SLOVN DRUH PODSTATN MEN Podstatn men S plnovznamov

  • Slides: 10
Download presentation
SLOVNÝ DRUH PODSTATNÉ MENÁ

SLOVNÝ DRUH PODSTATNÉ MENÁ

Podstatné mená Sú plnovýznamové, ohybné slovné druhy. Pomenúvajú : - osoby - zvieratá -

Podstatné mená Sú plnovýznamové, ohybné slovné druhy. Pomenúvajú : - osoby - zvieratá - veci - rastliny - vlastnosti - deje - vnútorné stavy

Podstatné mená Príklady: Osoby : otec, kamarát, sudca, mama, sestra, dieťa Zvieratá : medveď,

Podstatné mená Príklady: Osoby : otec, kamarát, sudca, mama, sestra, dieťa Zvieratá : medveď, líška, pes, húska , Dunčo Veci : zem, telefón, auto, dom, les, pero Rastliny : smrek, ruža, javor Vlastnosti : sila, lenivosť, krása, pýcha Deje : krik, beh, skok, let Vnútorné stavy: smútok, radosť, súcit, zlosť

DELENIE všeobecné vlastné Sú to všeobecné pomenovania. Píšeme ich s malým začiatočným písmenom. chlapec,

DELENIE všeobecné vlastné Sú to všeobecné pomenovania. Píšeme ich s malým začiatočným písmenom. chlapec, sestra, stôl, pero, zem, obloha Pomenúvajú jedinečné mená, sú vždy konktrétne. Píšeme ich s veľkým začiatočným písmenom. Zem, Tatry, Dunaj, Peter, Zuzka, Slovensko, Bratislava

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE rod, číslo, pád, vzor rod - mužský, TEN (otec, poštár, vlak) -

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE rod, číslo, pád, vzor rod - mužský, TEN (otec, poštár, vlak) - ženský, TÁ ( mama, lavica, taška) - stredný, TO ( pero, mesto, húsa)

 číslo - jednotné (singulár) GRAMATICKÉ KATEGÓRIE pero, svetlo, oheň, mama, auto - množné

číslo - jednotné (singulár) GRAMATICKÉ KATEGÓRIE pero, svetlo, oheň, mama, auto - množné (plurál) perá, svetlá, ohne, mamy, autá

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE pád Nominatív - Kto? Čo? Genitív Koho? Čoho? Datív Komu? Čomu? Akuzatív

GRAMATICKÉ KATEGÓRIE pád Nominatív - Kto? Čo? Genitív Koho? Čoho? Datív Komu? Čomu? Akuzatív Koho? Čo? Lokál O kom? O čom? Inštrumentál - S kým? S čím?

mužský rod - životné : CHLAP HRDINA - neživotné : DUB STROJ GRAMATICKÉ KATEGÓRIE

mužský rod - životné : CHLAP HRDINA - neživotné : DUB STROJ GRAMATICKÉ KATEGÓRIE vzor ženský rod : ŽENA ULICA DLAŇ KOSŤ stredný rod : MESTO SRDCE VYSVEDČENIE DIEVČA

mužský rod má aj kategóriu životnosti Životné - ide vždy o ľudí (sudca, ujo,

mužský rod má aj kategóriu životnosti Životné - ide vždy o ľudí (sudca, ujo, futbalista) Neživotné - ide o zvieratá, rastliny, neživé predmety ( pes, obchod, dub, rúž, prúd)

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ