slo projektu koly slo a nzev ablony klov

  • Slides: 7
Download presentation
Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ. 1. 07/1.

Číslo projektu školy Číslo a název šablony klíčové aktivity Číslo materiálu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0963 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Od. P_S 2_02 Popis výukového materiálu Název: Autor: Datum: Obor: Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací - určení současného stavu a podnikatelské cíle Bc. Pavel Lang 2. 9. 2012 a) 65 -41 -L/01 Gastronomie (nástavbové studium) b) 65 -41 -L/01 Gastronomie a) - 2. ročník a b) - 4. ročník Hotelový provoz Ročník: Předmět: Anotace výukového materiálu 1. Materiál je určen pro výuku předmětu Hotelový provoz a je v souladu s ŠVP 2. Materiál je prezentován žákům prostřednictvím ICT s výkladem a doplněním při současném použití učebnic Moderní řízení hotelového provozu (Ing. J. Beránek a kol. , Magconsulting 2013) a Cestovní ruch pro střední školy a pro veřejnost (D. Drobná a E. Morávková, nakl. Fortuna Praha 2004) Součástí materiálu je krátký test s označením odpovědí. Další formou zpětné vazby je test jako souhrn několika realizovaných materiálů. Pro výuku je použit - PC s dataprojektorem - interaktivní tabule - interaktivní dataprojektor - učebnice

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací 1. URČENÍ SOUČASNÉHO STAVU a) Popis

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací 1. URČENÍ SOUČASNÉHO STAVU a) Popis hotelu/restaurace jméno, umístění, velikost b) Analýza okolí Společenské, právní a hospodářské podmínky: politická a sociální situace, právní úprava délky dovolené, pracovní podmínky, vládní politika v oblasti cestovního ruchu Hospodářské údaje a trendy: vývoj příjmů jednotlivých skupin hostů, , výše daní, vývoj směnných kurzů, změny cenové úrovně, celková hospodářská situace Sociální údaje a trendy: demografický vývoj v jednotlivých skupinách hostů Technologické údaje a trendy: zdražování a omezování spotřeby energií, vývoj dopravy a dopravní sítě, elektronické zpracování dat

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací c) Analýza tržních podmínek Dodavatelské trhy:

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací c) Analýza tržních podmínek Dodavatelské trhy: změny na trhu pracovních sil, dostupnost a podmínky pro poskytování investičních úvěrů, vývoj cen zemědělských produktů Odběratelské trhy: změny zvyklostí ve využívání volného času, dlouhodobé trendy v cestovním ruchu, nové nabídky pro využití volného času, chování konkurence d) Turistická analýza místa Turistická nabídka: situace v regionu, dopravní podmínky, přírodní krásy, infrastruktura, turistická zařízení Struktura hostů v místě: rozdělení hostů podle věkové struktury, sezónní výkyvy poptávky, procentuální obsazení lůžek

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací Konkurenční podmínky: kvalitativní standardy konkurence, nabídka

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací Konkurenční podmínky: kvalitativní standardy konkurence, nabídka služeb a cenová struktura konkurence, nové trendy a vývojové tendence v hotelovém/restauračním průmyslu, investiční činnost, možnosti spolupráce e) Analýza hotelu/restaurace Příležitosti a hrozby: problémy, pozitivní a negativní vlivy okolí na tržby, personál, finance, investice, organizace Silné a slabé stránky: výhody a nevýhody týkající se umístění, stavu nemovitosti, zařízení a vybavení, hostů, personálu, řízení a organizace, financí Důležité ukazatele: pozitivní a negativní vývoj obratu, tržeb, nákladů, zisku, příčiny vývoje těchto ukazatelů v minulých letech, možnosti řešení

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací 2. PODNIKATELSKÉ CÍLE a) Záměry hotelu/restaurace

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací 2. PODNIKATELSKÉ CÍLE a) Záměry hotelu/restaurace Hospodářská situace hotelu/restaurace: cílový stupeň specializace, požadovaná kvalitativní a cenová úroveň, zamýšlený rozvoj hotelu/restaurace Stabilita a dynamika: pokrokové řízení hotelu/restaurace, nasazení moderních technologií, rozvoj nových idejí, aktivní práce s trhem, připravenost nést riziko Společenské postavení hotelu/restaurace: vztahy k obci a státu, společenská odpovědnost (sponzoring), vztah k hostům. vztahy ke konkurenci a k dodavatelům, loajalita zaměstnanců k firmě Základy řízení hotelu/restaurace: delegování pravomocí, druh organizační struktury, druh a intenzita plánování, styl řízení, kontrola

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací b) Dlouhodobé cíle Kvalitativní cíle: zesílení

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací b) Dlouhodobé cíle Kvalitativní cíle: zesílení pozice hotelu/restaurace, vytvoření výkonné a přizpůsobivé organizace, zajištění kvalifikovaných pracovníků Kvantitativní cíle: - tržní cíle: tržní podíl, růst obratu - cíle v oblasti zisku: rentabilita celkového a vlastního kapitálu, růst zisku - cíle z oblasti financování: finanční struktura, rezervy, financování investic - cíle v oblasti omezování rizika: rozšiřování a prohlubování nabídky, expanze na nové trhy a tržní segmenty

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací Odpovědi na testové otázky zpracujte v

HOTELOVÝ PROVOZ Vytváření obchodní politiky hotelů a restaurací Odpovědi na testové otázky zpracujte v písemné podobě. Výstupy - Test: 1. Které hospodářské údaje a trendy je nutné analyzovat pro zjištění současného stavu na trhu? 2. Je nutné analyzovat turistickou nabídku, které informace budete potřebovat? 3. Popište příležitosti a hrozby vyplývající z analýzy hotelu. 4. Co si představujete v rámci hospodářské situace hotelu pod pojmem „cílový stupeň specializace“? 5. Které pravomoci top manažera je možné delegovat na jeho podřízené?