Slova nadazen podazen a souadn Z a M

  • Slides: 6
Download presentation
Slova nadřazená, podřazená a souřadná ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín projekt č. CZ.

Slova nadřazená, podřazená a souřadná ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín projekt č. CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1314 č. DUMu VY_32_INOVACE_01_16_Náš kraj Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 3. ročník Tematický celek: Náš kraj Autor: Mgr. Šárka Muchová Anotace: slova nadřazená, podřazená a souřadná, náš kraj, mezipředmětové vztahy, člověk a jeho svět

Kdo žije v lesích našeho kraje? Doplň nadřazené slovo. Pojmenuj obyvatele lesa. Jaká počáteční

Kdo žije v lesích našeho kraje? Doplň nadřazené slovo. Pojmenuj obyvatele lesa. Jaká počáteční písmena budeš psát?

Co roste v našem kraji? Doplň podřazené slovo. rostliny Pojmenuj, co u nás roste.

Co roste v našem kraji? Doplň podřazené slovo. rostliny Pojmenuj, co u nás roste. Jaká počáteční písmena budeš psát? Doplň podřazené slovo.

Doplň nadřazená nebo podřazená slova zelenina jablko hruška švestka kachna slepice husa slova souřadná

Doplň nadřazená nebo podřazená slova zelenina jablko hruška švestka kachna slepice husa slova souřadná

Zdroje obrázků SZCZEPANEK, Marek. Wikipedia. cz : Capreolus capreolus (Marek Szczepanek). jpg [cit. 2011

Zdroje obrázků SZCZEPANEK, Marek. Wikipedia. cz : Capreolus capreolus (Marek Szczepanek). jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Capreolus_capreolus_(Marek_Szczepanek). jpg FMICKAN. Wikipedia. cz : Feldhase. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Feldhase. jpg TRAROTH. Wikipedia. cz : Silz cerf 22. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Silz_cerf 22. jpg STOLZ, Gary M. Wikipedia. cz : Taxidea taxus. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Taxidea_taxus. jpg MIRACETI. Wikipedia. cz : Sciurus vulgaris Suomi-e. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Sciurus_vulgaris_Suomi-e. jpg HEMPEL, Jorg. Wikipedia. cz : Papaver rhoeas LC 0050. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Papaver_rhoeas_LC 0050. jpg VILSECKER, Oliver. Wikipedia. cz : Glockenblume-Blüte 2. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Glockenblume-Bl%C 3%BCte 2. jpg MONNIAUX, David. Wikipedia. cz : Bellis perennis dsc 00906. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bellis_perennis_dsc 00906. jpg MAYLETT. Wikipedia. cz : Gamble oak leaves. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Gamble_oak_leaves. jpg MPF. Wikipedia. cz : Picea sitchensis forest. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Picea_sitchensis_forest. jpg MPF. Wikipedia. cz : Picea abies cone. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Picea_abies_cone. jpg GRANDMONT, Jean-Pol. Wikipedia. cz : Pinus nigra JPG 2 A. jpg [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Pinus_nigra_JPG 2 A. jpg microsoft. com : MP 900401775 [cit. 2011 -06 -13] Dostupný pod licencí Creativ Commons z WWW: http: //office. microsoft. com/cs-cz/images/results. aspx? qu=borovice&origin=FX 010132103#ai: MP 900401775|

1. děti pojmenují zvířata žijící v našem kraji, připomenou si psaní velkých a malých

1. děti pojmenují zvířata žijící v našem kraji, připomenou si psaní velkých a malých písmen 2. doplní nadřazené slovo – ZVÍŘE (ŽIVOČICH) 3. děti pojmenují rostliny rostoucí v našem kraji 4. doplní podřazená slova ke slovu ROSTLINA: KVĚTINA, STROM 5. děti si procvičí nadřazená a podřazená slova 6. vyvodí se pojem slova SOUŘADNÁ