slo projektu koly slo a nzev klov aktivity

  • Slides: 11
Download presentation
Číslo projektu školy Číslo a název klíčové aktivity Číslo materiálu Popis výukového materiálu Název:

Číslo projektu školy Číslo a název klíčové aktivity Číslo materiálu Popis výukového materiálu Název: Autor: Datum: Obor: Ročník: Předmět: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_ICT_II_S 1_19 ČSN 01 6910 – motivační dopis Ing. Jitka Matasová 2. 3. 2014 65 -51 -H/01 Kuchař - číšník 1. ročník IKT – Informační a komunikační technologie Anotace výukového materiálu (klíčová slova: zájem o pracovní místo, pracovní schopnosti a dovednosti, pracovní pozice) 1. 2. VM je koncipován v podobě powerpointové prezentace pro výuku předmětu IKT. Materiál bude používán přímo při výuce za použití interaktivní tabule či dataprojektoru s výstupem na plátno. Téma je přímo v souladu s ŠVP – ČSN 01 6910. Prezentace bude používána k procvičení daného tématu. Jedná se o pracovní list, který je žákovi nejdříve pomocí dataprojektoru vysvětlen a následně si každý žák zpracuje tento úkol do svého PC. Vyučující zkontroluje společně jednotlivé práce a upozorní na nedostatky, ale i na úspěšné práce. Žáci si ověří pochopení výkladu a procvičí samostatnost.

MOTIVAČNÍ DOPIS

MOTIVAČNÍ DOPIS

CO JE TO ZA DOPIS • JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PŘI ŽÁDOSTI O PRÁCI •

CO JE TO ZA DOPIS • JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ PŘI ŽÁDOSTI O PRÁCI • POKUD SE MOTIVAČNÍ DOPIS BUDE FIRMĚ LÍBIT, MŮŽETE NA JEHO ZÁKLADĚ POSTOUPIT K DALŠÍMU POHOVORU • MOTIVAČNÍ DOPIS NENÍ TOTÉŽ JAKO PRŮVODNÍ DOPIS • MOTIVAČNÍ DOPIS VĚTŠINOU ZASÍLÁME SPOLEČNĚ S ŽIVOTOPISEM

DRUHY MOTIVAČNÍCH DOPISŮ • VYŽÁDANÉ MOTIVAČNÍ DOPISY – jsou vyžádané zaměstnavatelem, například když reagujeme

DRUHY MOTIVAČNÍCH DOPISŮ • VYŽÁDANÉ MOTIVAČNÍ DOPISY – jsou vyžádané zaměstnavatelem, například když reagujeme na inzerát na volné pracovní místo • NEVYŽÁDANÉ MOTIVAČNÍ DOPISY – jsou to vlastně žádosti o práci, kdy tento dopis přiložíme k našemu životopisu a informujeme firmu, proč by nás měla přijmout

PROČ A KDY PÍŠEME MOTIVAČNÍ DOPIS • CHCEME INFORMOVAT FIRMU O NAŠEM ZÁJMU O

PROČ A KDY PÍŠEME MOTIVAČNÍ DOPIS • CHCEME INFORMOVAT FIRMU O NAŠEM ZÁJMU O URČITOU PRACOVNÍ POZICI • INFORMUJEME O NAŠICH PŘEDPOKLADECH A KVALITÁCH K VÝKONU TÉTO PRÁCE • VYSVĚTLÍME DŮVODY NAŠEHO ZÁJMU

CO OBSAHUJE MOTIVAČNÍ DOPIS • SDĚLÍME JAKÉ MIMOŘÁDNÉ ZKUŠENOSTI MÁME (JEDINEČNOST ) • CO

CO OBSAHUJE MOTIVAČNÍ DOPIS • SDĚLÍME JAKÉ MIMOŘÁDNÉ ZKUŠENOSTI MÁME (JEDINEČNOST ) • CO OČEKÁVÁME OD TOHOTO PRACOVNÍHO MÍSTA • VYJÁDŘÍME SE K NAŠIM PLÁNŮM

JAK PSÁT MOTIVAČNÍ DOPIS • KRÁTCE • VÝSTIŽNĚ • BEZCHYBNĚ

JAK PSÁT MOTIVAČNÍ DOPIS • KRÁTCE • VÝSTIŽNĚ • BEZCHYBNĚ

STRUKTURA MOTIVAČNÍHO DOPISU • HLAVIČKA A OSLOVENÍ – jméno, adresa, telefon, e-mail, adresáta a

STRUKTURA MOTIVAČNÍHO DOPISU • HLAVIČKA A OSLOVENÍ – jméno, adresa, telefon, e-mail, adresáta a název a adresa firmy, oslovení, datum místo • ÚVOD A JÁDRO DOPISU – ukázat v dopise, že známe firmu, vyzdvihneme naše znalosti a dovednosti, zkušenosti, praxi, abychom přesvědčili firmu, že má přijmout vás. Z dopisu musí být jasný váš přínos firmě. • ZÁVĚR – pozitivní. Projevte zájem a ochotu setkat se a vzbuďte dojem, že ještě máte něco víc nabídnout.

UKÁZKA • VÁŽENÝ PANE STEHÝNKO • . . . ZAJÍMÁM SE O PRACOVNÍ POZICI

UKÁZKA • VÁŽENÝ PANE STEHÝNKO • . . . ZAJÍMÁM SE O PRACOVNÍ POZICI RECEPČNÍ, KTEROU NABÍZÍTE NA SVÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. • JAK MŮŽETE VIDĚT V PŘILOŽENÉM ŽIVOTOPISE, SPLŇUJI VŠECHNY UVEDENÉ POŽADAVKY NA VÁMI NABÍZENOU POZICI. • JIŽ JSEM JAKO ÚČETNÍ PRACOVALA A NADŘÍZENÝ BYL S MOU PRACÍ VELMI SPOKOJEN. SÍDLO FIRMY SE VŠAK PŘESOUVÁ DO PRAHY A JÁ BYCH CHTĚLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH NAJÍT PODOBNOU POZICI. • JSEM VELMI KOMUNIKAČNĚ ZDATNÁ A PLYNNĚ MLUVÍM ANGLICKY A NĚMECKY, COŽ JE DŮLEŽITÉ PŘI KOMUNIKACI S VAŠÍ ZAHRANIČNÍ KLIENTELOU. • POKUD BYSTE POTŘEBOVALI VÍCE INFORMACÍ, BEZ PROBLÉMŮ MNE KONTAKTUJTE NA UVEDENÉM TELEFONU NEBO E-MAILOVÉ ADRESE

ÚKOL • NAPIŠTE A ULOŽTE DO SVÉ SLOŽKY MOTIVAČNÍ DOPIS, VE KTERÉM SE UCHÁZÍTE

ÚKOL • NAPIŠTE A ULOŽTE DO SVÉ SLOŽKY MOTIVAČNÍ DOPIS, VE KTERÉM SE UCHÁZÍTE O MÍSTO KUCHAŘE V RESTAURACI EVROPSKÝ DVŮR V KARLOVÝCH VARECH. O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ JSTE SE DOZVĚDĚLI Z REGIONÁLNÍHO DENÍKU.

ŘEŠENÍ ADRESA RESTAURACE V Karlových Varech dne 3. 3. 2014 Zájem o místo kuchaře

ŘEŠENÍ ADRESA RESTAURACE V Karlových Varech dne 3. 3. 2014 Zájem o místo kuchaře v restauraci Evropský dvůr Karlovy Vary Vážení, Dovoluji si touto cestou zažádat o místo kuchaře v restauraci Evropský dvůr inzerované v Karlovarských novinách ze dne 1. 3. 2014. Jsem přesvědčen, že mé znalosti a zkušenosti v oboru a kvalifikace odpovídají vašim požadavkům. Rád bych nabídl zkušenosti, které jsem v oboru gastronomii získal v Rakousku, kde jsem 5 let pracoval na stejné pozici. Životopis zasílám v příloze. V případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím na pracovní pohovor. S pozdravem Jan Žemlička ADRESA PANA ŽEMLIČKY