slo projektu CZ 1 071 5 0034 0479

  • Slides: 9
Download presentation
Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0479 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_CLOVEK _VE_SPOLECNOSTI_SOCIALNI_ROLE_10 Název školy

Číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0479 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TOMAS_VASATA_CLOVEK _VE_SPOLECNOSTI_SOCIALNI_ROLE_10 Název školy Střední škola služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové Ročník 1. Vzdělávací oblast Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor Občanská nauka Tematický okruh Člověk ve společnosti Téma Sociální role, sociální pozice, konflikt rolí Jméno autora Mgr. Tomáš Vašata Vytvořeno dne 18. 11. 2012 Metodický popis (anotace) Prezentace vytvořená v programu MS Powerpoint seznamuje žáky s pojmy sociální role, sociální pozice a konflikt rolí. Vyučující může využít konkrétní snímky dle aktuální potřeby. Prezentaci lze uložit rovněž ve formátu PDF a poskytnout ji žákům k jejich mimoškolnímu vzdělávání.

15. hodina Sociální role Plán hodiny: 1. Úvodní část 2. Hodnocení písemných prací 3.

15. hodina Sociální role Plán hodiny: 1. Úvodní část 2. Hodnocení písemných prací 3. Opakování – sociální struktura společnosti 4. Sociální role, sociální pozice, konflikt rolí 5. Fixace poznatků

Sociální pozice (status) • = hodnota postavení, kterou člověk ve společnosti má (v určité

Sociální pozice (status) • = hodnota postavení, kterou člověk ve společnosti má (v určité sociální skupině) • s tímto postavením souvisí výkon určité sociální role (a tím i práva a povinnosti) • např. srovnání pozice lékaře, ředitele x pozice zedníka, nezaměstnaného apod.

Sociální role • = očekávaný způsob chování s ohledem na postavení jedince ve společnosti

Sociální role • = očekávaný způsob chování s ohledem na postavení jedince ve společnosti (zahrnuje práva a povinnosti vyplývající ze sociální pozice) • společností stanovená a přidělená pravidla chování a jednání • např. role otce, syna, žáka, diváka, člena týmu, lékaře…

Rituál • slouží k usnadnění role, když máme před sebou nějakou nelehkou sociální roli

Rituál • slouží k usnadnění role, když máme před sebou nějakou nelehkou sociální roli a máme pocit, že ji jen tak nezvládneme • např. modlení se před určitým výkonem Maska • druh přetvářky, určité přehrávání role • např. člověk se chce začlenit mezi své kamarády a tak se obléká a chová podle nich

Konflikt rolí • některé role mohou být v konfliktu člověk neví, ke které roli

Konflikt rolí • některé role mohou být v konfliktu člověk neví, ke které roli (způsobu chování) se má přiklonit • 1. 2. členění II: Interpersonální konflikt (v rámci jedné role) • Např. student se neztotožní s rolí a přechází na jinou školu nebo nedostuduje Intrapersonální konflikt (mezi rolemi) • Např. studenta učí jeho teta

 • sociální role je chování, které plyne z dané sociální pozice, role je

• sociální role je chování, které plyne z dané sociální pozice, role je jejím dynamickým aspektem status bez role nemůže existovat a opačně • sociální pozice a tím i sociální role (i opačně) nejsou stálé, ale vyvíjí se (s věkem, vlastní snahou, úsilím…)

Zdroje • Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 1. vydání (aktualizované), 2008, ISBN 80 -86285

Zdroje • Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis, 1. vydání (aktualizované), 2008, ISBN 80 -86285 -68 -5 • Maturitní otázky – Občanský a společenskovědní základ, Fragment, 1. vydání, 2008, ISBN 978 -80 -253 -0600 -0 • Občanská nauka pro střední odborné školy, SPN, Praha 2003, ISBN 80 -7235233 -4 • Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

Děkuji za pozornost a přeji hezký den

Děkuji za pozornost a přeji hezký den