slovky Numerlie Charakteristika Pomenvaj poet mnostvo poradie Vo

  • Slides: 6
Download presentation
Číslovky Numerálie

Číslovky Numerálie

Charakteristika • Pomenúvajú počet , množstvo, poradie • Vo vete plnia väčšinou funkciu zhodného

Charakteristika • Pomenúvajú počet , množstvo, poradie • Vo vete plnia väčšinou funkciu zhodného prívlastku • Ohybný slovný druh, okrem výnimiek • Určujeme pri nich gramatické kategórie spoločné s menami • Druh číslovky

Druhy čísloviek • • • Základné: jeden, dva, tri, štyri. . . Skupinové: dvoje,

Druhy čísloviek • • • Základné: jeden, dva, tri, štyri. . . Skupinové: dvoje, štovro. . . Radové: prvý, druhý, tisíci. . . určité Druhové: dvojaký, štvorako neurčité Násobné: dvakrát, tri razy. . . Zlomkové: tretina, štvrtina, polovica

Skloňovacie vzory čísloviek Vzor päť pre číslovky 5 -99 Vzor pekný pre radové a

Skloňovacie vzory čísloviek Vzor päť pre číslovky 5 -99 Vzor pekný pre radové a druhové číslovky Vzor cudzí pre radové číslovky tretí a tisíci Osobitne základné číslovky 1, 2, 3, 4 vzor žena: miliarda, tretina. . . Vzor dub- milión Vzor stroj- pre základnú číslovku tisíc , inak je nesklonná • Vzor mesto pre samostatnú č. sto, inak je nesklonná • •

Štylistická charakteristika čísloviek • Nižšie, okrúhle určité a všetky neurčité – v hovorovom, umeleckom

Štylistická charakteristika čísloviek • Nižšie, okrúhle určité a všetky neurčité – v hovorovom, umeleckom a publicistickom štýle • Vyššie, radové a násobné vo všetkých verejných prejavoch, v administratívnom a náučnom štýle / v náučnom- v písomnej forme - prevažne číslicami/

Pravopis čísloviek • Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare: pätnásť, dvadsaťdeväť / N,

Pravopis čísloviek • Dovedna sa píšu číslovky v základnom tvare: pätnásť, dvadsaťdeväť / N, sg. / • V zložitých prípadoch možno oddeľovať tísícky, stovky a desiatky s jednotkami • V číslovkách od 21 vyššie píšeme oddelene od ostatnej časti jednotky: • a) pri skloňovaní základných čisloviek: stodvadsiati štyria • b) v radových: stodvadsiaty štvrtý • Číslovky označujúce stovky a tisícky sa píšu spolu: sedemsto, dvadsaťosemtisíc, stoprvý, dvetisícpätnásty • Dovedna aj prídavné mená s číslovkou: štvorramenný, päťdňový, štvormesačný