SLOVENSKI JEZIK MATERNI JEZI PRVI JEZIK JEZIK OKOLJA

  • Slides: 5
Download presentation
SLOVENSKI JEZIK • MATERNI JEZI (PRVI JEZIK) • JEZIK OKOLJA (DRUGI JEZIK) • TUJI

SLOVENSKI JEZIK • MATERNI JEZI (PRVI JEZIK) • JEZIK OKOLJA (DRUGI JEZIK) • TUJI JEZIK • EDEN IZMED JEZIKOV EU • URADNI JEZIK • DRŽAVNI JEZIK prof. Tatjana Špur, ŠCL, Gimnazija Antona Aškerca

MATERNI JEZIK • naučimo se ga prvega; • najlažje razmišljamo, čustvujemo, doživljamo, razumemo sebe

MATERNI JEZIK • naučimo se ga prvega; • najlažje razmišljamo, čustvujemo, doživljamo, razumemo sebe in druge; • najlažje sporočamo; • krepitev narodne (samo)zavesti. • Kaj vam pomeni materni jezik? prof. Tatjana Špur, ŠCL, Gimnazija Antona Aškerca

SLOVENCI NA OZEMLJU IZVEN SLOVENIJE ZAMEJCI • zaradi politične določitve mej so ostali izven

SLOVENCI NA OZEMLJU IZVEN SLOVENIJE ZAMEJCI • zaradi politične določitve mej so ostali izven državne meje Republike Slovenije • Italija (100. 000), Madžarska (3. 500), Avstrija (55. 000), Hrvaška (13. 000) • narodna manjšina • ZDOMCI- največ v državah EU • IZSELJENCI – J Amerika (40. 000), ZDA (100. 000300. 000), Kanada (40. 000), Avstralija (25. 000) • Slovenci v državah bivše Jugoslavije Vzroki za izselitev. prof. Tatjana Špur, ŠCL, Gimnazija Antona Aškerca

Zakaj poteka prizadevanja za ohranitev jezika in kulture med Slovenci po svetu?

Zakaj poteka prizadevanja za ohranitev jezika in kulture med Slovenci po svetu?

Komentirajte spodnji zapis. Pariški Slovenci obeležili v nedeljo 8. februarja Prešernov dan z nastopom

Komentirajte spodnji zapis. Pariški Slovenci obeležili v nedeljo 8. februarja Prešernov dan z nastopom pevke in pripovedovalke Ljobe Jenče, ki je pritegnila staro in mlado. Ljoba Jenče nosi držo spomina in ravna pot ljudski pesmi na način, ko ji lahko prisluhne vsakdo. V njej prepozna nebo in zemljo prednikov. prof. Tatjana Špur, ŠCL, Gimnazija Antona Aškerca