slovky 3 ronk slovky s slov ktor vyjadruj

  • Slides: 10
Download presentation
Číslovky 3. ročník

Číslovky 3. ročník

Číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú: -počet osôb, zvierat a vecí Pýtame sa na ne

Číslovky sú slová, ktoré vyjadrujú: -počet osôb, zvierat a vecí Pýtame sa na ne otázkami Koľko ? alebo Koľkí ? - poradie osôb, zvierat a vecí Pýtame sa na ne Koľký / Koľkí v poradí ? Koľký – keď je len jeden v poradí Koľkí – keď je ich viac v poradí

Poznáte rozprávku o Snehulienke ? Viete koľko trpaslíkov bolo v rozprávke ? Spočítajme ich:

Poznáte rozprávku o Snehulienke ? Viete koľko trpaslíkov bolo v rozprávke ? Spočítajme ich: jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Bolo ich sedem. Vedko Spachtoš Kýchal Plaško Smejko Kýblik Dudroš

Koľko je trpaslíkov spolu ? Koľkí stoja pred posteľou ? Spolu všetkých trpaslíkov je

Koľko je trpaslíkov spolu ? Koľkí stoja pred posteľou ? Spolu všetkých trpaslíkov je sedem. 7

Do práce chodia trpaslíci stále v tom istom poradí za sebou. Vedko Kýchal Smejko

Do práce chodia trpaslíci stále v tom istom poradí za sebou. Vedko Kýchal Smejko Spachtoš Plaško Kýblik prvý druhý tretí štvrtý piaty šiesty 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dudroš siedmy 7.

 • Číslovky označujúce poradie môžeme zapísať slovom alebo číslicou. Za číslami píšeme bodku.

• Číslovky označujúce poradie môžeme zapísať slovom alebo číslicou. Za číslami píšeme bodku. • Napríklad : Smejko ide tretí v poradí • Smejko ide 3. v poradí.

Prečítaj si text : • Sedem trpaslíkov chodilo všade v rade za sebou. Prvý

Prečítaj si text : • Sedem trpaslíkov chodilo všade v rade za sebou. Prvý bol vždy Vedko. Dudroš šiel siedmy, pretože sa mu nič nepáčilo a keď nemôže byť prvý, bude posledný. Snehulienka im dala za úlohu spočítať včielky. Vedko napočítal 476 včielok, Kýchal štyridsať, Smejko devätnásť, Spachtoš jednu, Plaško 7654, Kýblik sedemnásť a Dudroš dokonca 9 999.

 • Číslovky môžeme zapísať číslicami alebo slovom. Písanie číslic je rýchlejšie a čitateľnejšie.

• Číslovky môžeme zapísať číslicami alebo slovom. Písanie číslic je rýchlejšie a čitateľnejšie. V písanej reči číslovky do 100 radšej zapisujeme slovom. Väčšie číslovky zapisujeme číslicami. V matematike zapisujeme číslovky takmer vždy číslicami.

Úloha • Prečítaj text správne : Na lúke kvitlo 20 kvietkov. Priletelo 16 motýľov.

Úloha • Prečítaj text správne : Na lúke kvitlo 20 kvietkov. Priletelo 16 motýľov. Modrý motýľ si sadol na 1. kvietok. Zelený motýľ si sadol na 7. kvietok. Motýľovi , ktorý priletel 12. sa páčili 3 kvietky. Najmenší motýľ si vybral 20. kvietok. A potom prišiel Kýblik a motýle vyhnal z lúky.