Slovn druhy opakovanie Podstatn men Zmen Prdavn men

  • Slides: 22
Download presentation
Slovné druhy - opakovanie Podstatné mená Zámená Prídavné mená Slovesá Číslovky ďalej

Slovné druhy - opakovanie Podstatné mená Zámená Prídavné mená Slovesá Číslovky ďalej

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? Bratislava

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? Bratislava ďalej

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? piaty

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? piaty ďalej

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? cestuje

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? cestuje ďalej

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? usilovný

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? usilovný ďalej

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? pravítko

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? pravítko ďalej

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? jedenásť

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? jedenásť ďalej

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? hľadá

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? hľadá ďalej

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? milučké

Spýtaj sa správne! Kto? Čo? Aký? Aká? Aké? Čo robí? Koľko? Koľkí? Koľký? milučké ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! ona Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! ona Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! príjemný Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! príjemný Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! hviezdička Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! hviezdička Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! umývajú Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! umývajú Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! žiarila Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! žiarila Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! stodvadsať Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! stodvadsať Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! sloníča Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! sloníča Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! malá Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! malá Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! jeho Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! jeho Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! sedemnásť Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso

Zaraď slovné druhy kliknutím na správnu loďku! sedemnásť Podstatné meno Zámeno Prídavné meno Sloveso Číslovka ďalej

Vyskúšajte sa! ďalej Do rámčekov vpíšte najmenej po tri podstatné mená, prídavné mená, slovesá,

Vyskúšajte sa! ďalej Do rámčekov vpíšte najmenej po tri podstatné mená, prídavné mená, slovesá, zámená a číslovky:

Tu napíšte 2 – 3 vety, v ktorých použijete slovné druhy, ktoré už poznáte.

Tu napíšte 2 – 3 vety, v ktorých použijete slovné druhy, ktoré už poznáte. ďalej

Všetko ste správne vyriešili, deti? Ak nie spustite prezentáciu opäť a vylepšite to. Dovidenia

Všetko ste správne vyriešili, deti? Ak nie spustite prezentáciu opäť a vylepšite to. Dovidenia nabudúce. Ďakujem za pozornosť. Pripravila pre vás: Elena Maninová www. beruska 8. cz koniec