slo projektu Nzev sady materil Nzev materilu Autor

  • Slides: 14
Download presentation
Číslo projektu Název sady materiálů Název materiálu Autor CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1405

Číslo projektu Název sady materiálů Název materiálu Autor CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1405 Tvarosloví 9. ročník VY_32_INOVACE_15_Předložky = prepozice Chňoupková Martina

PŘEDLOŽKY = prepozice Mgr. Martina Chňoupková

PŘEDLOŽKY = prepozice Mgr. Martina Chňoupková

Předložky (prepozice) • patří mezi neohebné slovní druhy • stojí před podstatnými jmény, zájmeny

Předložky (prepozice) • patří mezi neohebné slovní druhy • stojí před podstatnými jmény, zájmeny a číslovkami • nejsou samy o sobě větnými členy, stávají se jimy teprve ve spojení se jménem • pojí se vždy s určitým pádem, případně více pády

Vyhledejte prepozice: Říká se, kdo šetří, má za tři. A tak jsem chtěla vyzkoušet

Vyhledejte prepozice: Říká se, kdo šetří, má za tři. A tak jsem chtěla vyzkoušet pravdivost tohoto přísloví. Napodobila jsem svého bratrance, který si sám rozebral a opravil kolo a ušetřil tím několik set korun. Chvíli jsem ho pozorovala a řekla jsem si, že to nemůže být tak složité a že to zvládnu také. Ve chvíli, kdy jsem zůstala doma sama, vrhla jsem se do rozebírání. To šlo hladce. Vyčistila jsem přehazovačku a ostatní části kola. Když jsem ovšem chtěla dát kolo zase dohromady, nastal problém. Nevěděla jsem jak. I

Rozlište podtržené slovní druhy: 7. Blízko domu bude velký bazén. Z Dobříše 6. to

Rozlište podtržené slovní druhy: 7. Blízko domu bude velký bazén. Z Dobříše 6. to 6. 7. máme celkem blízko do Prahy. Kulka 6. prosvištěla 7. naštěstí mimo. Máme otevřeno každý den

Předložka a pád: • předložka se pojí s určitým pádem, může existovat ve spojení

Předložka a pád: • předložka se pojí s určitým pádem, může existovat ve spojení s pádem jediným, nebo několika • Např. předložky nevlastní kromě a mimo: předložka kromě se pojí se 2. pádem a předložka mimo s pádem 4. • Z předložek vlastních se pojí s 2. pádem: bez, do, od, u, z; 3. pádem: k, proti 4. pádem: ob, pro, přes, skrz; 6. pádem: při 7. pádem: s; 4. a 6. pádem: na, po, v; 4. a 7. pádem: nad, pod, před, za, mezi (přeložka za se může pojit ještě s pádem 2. pokud spojení vyjadřuje časový údaj – za

Předložky vlastní a • nevlastní: vlastní (primární) – jsou neodvozené, samy se stávají předponami

Předložky vlastní a • nevlastní: vlastní (primární) – jsou neodvozené, samy se stávají předponami – významově nejsou jednoznačné, s podstatnými jmény mohou vyjadřovat různé významy a pojí se s různými pády • nevlastní (sekundární) – jsou původně jinými slovními druhy – mohou přesněji než předložky vlastní vyjadřovat významy, pojí se opět s různými pády – mnoho sekundárních předložek je vícečlenných (s ohledem na, nemluvě o …)

Rozlište předložky vlastní a nevlastní, užijte je ve větách: na vzhledem ke napříč do

Rozlište předložky vlastní a nevlastní, užijte je ve větách: na vzhledem ke napříč do kolem kvůli o za během ve spojitosti • • • vlastní nevlastní vlastní nevlastní

 • • • ? ? ? S kterým jediným pádem se pojí předložky

• • • ? ? ? S kterým jediným pádem se pojí předložky ? ? ? bez vyjma proti kromě blízko vůči k mimo přes ob • • • 2. 2. 3. 3. 4. 4. 4.

? ? ? S kterými pády se mohou pojit předložky ? ? ? •

? ? ? S kterými pády se mohou pojit předložky ? ? ? • • • na mezi po v nad • • • 4. , 6. 4. , 7.

Podstatná jména v závorkách dejte do náležitého tvaru: Dorazili všichni kromě • Dorazili všichni

Podstatná jména v závorkách dejte do náležitého tvaru: Dorazili všichni kromě • Dorazili všichni kromě (Honza). Mimo (miminka) se mohou v bazéně koupat všichni. Do kina pojedou všichni kromě (tvůj bratr). Na procházku se chtělo všem mimo (Jana). Honzy. • Mimo miminek se mohou v bazéně koupat všichni. • Do kina pojedou všichni kromě tvého bratra. • Na procházku se chtělo všem mimo Janu.

Předložky s a z: se paní. . . Františeks. . . Josefem šli do

Předložky s a z: se paní. . . Františeks. . . Josefem šli do kina. Před nimi seděla z ze dvěma dětmi. z ale okamžitě. . . sedačky vyskočil. s. . . pozadí mu Josef usedl, čouhal ze připínáček. z. . . řady před nimi se ozval dětský smích. . nadějí, že je to z jediný vtip večera, odstranili … sedaček ostatní připínáčky a Z s sedli si. z s Film začal a. . . plátna začaly sálat emoce. Děti sebou s s nervózně škubaly s z a na Františkově hlavě najednou přistála. . . praku vystřelená s skobička. s z. . . čela mu tekla krev. „Tohle si teda líbit nenechám! Kdo. . . z z koho, s grázlové, “ vykřikl postižený a vyndal. . . tašky prak, který. . . láskou

D N M E L O K Ě A I P O O D

D N M E L O K Ě A I P O O D K P O M O C Í V Ř Z V I S K Ů L Í Č Ů M O Í R S M T Y O I U A Z N T ! K J A M J Y V Vyhledejte v osmisměrce předložky nevlastní a použijte je ve větách. Je jich tam 9.

Na závěr mám pro Vás dobrovolný domácí úkol: Dokončete glosu z dnešní hodiny a

Na závěr mám pro Vás dobrovolný domácí úkol: Dokončete glosu z dnešní hodiny a získejte jedničku.