slo v digitlnm archivu koly VY32INOVACELZ13 Sada DUM

  • Slides: 10
Download presentation
Číslo v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_LZ_13 Sada DUM Literární žánry Český jazyk a literární

Číslo v digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_LZ_13 Sada DUM Literární žánry Český jazyk a literární výchova Předmět Název materiálu Příběhy z dávných dob Materiál podává základní informaci o tom, jak Anotace literatura zpracovává poznatky z minulosti lidstva. Jsou uvedena nejznámější díla. Autor Alena Profeldová Jazyk Český jazyk 2. 9. 2011 Datum vytvoření Žák zná rozdíl mezi kronikou, pověstí a Očekávaný výstup dobrodružným příběhem. Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělání – lehké mentální postižení Klíčová slova Legendy, báje, pověsti, kroniky, dobrodružné příběhy Power Point - prezentace Druh učebního materiálu Cílová skupina Žák na 2. stupni speciální školy Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1102

* Jak žili naši předkové

* Jak žili naši předkové

q. Legendy q. Pověsti q. Báje q. Zápisy v kronikách q. Příběhy napsané soudobými

q. Legendy q. Pověsti q. Báje q. Zápisy v kronikách q. Příběhy napsané soudobými autory

*V legendách je oslavován nějaký svatý *Legendy nemívají určitého autora *Nejznámější legendy: *Legenda o

*V legendách je oslavován nějaký svatý *Legendy nemívají určitého autora *Nejznámější legendy: *Legenda o svatém Václavu *Legenda o svaté Ludmile *

*Základem pověsti je nějaká skutečná událost *Autoři skutečnou událost upraví a doplní fantastickými ději

*Základem pověsti je nějaká skutečná událost *Autoři skutečnou událost upraví a doplní fantastickými ději a představami *Pověst se může týkat nějakého místa, významné osobnosti nebo události *Známe pověsti například o příchodu Čechů na naše území, o jelenu a požáru Děčína, o Přemyslovi *Naši nejznámější autoři: Alois Jirásek, Eduard Petiška, Ivan Olbracht *

*Alois Jirásek: Staré pověsti české *Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti *Ivan Olbracht:

*Alois Jirásek: Staré pověsti české *Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti *Ivan Olbracht: Ze starých letopisů *Ivan Olbracht: Biblické příběhy *

*V nejstarší české kronice najdeme podobné příběhy jako v pověstech *Autorem naší nejstarší kroniky

*V nejstarší české kronice najdeme podobné příběhy jako v pověstech *Autorem naší nejstarší kroniky je Kosmas *Kosmova kronika česká *Kosmas příběhy napsal latinsky *Kroniky mají také mnohé obce a města *Do kroniky se zapisují významné události *

*Proč číst o minulosti? *

*Proč číst o minulosti? *

* www. Microsoft. Office. com

* www. Microsoft. Office. com