammatik omonimlərdən fərqi nədir?

Tədqiqat sualı Leksik omonimlərin qrammatik omonimlərdən fərqi nədir?

Leksik omonimlərin məna tayları əsas nitq hissəsinə aid olur. isim sifət Çat sağ fel

Leksik omonimlərin məna tayları əsas nitq hissəsinə aid olur. isim sifət Çat sağ fel Qrammatik omonimlərin mənalarından biri əsas, digəri isə köməkçi nitq hissəsi olur. fel sifət, zərf Görəsən artıq modal ədat söz

NİYAL 1. Dahi mütəfəkkirimiz N. Gəncəvinin «Az danışmağın gözəlliyi» şeirindən verilmiş nümunədə omonimləri seçin

NİYAL 1. Dahi mütəfəkkirimiz N. Gəncəvinin «Az danışmağın gözəlliyi» şeirindən verilmiş nümunədə omonimləri seçin və cümlədə işlədin. 2. Aşağıda verilmiş sözlərdən neçəsi omonimdir?

SAVALAN 1. Sualları cavablandıraraq omonimləri müəyyənləşdirin. 1. Ozan kimə deyilir? 2. Arının məhsulu? 2.

SAVALAN 1. Sualları cavablandıraraq omonimləri müəyyənləşdirin. 1. Ozan kimə deyilir? 2. Arının məhsulu? 2. Aşağıdakı şəkillərdən neçəsini yalnız omonim kimi başa düşmək olar.

KƏPƏZ 1. 2. 3. 4. 1. Qurunun oduna yaş da yanar. 2. Pis günün

KƏPƏZ 1. 2. 3. 4. 1. Qurunun oduna yaş da yanar. 2. Pis günün ömrü az olar. 3. Çatana çatır, çatmayana bir daş atır. 5.

Cütlərlə iş

Cütlərlə iş

Test tapşırıqları 1. Aşağıdakılardan biri qrammatik omonimdir? A) don B) sarı C) yağ D)

Test tapşırıqları 1. Aşağıdakılardan biri qrammatik omonimdir? A) don B) sarı C) yağ D) biz 2. Məna tayları fel-isim olan omonimi göstərin. A) yaş B) yaxşı C) tut D) bel 3. Omonim sözləri seçin. 1. Buruq 2. Ağız 3. Qol 4. Mətn 5. Sol 6. Alma A)1, 2, 3 B) 2, 3, 6 C) 1, 3, 5 D) 4, 5, 6

7. Göstərilənlərdən biri omonimlərə aiddir. A)Dilin lüğət tərkibinin qeyri-fəal hissəsinə aiddir. B)Yaxın mənaları bildirir.

7. Göstərilənlərdən biri omonimlərə aiddir. A)Dilin lüğət tərkibinin qeyri-fəal hissəsinə aiddir. B)Yaxın mənaları bildirir. C)Əks mənaları bildirir. D)Məna tayları həm eyni nitq hissəsinə, həm də müxtəlif nitq hissəsələrinə aid olur. 8. Biri omonim deyil. A)alma B)mürəkkəb C)nəticə D)yaz 9. Frazeoloji birləşmələrdən birini ominim kimi götürmək olar. A)Gözü yol çəkmək B)yola düşmək C)ürəyi düşmək D)başa salmaq

Düzgün cavabları yoxla 1. B 2. C 3. C 4. A 5. D 6.

Düzgün cavabları yoxla 1. B 2. C 3. C 4. A 5. D 6. B 7. D 8. A 9. B

Çoxmənalı sözlər ayaq ağız göz burun kök aş dolu qaş Omonimlər biz dad doğru

Çoxmənalı sözlər ayaq ağız göz burun kök aş dolu qaş Omonimlər biz dad doğru yol

Omonimlik bədən üzvü Çoxmənalılıq insanın boğaz coğrafi termin heyvanın Omonimlik insan orqanı Çoxmənalılıq uşağı

Omonimlik bədən üzvü Çoxmənalılıq insanın boğaz coğrafi termin heyvanın Omonimlik insan orqanı Çoxmənalılıq uşağı n dil bədən üzvü uşağın qol imza çayın ağacın ünsiyyət vasitəsi quşun

Nəticə Omonimlər müxtəlif məfhumları əks etdirir. Hər bir omonim ən azı iki leksik mənanı

Nəticə Omonimlər müxtəlif məfhumları əks etdirir. Hər bir omonim ən azı iki leksik mənanı ifadə etməlidir. Omonimlər həm eyni nitq hissələrinə, həm də müxtəlif nitq hissələrinə aid ola bilər. Omonim sözlərin hər mənası bir leksik vahid hesab olunur. Çoxmənalı sözlərdə isə omonimlərdən fərqli olaraq bütün məna çalarları ilə birlikdə eyni söz sayılır.

Ədəbiyyat kitabından bir mətn götürüb dəftərinizə yazın. Mətndəki leksik, və qrammatik omonimləri seçib dəftərinizdə

Ədəbiyyat kitabından bir mətn götürüb dəftərinizə yazın. Mətndəki leksik, və qrammatik omonimləri seçib dəftərinizdə qeyd edin.

Qiymətləndirmə cədvəli Qruplar Meyarlar Sözlərin mənasını müəyyənləşdirir Tapşırığı düzgün yerinə yetirir. Əməkdaşlıq edir Yaradıcı

Qiymətləndirmə cədvəli Qruplar Meyarlar Sözlərin mənasını müəyyənləşdirir Tapşırığı düzgün yerinə yetirir. Əməkdaşlıq edir Yaradıcı tətbiqetmə Nəticə Savalan

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm

Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm