SLOVN DRUHY Slovn druhy 1 Podstatn jmna 2

  • Slides: 12
Download presentation
SLOVNÍ DRUHY

SLOVNÍ DRUHY

Slovní druhy 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa

Slovní druhy 1. Podstatná jména 2. Přídavná jména 3. Zájmena 4. Číslovky 5. Slovesa 6. Příslovce 7. Předložky 8. Spojky 9. Částice 10. Citoslovce

Podstatná jména n Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů… měření metr tanec tanečník

Podstatná jména n Názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů… měření metr tanec tanečník list jahoda

Přídavná jména n n Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí Jaký? Který? Čí? zasněžený,

Přídavná jména n n Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat a věcí Jaký? Který? Čí? zasněžený, zimní barevná, červená, voňavá

Zájmena n Zastupují názvy osob, zvířat, věcí nebo na ně ukazují tamten, onen, tento

Zájmena n Zastupují názvy osob, zvířat, věcí nebo na ně ukazují tamten, onen, tento moje, vaše, naše

Číslovky n n Vyjadřují počet, pořadí… Kolik? Kolikátý? Kolikerý? Kolikrát? jedna několik

Číslovky n n Vyjadřují počet, pořadí… Kolik? Kolikátý? Kolikerý? Kolikrát? jedna několik

Slovesa n Vyjadřují co osoby, zvířata nebo věci dělají nebo co se s nimi

Slovesa n Vyjadřují co osoby, zvířata nebo věci dělají nebo co se s nimi děje odpočívá zakazuje jede vede odjíždí spí

Příslovce n n Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak? Vyjadřují čas, místo, způsob.

Příslovce n n Odpovídají na otázky kde, kam, kdy, jak? Vyjadřují čas, místo, způsob. loni pěkně barevně všude vzhůru daleko venku

Předložky Vyskytují se ve spojení : n s podstatným jménem, n přídavným jménem, číslovkou,

Předložky Vyskytují se ve spojení : n s podstatným jménem, n přídavným jménem, číslovkou, n zájmenem Na zelené trávě Za tou kytkou Ve staré lednici

Spojky n Spojují slova nebo věty Je to kopretina nebo sedmikráska? mrkev a petržel

Spojky n Spojují slova nebo věty Je to kopretina nebo sedmikráska? mrkev a petržel Chtěli jsme se koupat, ale byla zima.

Částice n n Vyjadřují přání, radost, obavy, údiv. . Uvozují věty Kéž by se

Částice n n Vyjadřují přání, radost, obavy, údiv. . Uvozují věty Kéž by se tu dalo koupat. Ano, to je bříza

Citoslovce n n Napodobují zvuky Vyjadřují radost, bolest, překvapení, různé pokyny mňau kuk haf,

Citoslovce n n Napodobují zvuky Vyjadřují radost, bolest, překvapení, různé pokyny mňau kuk haf, haf mňam škub bééé