SLOVES SJ 3 ronk Danica Slaanov U POZNME

  • Slides: 12
Download presentation
SLOVESÁ SJ 3. ročník Danica Slašťanová

SLOVESÁ SJ 3. ročník Danica Slašťanová

UŽ POZNÁME: PODSTATNÉ MENÁ PRÍDAVNÉ MENÁ malé dieťa biela mačka farebná lopta

UŽ POZNÁME: PODSTATNÉ MENÁ PRÍDAVNÉ MENÁ malé dieťa biela mačka farebná lopta

DNES SA BUDEME UČIŤ: SLOVESÁ Slovesá sú kolesá, ktoré bežia do lesa. A učiteľ

DNES SA BUDEME UČIŤ: SLOVESÁ Slovesá sú kolesá, ktoré bežia do lesa. A učiteľ za nimi, s čaptavými nohami.

A TERAZ UŽ VÁŽNE: SLOVESÁ Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú, čo osoby, zvieratá a

A TERAZ UŽ VÁŽNE: SLOVESÁ Slovesá sú slová, ktoré vyjadrujú, čo osoby, zvieratá a veci robia. Na sloveso sa pýtame otázkou: Čo robí?

ROZMÝŠĽAJME: Čo robím ja (učiteľka) v škole? (učím, píšem, zlostím sa, smejem sa, strihám)

ROZMÝŠĽAJME: Čo robím ja (učiteľka) v škole? (učím, píšem, zlostím sa, smejem sa, strihám) Čo robí mamička doma? (varí, perie, žehlí, plače, číta, šije, pečie) Čo robia zvieratká na farme? (bučia, erdžia, štekajú, kikiríkajú, mňaučia) Čo robil kvet na lúke? (rástol, kvitol, voňal, zvädol)

Čo robia osoby? otec číta učiteľka učí Janko umýva maliar mieša hudobník hrá maliar

Čo robia osoby? otec číta učiteľka učí Janko umýva maliar mieša hudobník hrá maliar maľuje

Čo robia zvieratká? baran útočí žirafa beží vták lieta korytnačka plače zajac máva mača

Čo robia zvieratká? baran útočí žirafa beží vták lieta korytnačka plače zajac máva mača visí

Čo robia veci? zvonček zvoní kosačka kosí strom rastie tekvica straší televízor šumí strom

Čo robia veci? zvonček zvoní kosačka kosí strom rastie tekvica straší televízor šumí strom kvitne

A keď už všetko vieš, poďme si to precvičiť. CVIČENIE 1 - Doplň slovesá

A keď už všetko vieš, poďme si to precvičiť. CVIČENIE 1 - Doplň slovesá do viet. Pekár _______ chlieb. zobe Mačka _______ myšku. šije Zuzka _______ úlohu. naháňa Kvietky _______ na lúke. spadlo Vtáčik _______ semienka. kvitnú Krajčírka _______ nohavice. pečie Jablko _______ zo stromu. píše

CVIČENIE 2 - vymysli k slovesám podstatné mená. tancuje chodí spieva svieti polieva leží

CVIČENIE 2 - vymysli k slovesám podstatné mená. tancuje chodí spieva svieti polieva leží ťahá skáče kričí lieči lieta kupuje jazdí predáva dýcha vidí Sloveso môžeš použiť aj v inom tvare. Napríklad: ťahá – ťahať, ťahala, ťahali

CVIČENIE 3 - vymysli k obrázkom veselé vety. Nezabudni na slovesá.

CVIČENIE 3 - vymysli k obrázkom veselé vety. Nezabudni na slovesá.

ŠIKOVNÍCI

ŠIKOVNÍCI