slo projektu CZ 1 071 5 0034 0891

  • Slides: 15
Download presentation
Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0891 Číslo materiálu VYS_32_INOVACE_ 350 Název školy

Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0891 Číslo materiálu VYS_32_INOVACE_ 350 Název školy Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Autor Mgr. Hana Pítrová Tematický celek Písemná a ústní komunikace Ročník 2. Podnikání-denní studium, 3. Podnikání-večerní studium Datum tvorby 16. 11. 2013 Anotace Prezentace obsahuje celkem 15 snímků. Po jejím spuštění (F 5) projdete 5 možností rozmístění sedadel na přednášce, nebo při obchodním jednání. Každá možnost je graficky znázorněna, jsou u ní otázky. Hypertextovými odkazy ? a zpět se dostanete na jejich zodpovězení a doplnění. Pro zopakování můžete prezentaci zadat formou testu tak, že ji projdete od snímku 3 do snímku 7. Řešení testu najdete na snímku 13, jeho klasifikaci na následujícím. (Test možno zpracovat i písemně formou samostatné práce studentů. ) Studentům práce zabere 1 vyučovací hodinu. Rozmístění sedadel na přednášce, jednání. Metodický pokyn Materiál je určen studentům nástavbového studia Podnikání k tomu, aby si uvědomili důležitost rozmístění sedadel na přednášce, na obchodním jednání, protože i na tomto aspektu záleží jejich úspěch přednášejícího, nebo obchod. zástupce. Studenti pracují s interaktivním perem – střídají se na interaktivní tabuli. Správnost práce si ověří pomocí hypertextových odkazů – tlačítka ? , zpět. S prezentací také může student pracovat samostatně, je-li mu dána do PC, nebo si jednotlivé odpovědi může poznamenat na volný papír. Materiál je určen pro absolventy 3 letých učebních oborů. Interaktivita je především v propojení teoretických a praktických znalostí s názornou opravou a vysvětlením chyb a dotazů, v kombinaci samostatné a kolektivní práce.

Postup při práci s prezentací - Prezentace obsahuje 5 možností rozmístění sedadel na přednášce,

Postup při práci s prezentací - Prezentace obsahuje 5 možností rozmístění sedadel na přednášce, nebo při obchodním jednání. Každá je znázorněna, je u ní test. Na správné řešení a doplňkové informace se dostanete hypertext. odkazy- tlačítka ? a zpět. Klávesou Enter(myší) pak pokračujete dále. - Chcete-li studentům zadat test, projdete prezentaci klávesou Enter (myší) od 3. do 7. snímku. - Řešení testu je na snímku 13, jeho klasifikace na 14.

Tvar podkovy řečník (prodejce) 1. Je vhodný u menšího počtu posluchačů. 2. Je vhodný

Tvar podkovy řečník (prodejce) 1. Je vhodný u menšího počtu posluchačů. 2. Je vhodný u většího počtu posluchačů. 3. Řečník vstoupí do podkovy, naruší osobní prostor posluchačů. 4. Řečník vstoupí do podkovy, nenaruší osobní prostor posluchačů.

Jako v bistru 1. Posluchači se cítí upjatěji než v rovných řadách. 2. Posluchači

Jako v bistru 1. Posluchači se cítí upjatěji než v rovných řadách. 2. Posluchači se cítí volněji než v rovných řadách. 3. Může u nich vzbudit teritoriální pocity. 4. Nemůže u nich vzbudit teritoriální pocity.

Rozhovor u stolu - 1 prodejce, více zákazníků papír 1. Prodejce prodává z pozice

Rozhovor u stolu - 1 prodejce, více zákazníků papír 1. Prodejce prodává z pozice síly. 2. Prodejce neprodává z pozice síly. 3. Je vhodné položit papír (materiály) na stůl. 4. Není vhodné položit papír (materiály) na stůl. prodejce

Rozhovor u stolu – 1 prodejce, 1 zákazník situace A prodejce situace B prodejce

Rozhovor u stolu – 1 prodejce, 1 zákazník situace A prodejce situace B prodejce 1. Zákazník se cítí lépe v rozesazení A nebo B? 2. Rozesazení A nebo B účelně vyplňuje prostor? 3. Zákazník se cítí lépe zády ke stěně. 4. Zákazník se cítí lépe v prostoru. 5. Roh stolu je částečnou bariérou. 6. Zákazník roh stolu nepovažuje za problém.

Rozhovor zákazníka s několika obchod. zástupci Ž O 1. Oranžový obchodní zástupce je hlavní.

Rozhovor zákazníka s několika obchod. zástupci Ž O 1. Oranžový obchodní zástupce je hlavní. 2. Žlutý obchodní zástupce je hlavní. 3. Oranžový obchodní zástupce je téměř zákazník. 4. Žlutý obchodní zástupce je téměř zákazník. řešení testu

Tvar podkovy Je vhodný u menšího počtu posluchačů. Řečník vstoupí do podkovy, nenaruší osobní

Tvar podkovy Je vhodný u menšího počtu posluchačů. Řečník vstoupí do podkovy, nenaruší osobní prostor posluchačů, neboť jsou v bezpečí na 2. straně. (Mluvčí musí často oslovovat skupinu (i používat metodu majáku, aby se posluchači necítili vyřazeni. V tomto postavení se často diskutuje, posluchač vidí na všechny ostatní, cítí se vtažen do děje. )

Jako v bistru Posluchači se cítí volněji než v rovných řadách. Může u nich

Jako v bistru Posluchači se cítí volněji než v rovných řadách. Může u nich vzbudit teritoriální pocity. ( Mohou se spojit dohromady jako týmy a provokovat mluvčího, Nebo s ním soutěžit stejně jako s lidmi u sousedního stolu. )

Rozhovor u stolu -1 prodejce, více zákazníků Prodejce prodává z pozice síly. Není vhodné

Rozhovor u stolu -1 prodejce, více zákazníků Prodejce prodává z pozice síly. Není vhodné položit papír (materiály) na stůl. ( Toto rozesazení je vhodné použít, jestliže zákazníci potřebují obchod více než obchodní zástupce, nebo při velmi formální prezentaci. )

Rozhovor u stolu – 1 prodejce, 1 zákazník Zákazník se cítí lépe v rozesazení

Rozhovor u stolu – 1 prodejce, 1 zákazník Zákazník se cítí lépe v rozesazení B. Rozesazení B účelně vyplňuje prostor. Zákazník se cítí lépe zády ke stěně. Roh stolu je částečnou bariérou. ( Kulaté stoly podněcují ke vzájemné spolupráci a účelně vyplňují prostor. Zákazník se cítí ještě lépe, je-li posazen zády ke stěně. Sednete-li si do pravého úhle, vyhnete se teritiriální konfrontaci, neb roh stolu je částečnou bariérou mezi oběma. )

Rozhovor zákazníka s několika obchodními zástupci Oranžový obchodní zástupce je hlavní. Žlutý obchodní zástupce

Rozhovor zákazníka s několika obchodními zástupci Oranžový obchodní zástupce je hlavní. Žlutý obchodní zástupce je téměř zákazník. ( Oranžový OZ většinou má již za sebou schůzku se zákazníkem, žlutý je jeho spolupracovníkem, proto vzbuzují u zákazníka pocit, že žlutý OZ je na jeho straně, oranžový OZ je jejich protivníkem. )

ŘEŠENÍ TESTU Tvar podkovy 1, 4 Jako v bistru 2, 3 Rozhovor u stolu

ŘEŠENÍ TESTU Tvar podkovy 1, 4 Jako v bistru 2, 3 Rozhovor u stolu – 1 prodejce, více zákazníků 1, 4 Rozhovor u stolu – 1 prodejce, 1 zákazník 1 B, 2 B, 3, 5 Rozhovor zákazníka s více obchodními zástupci 1, 4

HODNOCENÍ TESTU 12 – 11 bodů 10 – 8 bodů 7 – 5 bodů

HODNOCENÍ TESTU 12 – 11 bodů 10 – 8 bodů 7 – 5 bodů 4 – 3 body 2 – 0 bodů výborný chalitebný dobrý dostatečný nedostatečný

Zdroje • CLAYTON, Peter. Řeč těla čtěte gesta, mluvte svými pohyby. Praha: Ottovo nakladatelství,

Zdroje • CLAYTON, Peter. Řeč těla čtěte gesta, mluvte svými pohyby. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003, ISBN 80 -7181 -117 -3. • archiv autorky