slo projektu koly slo a nzev ablony klov

  • Slides: 7
Download presentation
Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ. 1. 07/1.

Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Od. P_S 2_05 Popis výukového materiálu Název: Autor: Datum: Obor: Ročník: Předmět: Anotace výukového materiálu Integrační procesy v hotelnictví - formy Bc. Pavel Lang 2. 9. 2012 a) 65 -41 -L/01 Gastronomie ( nástavbové studium) b) 65 -41 -L/01 Gastronomie a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Hotelový provoz 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol. , Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

INTEGRAČNÍ PROCESY V HOTELNICTVÍ - formy Bc. Pavel Lang Předmět: Hotelový provoz 2

INTEGRAČNÍ PROCESY V HOTELNICTVÍ - formy Bc. Pavel Lang Předmět: Hotelový provoz 2

Úvod n n n Nárůst významu hotelových řetězců (národních a mezinárodních, zatímco střední a

Úvod n n n Nárůst významu hotelových řetězců (národních a mezinárodních, zatímco střední a malé samostatné hotely jsou téměř na ústupu a jejich pozice na trhu je stále složitější Formy: franchising, management contract (smlouva o řízení), skupiny vytvořené na základě dobrovolné spolupráce členských hotelů v různých aspektech Mezinárodní hotelové řetězce: rozvoj po II. světové válce, výsadní postavení na trhu hotelových služeb 3

Výhody: - Výstavba podle vyzkoušených projektů - Možnosti výhodných nákupů zařízení, vybavení, potravin a

Výhody: - Výstavba podle vyzkoušených projektů - Možnosti výhodných nákupů zařízení, vybavení, potravin a nápojů v množstevních slevách a ve velkém - Společný marketingový a rezervační systém, ústředně organizovaná příprava řídících a ostatních pracovníků - Lepší šance získat bankovní úvěr, umožnění zpracování kvalitních projektů a jejich financování z evropských fondů, větší možnost získání dotací (obec, kraj, stát) 4

Specifika formování hotelových řetězců • z pohledu globálního trhu je Praha pro hotelové skupiny

Specifika formování hotelových řetězců • z pohledu globálního trhu je Praha pro hotelové skupiny strategickou oblastí • výhodné předpoklady České republiky, zejména Prahy: - nízké personální a materiální náklady, vysoká kvalifikovanost pracovní síly při současné nízké ceně, flexibilita i poměrně dobrá jazyková vybavenost (převážně však u mladší generace) - ceny realit v porovnání s městy obdobného významu z pohledu cestovního ruchu jsou relativně příznivé 5

 • výhodné předpoklady České republiky, zejména Prahy: - výstavba nového objektu včetně ceny

• výhodné předpoklady České republiky, zejména Prahy: - výstavba nového objektu včetně ceny pozemku, materiálů a práce nepředstavuje pro zahraniční společnosti z hlediska vynaložených prostředků výraznější zátěž - velké množství lokalit vhodných pro výstavbu hotelů - příznivé ceny hmotného hotelového zařízení a náklady na provoz dané kapacity 6

Výstupy - Test: Odpovědi zpracujte písemnou formou 1. Popište formy integračních procesů v hotelnictví

Výstupy - Test: Odpovědi zpracujte písemnou formou 1. Popište formy integračních procesů v hotelnictví 2. Popište zásadní výhody integračních procesů v hotelnictví 7