Sluttrapport Rekrutteringskampanje uke 4 15 1 Media plan

  • Slides: 40
Download presentation
Sluttrapport Rekrutteringskampanje uke 4 -15 1

Sluttrapport Rekrutteringskampanje uke 4 -15 1

Media plan 2

Media plan 2

Kampanjen totalt Metode: Dynamiske bannere, retargeting, video; Snapchat & Youtube, Facebook, Instagram & N&D

Kampanjen totalt Metode: Dynamiske bannere, retargeting, video; Snapchat & Youtube, Facebook, Instagram & N&D Målgruppe: 1. Studietilbøyelige i Oslo, deretter nasjonalt 18 -23 år. 2. Foreldre til potensielle studenter KPI: Øke oppfatningen i målgruppen om at Ui. O-studenter går ut i relevante jobber, og styrke Ui. O sin posisjon som Norges ledende utdanningsinstitusjon. 16 858 071 Visninger 8 226 915 Unike visninger 3 390 553 Videovisninger 42 156 Klikk 0, 08 kr CPM (kost per 1000 visning) 0, 25% CTR 3

Amnet (inkl. Snapchat & Youtube) Budsjett: 400. 000 Metode: Dynamiske bannere, retargeting, video; Snapchat

Amnet (inkl. Snapchat & Youtube) Budsjett: 400. 000 Metode: Dynamiske bannere, retargeting, video; Snapchat & Youtube. Kommentarer: På Snapchat og You. Tube når vi utelukkende ut til brukere i alderen 18 -24 år. Når det gjelder de dynamiske bannerne så er 70 -80% av de vi har nådd innenfor målgruppen. 4 914 779 Annonse visninger 63% Synlige visninger* 2 705 673 Videovisninger 12 105 Klikk Kr 77 CPM (kost per 1000 visning) 0, 25% CTR *Dynamiske bannere og retargeting 4

Toppliste over domener Domene Visninger dagbladet. no 325 525 dinside. no 25 926 startsiden.

Toppliste over domener Domene Visninger dagbladet. no 325 525 dinside. no 25 926 startsiden. no 212 883 abcnyheter. no 24 468 finn. no 210 993 msn. com/nb-no 23 365 vg. no 169 809 ba. no 20 383 tv 2. no 155 269 aftenposten. no 19 001 nettavisen. no 119 074 gulesider. no 13 284 sol. no 107 242 kvinneguiden. no 13 249 seher. no 69 155 adressa. no 11 618 hegnar. no 46 824 skype. com 11 187 dn. no 35 777 kk. no 11 114 e 24. no 33 394 vglive. no 10 342 5

Demografi Kjønn : På dynamiske bannere: Ganske likt fordelt, men en liten overvekt av

Demografi Kjønn : På dynamiske bannere: Ganske likt fordelt, men en liten overvekt av menn. Også familier med skolebarn er godt representert. Alder: 18 – 23 år. Bosted: Desidert best dekning i Oslo, med Hordaland og Akershus som gode nummer to og tre. (Klikkraten har vært jevn over hele landet). 6

Kommentarer o Med nesten 5 millioner visninger er det trygt å si at vi

Kommentarer o Med nesten 5 millioner visninger er det trygt å si at vi har oppnådd en utrolig stor dekning. o Til tross for dette vil læring til neste gang bero seg på viktigheten av å implementere konverteringspunkter som man kan optimalisere etter. o Dette trenger ikke være «søk studieplass» . Softe konverteringer, slik som f. eks. at en bruker har tilbragt over et minutt på en nettside, vil kunne gi vel så mye verdi. 7

Hva har fungert Dynamiske bannere (CTR): Pedagogikk Retargeting (klikk): Biovitenskap 8

Hva har fungert Dynamiske bannere (CTR): Pedagogikk Retargeting (klikk): Biovitenskap 8

Hva har fungert Youtube (completion rate): Pedagogikk Snapchat (completion rate): Kjørte bare en film

Hva har fungert Youtube (completion rate): Pedagogikk Snapchat (completion rate): Kjørte bare en film 9

Snapchat er en veldig god kanal til å bygge dekning til en lav kostnad.

Snapchat er en veldig god kanal til å bygge dekning til en lav kostnad. I denne kampanjen har vi nådd ut til 1, 5 millioner brukere mellom 18 - 24 år – og det til under 50 000 kr. 1 562 989 Videovisninger 19 965 Fullførte visninger 8 615 Swipe ups/Klikk Kr 5, 04 CPSU Kr 2, 18 CPCV 1, 28% Completion rate 0, 55% CTR 10

Snapchat – Uttak (én film) 11

Snapchat – Uttak (én film) 11

Instagram Stories vs. Snapchat Videovisninger 120, 000 100, 000 80, 000 60, 000 40,

Instagram Stories vs. Snapchat Videovisninger 120, 000 100, 000 80, 000 60, 000 40, 000 20, 000 - Sett 25% av video Sett 50% av video Sett 75% av video Instagram Stories Plattform Eksponeringer CPM Sett 100% av video Snapchat Beløp brukt Lenkeklikk CTR CPC View-through rate Instagram Stories 1 378 150 42. 52 58 600. 56 2 748 0. 20 21. 32 1. 18 Snapchat 1 562 989 27. 80 43 446. 00 8 615 0. 55 5. 04 1. 28 12

Amnet dynamiske bannere - prospecting Her har vi delt opp i flere strategier for

Amnet dynamiske bannere - prospecting Her har vi delt opp i flere strategier for å finne ut hvor vi treffer målgruppen best. Vi har bl. a. laget aktiviteter med publisistene, Google, samt tredjepartsleverandører sine aldersdata for 18 -20 år. I tillegg til dette har vi benyttet oss av andre- og tredjepartsdata som omhandler "student", "campus" og education. Her har vi kjørt alle bannere. Det har også blitt opprettet strategier mot hver av de enkelte fakultetene hvor vi enten har benyttet oss av passende keyywords, eller in-market dataen til Google som f. eks omhandler "technology education". 1 857 289 Visninger 63% Synlige visninger 1 881 Klikk Kr 79 CPM 0, 10% CTR 1, 5 GJ. frekvens 13

Amnet dynamiske bannere - retargeting Vi har i denne kampanjen kjørt to former for

Amnet dynamiske bannere - retargeting Vi har i denne kampanjen kjørt to former for retargeting; tilhørende bannere mot brukere som har sett en Ui. O Youtube-film, i tillegg til benyttelse av pixler på programsidene til Ui. O, som fører til at vi kan retargete de besøkende på disse sidene med tilhørende banner. 351 817 Visninger 65% Synlige visninger 554 Klikk Kr 108 CPM 0, 16% CTR 14

Youtube • Totalt sett har filmene fått en veldig god completion-rate% som ligger mellom

Youtube • Totalt sett har filmene fått en veldig god completion-rate% som ligger mellom 40 -60%. • Det er langt over benchmark på "education" som ligger på 19% i Norge. • *48% er uten bumper. Med bumper ligger «completion rate» på 59% 1 142 684 Videovisninger 678 363 Fullførte visninger 1 055 Klikk Kr 131 CPM 0, 22 CPCV 48%* Completion rate 0, 09% CTR 15

Natt & Dag Kommentarer: Denne delen av kampanjen ble stoppet. 173 509 Visninger 58

Natt & Dag Kommentarer: Denne delen av kampanjen ble stoppet. 173 509 Visninger 58 687 Unike visninger 491 Klikk 0, 28% CTR 3 Frekvens 16

GA (Facebook) Her endret vi fra http: //www. uio. no/studier/ til http: //www. uio.

GA (Facebook) Her endret vi fra http: //www. uio. no/studier/ til http: //www. uio. no/studier/bli-student/. Tid brukt på denne siden er ganske lav. Samtidig er også bounceraten lav. Noe som tyder på at mange har klikket seg videre. Som regel kun til én av sidene. 00: 28 Tid brukt på siden 9, 81% Bounce rate 1, 78 Pages per session Users 17 098 New Users 14 870 Sessions 21 241 17

GA (Amnet) Her brukte vi http: //www. uio. no/studier/ som landingsside. Også her er

GA (Amnet) Her brukte vi http: //www. uio. no/studier/ som landingsside. Også her er tid brukt på siden ganske lav. Det er dog vanlig for display. Samtidig er bounceraten lav. Noe som tyder på at mange har klikket seg videre, som regel kun til én av sidene. 00: 23 Tid brukt på siden 45, 25 % Bounce rate 1, 53 Pages per session Users 4 236 New users 3 869 Sessions 4 722 18

Facebook og Instagram Metode: Video, lenke, rekkevidde, chat, Instagram Stories KPI: Nå ut til

Facebook og Instagram Metode: Video, lenke, rekkevidde, chat, Instagram Stories KPI: Nå ut til målgruppen 18 -23 (ca. 450 000) og drive trafikk inn til Ui. O sine sider Budsjett: 1. 100. 000 kr 11 998 798 Annonse visninger 574 325 Rekkevidde 684 882 Videovisninger 30 708 Lenkeklikk Kr 79 CPM (kost per 1000 visning) 20, 89 Frekvens Kommentarer: Basert på tallene fra Facebook har vi nådd ut til hele målgruppen i løpet av kampanjeperioden 19

2017 vs. 2018 Indikator Visninger 2017 2018 7 277 747 11 998 798 627

2017 vs. 2018 Indikator Visninger 2017 2018 7 277 747 11 998 798 627 329 574 325 CPM 56, 66 79, 26 Klikk 15 007 30 708 CTR 0, 21 0, 26 CPC 27, 48 30, 97 11, 6 20, 89 489 087 481 088 6, 08 15, 28 24 041 74 592 4 994/183 5 687/131 Rekkevidde Frekvens Videovisninger Gjennomsnittlig prosent sett Fullførte videovisninger Engasjement (reaksjoner/kommentarer) 20

Demografi Kjønn : Ganske likt fordelt, men ser noen forskjeller basert på plattform og

Demografi Kjønn : Ganske likt fordelt, men ser noen forskjeller basert på plattform og format Alder: Oppgis kun i grupper. Nesten all rekkevidde er innen 18 -24 Bosted: Generelt god dekning i hele landet, men høyest rekkevidde er oppnådd i Oslo, Akershus, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag 21

Hva har generert mest klikk? Klikk: Karusell Klikkrate: Retargeting Karusell Rekkevidde: Instagram. Stories 22

Hva har generert mest klikk? Klikk: Karusell Klikkrate: Retargeting Karusell Rekkevidde: Instagram. Stories 22

Hva har gitt høyest relevansscore? Relevans score: Instagram. Stories Videovisninger: Matematikk Fullførte visninger: HF

Hva har gitt høyest relevansscore? Relevans score: Instagram. Stories Videovisninger: Matematikk Fullførte visninger: HF 23

Facebook - Video Metode: Video KPI: Videovisninger og trafikk Optimalisering: Videovisninger (3 sek. )

Facebook - Video Metode: Video KPI: Videovisninger og trafikk Optimalisering: Videovisninger (3 sek. ) Antall poster: 11 Beløp brukt: 351. 000, - 2 907 152 Annonse visninger 347 515 Rekkevidde 481 088 Videovisninger 5 975 Lenkeklikk Kr 121 CPM (kost per 1000 visning) 8, 37 Frekvens 24

Kommentarer o o o Matematikk er filmen som har prestert best basert på visninger

Kommentarer o o o Matematikk er filmen som har prestert best basert på visninger Matematikk genererte også flest klikk og fikk størst rekkevidde av filmene fra Gambit Egenprodusert film fikk flest klikk og en litt bedre relevans score 25

Uttak 26

Uttak 26

Facebook - Lenke Metode: Karusell/bilde KPI: Trafikk Optimalisering: Klikk Antall poster: 14 Beløp brukt:

Facebook - Lenke Metode: Karusell/bilde KPI: Trafikk Optimalisering: Klikk Antall poster: 14 Beløp brukt: 230. 000, - 2 387 235 Annonse visninger 423 425 10 540 Rekkevidde Lenkeklikk 0, 44% Klikkrate Kr 96 CPM (kost per 1000 visning) 5, 64 Frekvens 27

Kommentarer o Posten om Studiekatalog genererte flest klikk etterfulgt av Åpen dag-posten samt karusellene

Kommentarer o Posten om Studiekatalog genererte flest klikk etterfulgt av Åpen dag-posten samt karusellene for samfunnsøkonomi og biovitenskap. o Nedadgående trend i antall klikk for karusellene. o Torleif sitt karriereintervju presterte bedre enn det med Ekaterina. 28

Uttak 29

Uttak 29

Instagram - Rekkevidde Metode: Bilde KPI: Nå flest mulig i målgruppen Optimalisering: Rekkevidde Antall

Instagram - Rekkevidde Metode: Bilde KPI: Nå flest mulig i målgruppen Optimalisering: Rekkevidde Antall poster: 16 Beløp brukt: 168. 000, - 3 510 053 Annonse visninger 356 396 1 512 Rekkevidde Lenkeklikk 0, 04% Klikkrate Kr 48 CPM (kost per 1000 visning) 9, 85 Frekvens 30

Kommentarer o Ser mer engasjement enn på de andre postene. Dette fører også til

Kommentarer o Ser mer engasjement enn på de andre postene. Dette fører også til bedre relevans scorer. o 4 poster skiller seg ut basert på relevans score, men ellers ganske like resultater 31

Uttak 32

Uttak 32

Instagram. Stories Metode: Video KPI: Nå flest mulig i målgruppen Optimalisering: Rekkevidde Antall poster:

Instagram. Stories Metode: Video KPI: Nå flest mulig i målgruppen Optimalisering: Rekkevidde Antall poster: 6 Beløp brukt: 58. 600, - 1 378 150 Annonse visninger 306 291 Rekkevidde 60 490 Videovisninger 2 748 Lenkeklikk Kr 43 CPM (kost per 1000 visning) 4, 5 Frekvens 33

Facebook - Chat Metode: Karusell KPI: Skaffe meldinger på Messenger Optimalisering: Nye meldinger Antall

Facebook - Chat Metode: Karusell KPI: Skaffe meldinger på Messenger Optimalisering: Nye meldinger Antall poster: 7 Beløp brukt: 59. 500, - 1 156 486 Annonse visninger 242 356 496 Rekkevidde Nye samtaler 1 047 Meldingssvar Kr 51 CPM (kost per 1000 visning) 4, 77 Frekvens 34

Facebook - Retargeting Metode: Video KPI: Skape oppmerksomhet og drive trafikk inn til spesifikke

Facebook - Retargeting Metode: Video KPI: Skape oppmerksomhet og drive trafikk inn til spesifikke programsider Optimalisering: Videovisninger Antall poster: 31 Beløp brukt: 76. 500, - 604 217 Annonse visninger 102 647 Rekkevidde 143 303 Videovisninger 5 580 Lenkeklikk Kr 127 CPM (kost per 1000 visning) 5, 89 Frekvens 35

Matematikk 1 578 748 Annonse visninger 444 426 Rekkevidde 105 540 Videovisninger 2 876

Matematikk 1 578 748 Annonse visninger 444 426 Rekkevidde 105 540 Videovisninger 2 876 Lenkeklikk Kr 90 CPM (kost per 1000 visning) 3, 55 Frekvens 36

Biovitenskap 1 302 767 Annonse visninger 352 817 Rekkevidde 75 579 Videovisninger 3 048

Biovitenskap 1 302 767 Annonse visninger 352 817 Rekkevidde 75 579 Videovisninger 3 048 Lenkeklikk Kr 96 CPM (kost per 1000 visning) 3, 69 Frekvens 37

Asia- og Midtøsten-studier 1 113 276 Annonse visninger 331 625 Rekkevidde 80 586 Videovisninger

Asia- og Midtøsten-studier 1 113 276 Annonse visninger 331 625 Rekkevidde 80 586 Videovisninger 1 896 Lenkeklikk Kr 90 CPM (kost per 1000 visning) 3, 36 Frekvens 38

Samfunnsøkonomi 1 217 848 Annonse visninger 370 421 Rekkevidde 83 965 Videovisninger 2 722

Samfunnsøkonomi 1 217 848 Annonse visninger 370 421 Rekkevidde 83 965 Videovisninger 2 722 Lenkeklikk Kr 87 CPM (kost per 1000 visning) 3, 29 Frekvens 39

Pedagogikk 1 086 064 Annonse visninger 336 854 Rekkevidde 79 366 Videovisninger 1 699

Pedagogikk 1 086 064 Annonse visninger 336 854 Rekkevidde 79 366 Videovisninger 1 699 Lenkeklikk Kr 102 CPM (kost per 1000 visning) 3, 22 Frekvens 40