slo projektu Nzev sady materil Nzev materilu Autor

  • Slides: 11
Download presentation
Číslo projektu Název sady materiálů Název materiálu Autor CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1405

Číslo projektu Název sady materiálů Název materiálu Autor CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 1405 Tvarosloví 7. ročník VY_32_INOVACE_01_Slovní druhy Chňoupková Martina

Mgr. Martina Chňoupková SLOVNÍ DRUHY

Mgr. Martina Chňoupková SLOVNÍ DRUHY

SLOVNÍ DRUHY � OHEBNÉ Podstatná jména � Přídavná jména � Zájmena � Číslovky �

SLOVNÍ DRUHY � OHEBNÉ Podstatná jména � Přídavná jména � Zájmena � Číslovky � � � SKLOŇUJEME Slovesa � ČASUJEME � NEOHEBNÉ Příslovce � Předložky � Spojky � Částice � Citoslovce �

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY PODTRHNĚTE ČERVENĚ: Klapzuba byl chudý člověk. Měl ženu a s ní

NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY PODTRHNĚTE ČERVENĚ: Klapzuba byl chudý člověk. Měl ženu a s ní 11 synů. Dlouho přemýšlel, co bude dělat se svými syny, aby nebyli leniví. Založil s nimi tedy fotbalové družstvo. Byl velmi přísný ráno museli chlapci vstávat, běhat lesem, potom velký trénink a dobrý oběd. Potom měli čas na odpočinek, zase zápas mezi sebou a večeře. (Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka)

POKUSTE SE POUŽÍT UVEDENÁ SLOVA VE VĚTÁCH JAKO RŮZNÉ SLOVNÍ DRUHY: Příklad: mezi: Mezi

POKUSTE SE POUŽÍT UVEDENÁ SLOVA VE VĚTÁCH JAKO RŮZNÉ SLOVNÍ DRUHY: Příklad: mezi: Mezi mnou a Petrem byl věkový rozdíl. (předložka) Stál na mezi. (podstatné jméno) kolem, jí, zdraví Příklad řešení: Šel kolem. (příslovce); Kolem domu rostou růže. (předložka) Jí zdravě. (sloveso); . Řekni jí to. (zájmeno) Zdraví lidé jedí ovoce a zeleninu. (přídavné jméno); Martin zdraví Moniku (sloveso); Zdraví je opak nemoci. (podstatné jméno).

URČETE VŠECHNY SLOVNÍ DRUHY: Ostrov pokladů Houpám se v sedě na jabloni, sám jako

URČETE VŠECHNY SLOVNÍ DRUHY: Ostrov pokladů Houpám se v sedě na jabloni, sám jako všichni robinsoni. Zvedněte kotvy! Kupředu! Neznámá země v dohledu! Sloni se pasou kolem chalup, tygr se plíží džunglí na lup, prérií pádí bizoni, Indián cválá na koni. Na modrém nebi vyšla duha, lehký je život dobrodruha, vítr mi hvízdá nad hlavou, dálka má barvu modravou. Domů se vracím cestou pěší, maminka právě prádlo věší a slunce zlatí zahradu, můj malý ostrov pokladů. (Jiří Žáček)

VYMYSLI K UVEDENÝM PÍSMENŮM VŠECH 10 SLOVNÍCH DRUHŮ: K Podstatná jména Přídavná jména Zájmena

VYMYSLI K UVEDENÝM PÍSMENŮM VŠECH 10 SLOVNÍCH DRUHŮ: K Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce N

DOPLŇ DO UVEDENÝCH VĚT MÍSTO ČÍSEL SPRÁVNÉ SLOVNÍ DRUHY: 1. 2. 3. 4. 5.

DOPLŇ DO UVEDENÝCH VĚT MÍSTO ČÍSEL SPRÁVNÉ SLOVNÍ DRUHY: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 špatně kynulo. Maminka 5 svetr. Milan 6 zase neměl úkol. Na 1 jsem úplně zapomněl. 10, znělo z pokoje. Lidé říkají, 8 nikdo nepřišel. Nechci 3 okrádat o čas.

VYTVOŘTE VĚTY PODLE ZADANÉHO POŘADÍ POŽADOVANÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ: 535 � Nezapomeň nám napsat. 21657121

VYTVOŘTE VĚTY PODLE ZADANÉHO POŘADÍ POŽADOVANÝCH SLOVNÍCH DRUHŮ: 535 � Nezapomeň nám napsat. 21657121 Malý Jonáš včera dostal ve škole dobrou známku. � Viděl jsi to? � 5 3? 10, 5 1 � Crr, zvoní budík.

DOMÁCÍ PRÁCE: SUDOKU: proto se prudce spíte kniha první křivý zimní že tisíc zahrada

DOMÁCÍ PRÁCE: SUDOKU: proto se prudce spíte kniha první křivý zimní že tisíc zahrada na cukr neboť cizí

POUŽITÁ LITERATURA: � � � GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. [kolektiv autorů] ; Vyd.

POUŽITÁ LITERATURA: � � � GREPL, Miroslav. Příruční mluvnice češtiny. [kolektiv autorů] ; Vyd. 2. , opr. Praha : Lidové noviny, 1996. BASS, Eduard. Klapzubova jedenáctka ŽÁČEK, Jiří. Ostrov pokladů