Sluby pronajatch vzdlvacch portl Ing Milan tolba milan

  • Slides: 17
Download presentation
Služby pronajatých vzdělávacích portálů Ing. Milan Štolba; milan. stolba@ct. cz ISSS, Hradec Králové, březen

Služby pronajatých vzdělávacích portálů Ing. Milan Štolba; milan. [email protected] cz ISSS, Hradec Králové, březen 2004

Motto Ve všech oborech se hledají § rychlá § úsporná § účelná řešení. Proč

Motto Ve všech oborech se hledají § rychlá § úsporná § účelná řešení. Proč to nezkusit i v oblasti vzdělávání? ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 2

Potřebujeme efektivně vzdělávat, avšak … § Naše potřeby vzdělávat(se) jsou velmi nerovnoměrně rozloženy v

Potřebujeme efektivně vzdělávat, avšak … § Naše potřeby vzdělávat(se) jsou velmi nerovnoměrně rozloženy v čase, místě a rozsahu § Chceme mít přístup k velké části kurzů dostupných na (světovém) trhu § Chceme kurzy a testy tvořit také vlastními silami dle svých specifických požadavků § Chceme platit jen za odebrané služby (a většinou nemáme dispozici přebytek investičních prostředků) § Obáváme se, že zaměstnanci novou formu výuky nepřijmou § Musíme respektovat technické parametry našich sítí a HW ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 3 k

Hledáme pilíře úspěšné implementace nových metod výuky ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 4

Hledáme pilíře úspěšné implementace nových metod výuky ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 4 PROCESY TECHNOLOGIE INTEGRACE METODY VEŘEJNOST (PR) MANAGEMENT ZAMĚSTNANCI KOMUNIKACE OBSAH výuky KULTURA v týmu Náš „BUSINESS“ DOPAD

Vítáme stabilní řešení Technologie Obsah Potřeb y § Upřednostňují se (vzdělávací) cíle před (technickým)

Vítáme stabilní řešení Technologie Obsah Potřeb y § Upřednostňují se (vzdělávací) cíle před (technickým) řešením § Je předem znám rozsah možného využití => dají se přesněji vyčíslit očekávané náklady a přínosy § Nekupují se licence a kurzy „do zásoby“ § Srovnávají se náklady na realizaci konkrétních vzdělávacích aktivit § Dodavatel je nucen primárně řešit obsah § Po implementaci řešení vzniká ihned prostor pro realizaci výuky a dosažení konkrétních výsledků ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 5

Princip pronajatých portálů Poskytovatel portálů Služba pronajatých portálů 1 Portal 1 Centrální Katalog kurzů

Princip pronajatých portálů Poskytovatel portálů Služba pronajatých portálů 1 Portal 1 Centrální Katalog kurzů 2 Portal 3 3 Portal n n Poskytovatelé obsahu (kurzů) ISSS Hradec Králové březen 2004 Technologie IBM Lotus Learning Space + konektivita EDUportal Zákazníci 6

Spolupracujeme Spolu s IBM Česká republika jsme navrhnuli a realizovali řešení pronajaté vzdělávací portály

Spolupracujeme Spolu s IBM Česká republika jsme navrhnuli a realizovali řešení pronajaté vzdělávací portály Český Telecom přinesl do projektu zkušenost s realizací a provozem vlastní Virtuální univerzity, navrhnul koncept služby EDUportal a zajišťuje provoz služby IBM přinesla do projektu zkušenost s implementací velkých e-learning řešení, vhodnou technologickou platformu Lotus Learning. Space 5. 0, možnost využití mezinárodní knihovny kurzů a metodiku tvorby kurzů (4 -Tier Model) Spolupracujeme s poskytovateli kurzů na rozšiřování portfolia kurzů v centrálním katalogu IT firmy, vzdělávací instituce a společnosti, grafická studia ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 7

Centrální katalog kurzů Intranet společnosti A Centrální katalog kurzů A 1 B 1 Y

Centrální katalog kurzů Intranet společnosti A Centrální katalog kurzů A 1 B 1 Y 1 Z 1 X 1 Intranet společnosti B A 2 Portál společnosti „B“ Portál společnosti „A“ Technologická platforma E-learningu Portál společnosti „D“ Portál společnosti „C“ X 1 Portál společnosti „E“ Veřejný Internet ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 8

Výhody Centrálního katalogu pro uživatele § Náklady na implementaci kurzů do LMS nesou tvůrci

Výhody Centrálního katalogu pro uživatele § Náklady na implementaci kurzů do LMS nesou tvůrci kurzů nikoliv jednotliví zákazníci § Náklady na implementaci se do ceny kurzů promítnou jen jednou a rozdělí se na více uživatelů § Kurzy původně vyvinuté pro interní potřebu je možné prodávat § Jako uživatelé známe předem pořizovací náklady na kurz => rozhodování e-learning X face to face je objektivní § Implementovaný kurz je „jednou pro vždy“ otestován § Kompletní nabídka existujících kurzů je dostupná všem § Je možné srovnávat kvalitu kurzů => vybírat vhodný (kvalita / vlastnosti / cena) § Unifikace technologické platformy pro kurzy je dobrovolná => nebrání zájemcům vytvářet vlastní řešení = > není monopol ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 9

V čem usnadníme zavedení e-learningu Virtuální tým (třída) Lektoři Metody asynchronní výuky Metody synchronní

V čem usnadníme zavedení e-learningu Virtuální tým (třída) Lektoři Metody asynchronní výuky Metody synchronní výuky Osobní katalog kurzů Vzdělávací portál Nástroje pro vývoj kurzů Centrální katalog kurzů LMS Databáze Odpovědnost útvarů IT HW + systémový SW IP konektivita ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 10 Investiční Studentovi nadřízení Služby zajišťované v rámci Pronajatého portálu Správa Personální agendy Řízení portfolia kurzů Správa vzdělávacího portálu Dodání kurzů Student Neinvestiční Náklady Odpovědnosti útvaru e-learningu

Výhody služby EDUportal pro uživatele § Možnost okamžitého zavedení výuky metodou e-learning na portálu

Výhody služby EDUportal pro uživatele § Možnost okamžitého zavedení výuky metodou e-learning na portálu s vlastní grafikou, katalogem kurzů a vlastní množinou studentů § Okamžitě použitelné kurzy z Centrálního katalogu § Snadná tvorba vlastních kurzů § Pouze provozní náklady - přesně úměrné spotřebovanému času, lze zpoplatnit i jednorázový přístup do portálu. § Možnost realizace i synchronní výuky (virtuálních tříd) ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 11

Vycházíme z vlastních zkušeností Od roku 2001 provozujeme e-learning pro výuku svých zaměstnanců. Projekt

Vycházíme z vlastních zkušeností Od roku 2001 provozujeme e-learning pro výuku svých zaměstnanců. Projekt „Virtuální univerzita ČESKÉHO TELECOMU, a. s. “ zvítězil v celostátní soutěži §HR Excellence Award 2001 Vyhlašované každoročně Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 12

Historie e-learningu v ČESKÉM TELECOMU, a. s. 1996 -1999 Využívání CBT a WBT metod

Historie e-learningu v ČESKÉM TELECOMU, a. s. 1996 -1999 Využívání CBT a WBT metod výuky 2000 Analytické práce a zahájení projektu zavedení e-learningu v České Telecomu 2001 Implementace e-learning techologie; Návrhy prvních standardů; Tvorba prvních kurzů projekt Manažerské akademie vazba na SAP R/3, začlenění do intranetového portálu, bezproblémové přijetí studenty, výhrady k délce a struktuře kurzu, nutnost aktivního řízení dodavatelů při vývoji nových kurzů 2002 Tvorba metodiky a standardů; Zahájení tvorby standardizovaných kurzů vytvoření metodických pravidel a standardů v oblasti didaktiky, grafiky i technických podmínek pro tvorbu on-line kurzů, standardizace procesu realizace on-line výuky, aktivní využívaní e-learningu pro trénink zaměstnanců 2003 Inovace technického řešení, Zavádění nových funkcí, Implementace velkého množství nakupovaných kurzů implementace prvků modularity, aktualizace metodiky a procesu ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 13

Vycházíme z vlastních výsledků (stav konec roku 2003) § počet kurzů v řízené výuce:

Vycházíme z vlastních výsledků (stav konec roku 2003) § počet kurzů v řízené výuce: 15 § počet testů v řízené výuce: 10 § počet kurzů ve veřejné výuce: 18 § ekvivalent studento-dnů v řízené výuce cca: 9 300 § ekvivalent studento-dnů ve veřejné výuce cca: 20 800 § celkem ekvivalent cca: 30 100 studento-dnů výuky ve třídách § Realizovaná úspora cca 41, 5 mil. Kč ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 14

Výuka ve Virtuální univerzitě 2 základní kategorie kurzů: § Veřejné kurzy (bez nutnosti přihlašování,

Výuka ve Virtuální univerzitě 2 základní kategorie kurzů: § Veřejné kurzy (bez nutnosti přihlašování, nepřetržitě přístupné všem zaměstnancům) § Řízená výuka (po přihlášení a schválení nadřízeným manažerem je zaměstnanci kurz zpřístupněn) Příklady kurzů a počty účastníků (stav k 31. 12. 2003) Produktové kurzy: Přenositelnost čísla a volba operátora – 3 500 účastníků ADSL – 1 805 účastníků Interní systémy: Systém managementu kvality I - 1 800 účastníků Aplikace BBP (objednávkový systém) - 750 účastníků Normativní školení: Řidiči - referenti – 1 500 účastníků BOZP – 2 100 účastníků Bezpečnostní povědomí – 680 účastníků Manažerská akademie – celkem 860 účastníků ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 15

je § rychlé § úsporné § účelné řešení vzdělávací potřeb. ISSS Hradec Králové březen

je § rychlé § úsporné § účelné řešení vzdělávací potřeb. ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 16

Děkuji za pozornost. více informací: § Ing. Milan Štolba manažer Služeb a projektů elearning

Děkuji za pozornost. více informací: § Ing. Milan Štolba manažer Služeb a projektů elearning tel. 602 325 879 mail: milan. [email protected] cz ISSS Hradec Králové březen 2004 EDUportal 17