SLUCH UCHO orgnom sluchu zachytva zvukov podnety m

  • Slides: 15
Download presentation
SLUCH

SLUCH

UCHO - orgánom sluchu, - zachytáva zvukové podnety, - má 3 časti : vonkajšie,

UCHO - orgánom sluchu, - zachytáva zvukové podnety, - má 3 časti : vonkajšie, stredné a vnútorné ucho VONKAJŠIE STREDNÉ VNÚTORNÉ

VONKAJŠIE UCHO Ø tvorí ho ušnica a zvukovod Ø ušnica zachytáva zvuk Ø zvukovod

VONKAJŠIE UCHO Ø tvorí ho ušnica a zvukovod Ø ušnica zachytáva zvuk Ø zvukovod vedie zvuky k bubienku UŠNICA ZVUKOVOD

STREDNÉ UCHO Ø bubienok rozochvieva vlnenie zvuku Ø chvenie sa prenáša na 3 sluchové

STREDNÉ UCHO Ø bubienok rozochvieva vlnenie zvuku Ø chvenie sa prenáša na 3 sluchové kostičkykladivko, nákovku a strmienok a na tekutinu vo vnútornom uchu KLADIVKO NÁKOVKA STRMIENOK BUBIENOK

STREDNÉ UCHO

STREDNÉ UCHO

VNÚTORNÉ UCHO Ø tvorí ho slimák, predsieň a 3 polkruhové kanály POLKRUHOVÉ KANÁLIKY PREDSIEŇ

VNÚTORNÉ UCHO Ø tvorí ho slimák, predsieň a 3 polkruhové kanály POLKRUHOVÉ KANÁLIKY PREDSIEŇ SLIMÁK

Ø v SLIMÁKU sú sluchové bunky s vláskami = receptory sluchu Ø zmyslové bunky

Ø v SLIMÁKU sú sluchové bunky s vláskami = receptory sluchu Ø zmyslové bunky prenášajú podnety cez sluchový nerv do mozgu, kde vzniká sluchový vnem

Ø v 3 polkruhových kanáloch a vo vačkoch predsiene je rovnovážny orgán so zmyslovými

Ø v 3 polkruhových kanáloch a vo vačkoch predsiene je rovnovážny orgán so zmyslovými bunkami s vláskami na vnímanie polohy hlavy a rovnováhy tela zachytávanie informácií o smere a rýchlosti pohybu hlavy informácie o polohe hlavy

Ø človek vníma zvukové vlnenie s určitou frekvenciou (16 000 hertzov) Ø nižšiu a

Ø človek vníma zvukové vlnenie s určitou frekvenciou (16 000 hertzov) Ø nižšiu a vyššiu frekvenciu zvukových vĺn nevníma

POŠKODENIA SLUCHU NEDOSLÝCHAVOSŤ – čiastočná strata sluchu Načúvací prístroj umožňuje komunikáciu deťom aj dospelým

POŠKODENIA SLUCHU NEDOSLÝCHAVOSŤ – čiastočná strata sluchu Načúvací prístroj umožňuje komunikáciu deťom aj dospelým so sluchovým postihnutím.

HLUCHOTA – úplná strata sluchu Posunková reč a odčítanie z pier je spôsob komunikácie

HLUCHOTA – úplná strata sluchu Posunková reč a odčítanie z pier je spôsob komunikácie sluchovo postihnutých ľudí.

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY POŠKODENIA SLUCHU v zápaly, v úrazy, v opakované vystavenie silnému hluku, v

NAJČASTEJŠIE PRÍČINY POŠKODENIA SLUCHU v zápaly, v úrazy, v opakované vystavenie silnému hluku, v dedičnosť, v mozgová príhoda.

ČOMU SA VYHNÚŤ? ? ? nadmernému hluku Ø na diskotékach, koncertoch, zábavách, Ø v

ČOMU SA VYHNÚŤ? ? ? nadmernému hluku Ø na diskotékach, koncertoch, zábavách, Ø v meste (doprava), Ø pri práci (hlasné stroje), Ø v hudobných prehrávačoch (najvyššia hlasitosť cez slúchadlá).

POPÍŠ VYZNAČENÉ ČASTI UCHA SLUCHOVÉ KOSTIČKY POLKRUHOVÉ KANÁLY UŠNICA SLUCHOVÝ NERV ZVUKOVOD SLIMÁK BUBIENOK

POPÍŠ VYZNAČENÉ ČASTI UCHA SLUCHOVÉ KOSTIČKY POLKRUHOVÉ KANÁLY UŠNICA SLUCHOVÝ NERV ZVUKOVOD SLIMÁK BUBIENOK EUSTACHOVA TRUBICA

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ