Slovn zsoba vrstvy slovn zsoby Slovn zsoba je

  • Slides: 9
Download presentation

Slovní zásoba, vrstvy slovní zásoby

Slovní zásoba, vrstvy slovní zásoby

„Slovní zásoba je vnitřně uspořádaný soubor všech slov jednoho jazyka. “ Slovní zásoba se

„Slovní zásoba je vnitřně uspořádaný soubor všech slov jednoho jazyka. “ Slovní zásoba se stále vyvíjí. Některé výrazy zanikají, jiné se nově tvoří, u některých se mění význam.

Slova, která používáme, tvoří naší aktivní slovní zásobu (5 000 – 10 000 slov)

Slova, která používáme, tvoří naší aktivní slovní zásobu (5 000 – 10 000 slov) Pasivní slovní zásobu tvoří slova, jimž jenom rozumíme (asi 30 000 – 60 000 slov). Jádro slovní zásoby – slova známá všem, nejdůležitější.

Vrstvy slovní zásoby V centru slovní zásoby máme neutrální slova (dají se použít v

Vrstvy slovní zásoby V centru slovní zásoby máme neutrální slova (dají se použít v každé komunikační situaci). Příznaková slova leží na okraji a užívají se méně.

Ve SPISOVNÉ ČEŠTINĚ rozlišujeme slova hovorová (brnknout) a knižní (kochat se). Dále pak výrazy

Ve SPISOVNÉ ČEŠTINĚ rozlišujeme slova hovorová (brnknout) a knižní (kochat se). Dále pak výrazy různých funkčních stylů: termíny (Substantivum), publicismy (pozice moci), poetismy (truchlivý). Z hlediska časového archaismy (anžto) a historismy (čeledín), neologismy (pelety).

V NESPISOVNÉ ČEŠTINĚ najdeme slova obecněčeská (brejle) a dialektismy (fěrtoch). Slangismy (písemka), argotismy (káča),

V NESPISOVNÉ ČEŠTINĚ najdeme slova obecněčeská (brejle) a dialektismy (fěrtoch). Slangismy (písemka), argotismy (káča), profesionalismy ( jipka). Slova všech vrstev mohou být expresivní (citově zabarvená): - eufemismy (slova zjemnělá např. , odejít navždy) - důvěrné, domácké výrazy (papat) - pejorativa (negativně zabarvená – huba)

 • Rozhodněte, kam patří uvedená slova: Knižní, odborná, obecná čeština, slang, argot, historismy,

• Rozhodněte, kam patří uvedená slova: Knižní, odborná, obecná čeština, slang, argot, historismy, expresivní slova. Destilace, odvětit, babizna, koule (pětka), gladiátor, šlehnout si, flaška. Knižní - odvětit, odborná - destilace, obecná čeština - flaška, slang koule, argot – šlehnout si, historismy - gladiátor, expresivní slovababizna.

Zdroje: Kolektiv autorů. Český jazyk a komunikace pro střední školy 2. díl. První vydání.

Zdroje: Kolektiv autorů. Český jazyk a komunikace pro střední školy 2. díl. První vydání. Brno: Didaktis, 2011. 80 s. ISBN 978 -80 -7358 -172 -5