SLOH popis statick popis umleckho dla Autorem materilu

  • Slides: 10
Download presentation
SLOH – popis statický popis uměleckého díla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li

SLOH – popis statický popis uměleckého díla Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nyczová. Dostupné z Metodického portálu www. rvp. cz, ISSN: 1802 -4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Co může být uměleckým dílem… stavba – hrad, zámek, radnice… n socha, reliéf, dřevořezba

Co může být uměleckým dílem… stavba – hrad, zámek, radnice… n socha, reliéf, dřevořezba n obraz, fotografie n užité umění – nádoby, vázy, keramika, sklářství, n kovářství, textil n šperky, klenoty…

Jazykové prostředky Užíváme hlavně přídavná jména, n pestrá plnovýznamová slovesa. n Vyhýbáme se opakování

Jazykové prostředky Užíváme hlavně přídavná jména, n pestrá plnovýznamová slovesa. n Vyhýbáme se opakování slov, především sloves být a mít. n Postupujeme podle zvoleného pořádku, od celku k detailům, shora dolů, zleva doprava. n Zvláštní postup vyžaduje popis obrazu, umělecké fotografie. n

Vytvoř popis podle osnovy 1. 2. 3. 4. 5. Úvod – název, autor, vznik,

Vytvoř popis podle osnovy 1. 2. 3. 4. 5. Úvod – název, autor, vznik, místo… Horní část sochy – pochodeň, hlava, kniha v levé ruce Střední část sochy – tělo, oděv Podstavec – velikost, materiál, účel… Závěr – celkový dojem, velikost, materiál, barva, vlastní hodnocení…

Vytvoř osnovu a pak popis, použij odpovědi na otázky: 1. Jak se jmenuje tento

Vytvoř osnovu a pak popis, použij odpovědi na otázky: 1. Jak se jmenuje tento klenot? 2. Má další součásti? Jaké? 3. Jak je starý? 4. Kdo jej nechal vyrobit? 5. Kde je uložen originál? 6. Jaký materiál byl použit na výrobu? 7. Která květina byla předlohou bočního motivu? 8. Co tvoří vrchol koruny? 9. Co je v něm uloženo?

Popis obrazu n n n n Obraz popisujeme podle zvláštní osnovy. Úvod – jméno

Popis obrazu n n n n Obraz popisujeme podle zvláštní osnovy. Úvod – jméno autora, název, doba vzniku, styl… Hlavní motiv – dominanta obrazu, jeho téma, nejvýraznější část… Popředí Střední část Pozadí Závěr – celkový dojem, barva, technika, kontrast…

Henri Rousseau – Já (vlastní podobizna) popisuj podle osnovy

Henri Rousseau – Já (vlastní podobizna) popisuj podle osnovy

Vincent van Gogh – Hvězdná noc popisuj podle osnovy

Vincent van Gogh – Hvězdná noc popisuj podle osnovy

Doplňující úkoly n n Vyhledej obrázek význačné stavby ve tvém rodném městě a vytvoř

Doplňující úkoly n n Vyhledej obrázek význačné stavby ve tvém rodném městě a vytvoř její popis. Spolužáci budou hádat, o jakou stavbu jde… Máte ve městě rodáka malíře, sochaře nebo jiného umělce? Vyber si jedno jeho dílo, popiš jej a teprve pak ukaž na obrázku. Diskutujte o tom, jak různé jste měli představy a proč…

Obrázky a citace n n n ČESKÝ JAZYK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 7. Praha :

Obrázky a citace n n n ČESKÝ JAZYK PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 7. Praha : Fortuna, 1998. ISBN 80 -7168 -561 -5. ČESKÝ JAZYK 7. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň : Fraus, 2004. ISBN 80 -7238 -206 -3. WILLIAM WARBY. Obrázek č. 1 [cit. 2011 -08 -20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Statue_of_Liberty, _NY. jpg> WOLFGANG SAUBER. Obrázek č. 2 [cit. 2011 -08 -20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: B%C 3%B 6 hmen_Reichskleinodien_Krone_ 2. jpg? uselang=cs> Obrázek č. 3 [cit. 2011 -08 -20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //commons. wikimedia. org/wiki/File: Rousseau 09. jpg? uselang=cs> Obrázek č. 4 [cit. 2011 -08 -20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Van. Gogh-starry_night. jpg>