SLOVKY DRUHY SLOVEK Vyhledej v textu s l

  • Slides: 7
Download presentation

ČÍSLOVKY DRUHY ČÍSLOVEK

ČÍSLOVKY DRUHY ČÍSLOVEK

Vyhledej v textu č í s l o v k y. U číslovek urči

Vyhledej v textu č í s l o v k y. U číslovek urči druh. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Od té události uplynulo již mnoho let. Tatínek si koupil patery bavlněné ponožky. Musíš se vyspat ještě třikrát. zá Kolikátý jsi skončil v matematické soutěži, Péťo? kl ad Dnes se naučíme rozeznávat několikanásobný podmět. ní Eliška má s obsluhou počítače málo zkušeností. Ve třetím ročníku nám přibyla do třídy nová žákyně. Z deseti přihlášených uchazečů byl David nejlepší. d r u h o v é n á s o b n é ř a d o v é

Číslovky podtrhni modře. Rozděl je na určité a neurčité. pět , tvoje , několikery

Číslovky podtrhni modře. Rozděl je na určité a neurčité. pět , tvoje , několikery , šestkrát , světlé , běžec , trojí , nikdo , milion , svědomí , svačím , Lucčiny , tolik , sté , onen , malou , dvojnásobná , jakým , nijaká , dveře , vlevo , osmé , samo , URČITÉ NEURČITÉ devatery jeden pes několik květin

Najdi ukryté číslovky. U číslovek urči jejich druh. P O R S N O

Najdi ukryté číslovky. U číslovek urči jejich druh. P O R S N O Á M B _____ rybiček Ř Z A K O D K O I L R T O J číslovka E S V T Ý M druh P D I Ě M A určitá , neurčitá

Najdi ukryté číslovky a urči u nich druh. Nejraději jezdíme s tátou na cyklistické

Najdi ukryté číslovky a urči u nich druh. Nejraději jezdíme s tátou na cyklistické výlety. Malé štěně usnulo pod věšákem. V přístavišti kotvila známá loď pana Nelsona. Ondra dnes pojede navštívit nemocného kamaráda. Na letní tábor pojede většina mých kamarádů. Pražské metro je vyhledávaným dopravním prostředkem. č í s l o v k a d r u h určitá, neurčitá ___ myšky

Použité zdroje http: //www. google. cz/imgres? q=obr%C 3%A 1 zky++%C 4%8 D%C 3%ADslovky&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=608&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=_9 thw.

Použité zdroje http: //www. google. cz/imgres? q=obr%C 3%A 1 zky++%C 4%8 D%C 3%ADslovky&hl=cs&sa=X&biw=1366&bih=608&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=_9 thw. Cbk. LBBTM: &imgrefurl=http: //www. stiefeleurocart. cz/info. php%3 Fproduct%3 Dslovni_druhy_cislovky%26 i%3 D 296&docid=pd. PJBzzn. GAVJNM&imgurl=http: //www. s tiefeleurocart. cz/tovar/296. jpg&w=600&h=428&ei=K_ll. T 7 Pm. M 4 j 54 QTxwem. FCA&zoom=1&iact=hc&vpx=268&vpy=146&dur= 417&hovh=190&hovw=266&tx=115&ty=115&sig=117157939901453590118&page=1&tbnh=128&tbnw=179&start=0&n dsp=22&ved=1 t: 429, r: 1, s: 0 http: //images. google. com/imgres? q=omalov%C 3%A 1 nky&start=90&hl=cs&biw=1366&bih=608&gbv=2&addh=36&tbm=i sch&tbnid=_xw. Jz. K 6 UQusbr. M: &imgrefurl=http: //www. celysvet. cz/omalovanky-k-vytisknuti-zvirata-pejscipsi&docid=1 c. St. INDt. IHa. Jf. M&imgurl=http: //www. celysvet. cz/skin/omalovanky/nahled/zvirata-pejscipsi/a 05 cad 933707 adf 42 be 9 fe 376 e 9 f 6068. jpg&w=386&h=300&ei=MAZm. T 57 YLo. PLh. Afwt 4 Gc. CA&zoom=1&iact=hc&vpx=6 41&vpy=234&dur=1377&hovh=198&hovw=255&tx=136&ty=123&sig=109203467014678765387&page=4&tbnh=130&tb nw=178&ndsp=31&ved=1 t: 429, r: 11, s: 90 http: //images. google. com/imgres? q=omalov%C 3%A 1 nky&start=156&hl=cs&biw=1366&bih=608&gbv=2&addh=36&tbm =isch&tbnid=f 6 Nty. L 7 vad. PEVM: &imgrefurl=http: //sarah 05. blog. cz/1005/pimboli-omalovanky-prodeti&docid=Hp. By 8 Wpfflt 5 ZM&imgurl=http: //www. sablony. provsechny. net/sablony/pimboli 1. gif&w=600&h=67 9&ei=i. Adm. T 4 zw. HKn 04 QTSgp. TSBw&zoom=1&iact=hc&vpx=1097&vpy=254&dur=308&hovh=239&hovw=211&tx=128&ty =229&sig=109203467014678765387&page=6&tbnh=130&tbnw=114&ndsp=32&ved=1 t: 429, r: 31, s: 156 http: //simkova. klara 14. sweb. cz/rybičky. jpg http: //www. predskolaci. cz/wp-content/uploads/2008/07/2. jpg