slovky Zopakujme si o vyjadruj slovky slovky vyjadruj

  • Slides: 10
Download presentation
Číslovky

Číslovky

Zopakujme si Čo vyjadrujú číslovky? Číslovky vyjadrujú počet a poradie osôb, zvierat a vecí.

Zopakujme si Čo vyjadrujú číslovky? Číslovky vyjadrujú počet a poradie osôb, zvierat a vecí.

 číslovky vyjadrujú: a) počet základné číslovky b) poradie radové číslovky

číslovky vyjadrujú: a) počet základné číslovky b) poradie radové číslovky

Základné číslovky Pýtame sa na ne otázkou: Koľko? Napr. jeden, päť, tisíc. . .

Základné číslovky Pýtame sa na ne otázkou: Koľko? Napr. jeden, päť, tisíc. . . Označujú počet osôb, zvierat, vecí. . . Pozri sa na obrázok: Koľko je na obrázku sliviek? Päť. Koľko je na obrázku paradajok? Dve.

Radové číslovky Pýtame sa na ne otázkou: Koľký, koľká, koľké v poradí? Označujú miesto

Radové číslovky Pýtame sa na ne otázkou: Koľký, koľká, koľké v poradí? Označujú miesto osoby, veci, zvieraťa v rade, v poradí Keď ich píšeme číslicami, dávame za nimi bodku Koľký v poradí je červený papagáj? Prvý. Koľký v podarí je modrý papagáj? Piaty.

Na porovnanie Základné – koľko? jeden päť milión tisíc Základné číslovky píšeme spolu: dvadsaťjeden

Na porovnanie Základné – koľko? jeden päť milión tisíc Základné číslovky píšeme spolu: dvadsaťjeden sedemdesiatosem šesťdesiatdva Radové – Koľký, koľká, koľké v poradí? prvý (prvá, prvé) piaty (piata, piate) miliónty(siedma, siedme) tisíci (tisíca, tisíce) Radové číslovky píšeme osobitne: dvadsiaty prvý sedemdesiaty ôsmy šesťdesiata druhá

POZOR! Prvý bežec Prišiel prvý (on) Singulár Prví bežci Prišli prví (oni) Plurál

POZOR! Prvý bežec Prišiel prvý (on) Singulár Prví bežci Prišli prví (oni) Plurál

Dva či dve? Dva Ak ide o mužský rod – ten Napr: Rožok –

Dva či dve? Dva Ak ide o mužský rod – ten Napr: Rožok – ten rožok, čiže dva rožky Dub – ten dub, čiže dva duby Dve Ak ide o ženský rod – tá a stredný rod – to Napr: Papuča – tá papuča, čiže dve papuče Vajce – to vajce, čiže dve vajcia

Ďakujem za pozornosť

Ďakujem za pozornosť