SLOVENIJA IN NATO OZN OECD NATO SPLONO O

  • Slides: 13
Download presentation
SLOVENIJA IN NATO, OZN, OECD

SLOVENIJA IN NATO, OZN, OECD

NATO

NATO

SPLOŠNO O NATO North Atlantic Treaty Organisation ali Severnoatlantska pogodbena zveza 4. aprila 1949

SPLOŠNO O NATO North Atlantic Treaty Organisation ali Severnoatlantska pogodbena zveza 4. aprila 1949 Mednarodno vojaško politična organizacija držav za sodelovanje na področju obrambe

SLOVENIJA IN NATO 29. marca 2004 Status varne države Dolžna spoštovati skupno sprejeta načela,

SLOVENIJA IN NATO 29. marca 2004 Status varne države Dolžna spoštovati skupno sprejeta načela, politiki, postopke za njihovo uresničevanje Aktivno vključuje dejavnosti Zavezništva, Prizadeva igrati čim bolj vidno vlogo Vse dolžnosti napisane v Washintonskem sporazumu

OZN

OZN

SPLOŠNO O OZN (organizacija združenih narodov) 26. 10. 1945 (tudi Jugoslavija)

SPLOŠNO O OZN (organizacija združenih narodov) 26. 10. 1945 (tudi Jugoslavija)

SLOVENIJA IN OZN � 22. 5. 1992 � Končana osamosvojitev � Ohraniti mednarodni mir

SLOVENIJA IN OZN � 22. 5. 1992 � Končana osamosvojitev � Ohraniti mednarodni mir in varnost � Spodbujati prijateljske odnose med narodi � Izboljšati kakovost življenja � Odpraviti lakoto, bolezni in nepismenost � Spoštovanje človekovih pravic � � � Prekmurski predstavnik dr. Anton Vratuša (Jugoslavija) Matjaž Kovačič (Ženeva)

OECD

OECD

SPLOŠNO O OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in

SPLOŠNO O OECD Organisation for Economic Co-operation and Development, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 1948 34 članic Mednarodna organizacija razvitih držav Načela predstavniške demokracije, svobodnega trga

SLOVENIJA IN OECD Prošnja poslana 1996 2007 -začetek obravnave 2007 -2010 - obrvnave 18.

SLOVENIJA IN OECD Prošnja poslana 1996 2007 -začetek obravnave 2007 -2010 - obrvnave 18. 6. 2010 Mednarodno sodelovanje Sprejetje visokih standardov Izmenjava izkušenj z drugimi vladami

VIRI http: //sl. wikipedia. org/wiki/NATO http: //www. nato. int/docu/review/2005/issue 4/ graphics/contents/i 4_an_1 b. jpg

VIRI http: //sl. wikipedia. org/wiki/NATO http: //www. nato. int/docu/review/2005/issue 4/ graphics/contents/i 4_an_1 b. jpg http: //nato. gov. si/slo/ Ministrstvo za zunanje zadeve (2012): Skupaj močnejši, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana Služba vlade RS za razvoj in evropske države(2009): OECD-Slovenija 2009, Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

VIRI IN LITERATURA Statistični urad RS(2009): Slovenija in države OECD, Ljubljana Bergant, Zvonko in

VIRI IN LITERATURA Statistični urad RS(2009): Slovenija in države OECD, Ljubljana Bergant, Zvonko in Plavec, Bernardka(2008): Slovenija v evroatlantskih povezavah, Kočevski tisk, Ljubljana