slo projektu CZ 1 071 5 0034 0188

  • Slides: 26
Download presentation
Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr.

Číslo projektu: CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: Český stát za posledních Přemyslovců Označení materiálu: VY_32_INOVACE_M 1. DEJ. 105 Datum vytvoření: 2. 8. 2013 Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

Anotace n Český stát za vlády posledních Přemyslovců.

Anotace n Český stát za vlády posledních Přemyslovců.

Metodické pokyny n Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci

Metodické pokyny n Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s programem MS Power. Point a projektor.

Zdroje – literatura n VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2. , opr. a

Zdroje – literatura n VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2. , opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s. ISBN 80 -8519261 -6. n ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN 80 -718 -3237 -5. n ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c 2002, 238 s. ISBN 80 -723 -

Zdroje – literatura n Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000,

Zdroje – literatura n Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot. ISBN 80866130111. n ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Světové dějiny. 2. , přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 1994, 173 s. ISBN 80 -7168147 -4. n ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4. , opr. a dopl. vyd. Praha: Libri,

Zdroje – obrázky n Obrázek č. 1 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit.

Zdroje – obrázky n Obrázek č. 1 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit. 2013 -08 -02]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Small_co at_of_arms_of_ the_Czech_Republic. svg n Obrázek č. 2 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit. 201308 -02]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Premek(2 ). jpg

Zdroje – obrázky n Obrázek č. 4 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit.

Zdroje – obrázky n Obrázek č. 4 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit. 2013 -08 -02]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Golden_B ull_of_Sicily. jpg n Obrázek č. 5 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit. 201308 -02]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: V%C 3%A 1 clav_I. . jpg

Zdroje – obrázky n Obrázek č. 7 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit.

Zdroje – obrázky n Obrázek č. 7 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit. 2013 -08 -02]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/ Soubor: Die_deutschen_Kaiser_Rudolf_von_H absburg. jpg n Obrázek č. 8 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit. 201308 -02]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Bela. IV-

Zdroje – obrázky n Obrázek č. 10 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit.

Zdroje – obrázky n Obrázek č. 10 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit. 2013 - 08 -02]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/Soubor: Vaclav 2 Z braslkron. jpg n Obrázek č. 11 n Http: //cs. wikipedia. org. [online]. [cit. 2013 -08 -02]. Dostupné z: http: //cs. wikipedia. org/wiki/ Soubor: Elisabeth_Ryksa_of_Poland. jpg

Český stát za posledních Přemyslovců

Český stát za posledních Přemyslovců

Přehled panovníků n Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 n Václav I. 1230 –

Přehled panovníků n Přemysl Otakar I. 1197 – 1230 n Václav I. 1230 – 1253 n Přemysl Otakar II. 1253 – 1278 n Václav II. 1283 – 1305 n Václav III. 1305 – 1306

Přemysl Otakar I. – 1197 – 1230 n Roku 1198 byl korunován českým králem.

Přemysl Otakar I. – 1197 – 1230 n Roku 1198 byl korunován českým králem. n Roku 1212 obdržel Zlatou bulu sicilskou od císaře Fridricha II. . Získal ji za pomoc Fridrichu ze Štaufské dynastie získat korunu Svaté říše římské.

Přemysl Otakar I. (1197 – 1230) Zlatá bula sicilská – 1212 n Právo domácí

Přemysl Otakar I. (1197 – 1230) Zlatá bula sicilská – 1212 n Právo domácí volby panovníka. n Právo na dědičný královský titul. n Právo investitury (dosazování) biskupů. n Území českého státu je nedělitelné. n Povinnost krále účastnit se říšského sněmu a římské jízdy.

Václav I. – 1230 – 1253 n Roku 1247 se dostal do sporu se

Václav I. – 1230 – 1253 n Roku 1247 se dostal do sporu se šlechtou, která za krále zvolila Václavova syna Přemysla Otakara II. . Nakonec se spory urovnaly a Václav přenechal Přemyslu Otakarovi II. Markrabství moravské. n Zapojil se do bojů proti Tatarům ve střední Evropě.

Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278 n Říkalo se mu král železný a

Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278 n Říkalo se mu král železný a zlatý. n Zúčastnil se také křížových výprav do Prus, roku 1255 založil město Královec. n Jeho hlavním nepřítelem byl uherský král Béla IV. , kterého porazil roku 1260 v bitvě u Kressenbrunnu. Roku 1261 se oženil s vnučkou Bély IV. Kunhutou. n Hodně budoval hrady a královská města. n V letech 1250 - 1273 bylo ve Svaté říši římské bezvládí, Přemysl Otakar II. se snažil získat říšskou korunu, ale roku 1273 byl říšským

Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278

Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278

Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278

Přemysl Otakar II. – 1253 – 1278

Václav II. – 1278 – 1305 n Václav v době smrti svého otce měl

Václav II. – 1278 – 1305 n Václav v době smrti svého otce měl jen 7 let a tak správu českého království převzal Ota Braniborský, který nakonec mladého Václava nechal uvěznit na hradu Bezděz a následně ho unesl do Braniborska. n Česká šlechta Václava II. vykoupila a ten nastoupil roku 1283 na český trůn. n Roku 1300 byl korunován polským králem, své postavení utužil sňatkem s polskou princeznou Eliškou Rejčkou. n Roku 1301 získal uherskou korunu po

Václav II. – 1278 – 1305

Václav II. – 1278 – 1305

Václav III. – 1305 – 1306 n V letech 1301 – 1305 byl uherským

Václav III. – 1305 – 1306 n V letech 1301 – 1305 byl uherským králem. n V letech 1305 – 1306 byl českým a polským králem. n Roku 1306 byl zavražděn v Olomouci a rod Přemyslovců tak vymřel po meči (v mužské linii).

Kvíz n 1. Správné pořadí panovníků je n a) Přemysl Otakar I. , Přemysl

Kvíz n 1. Správné pořadí panovníků je n a) Přemysl Otakar I. , Přemysl Otakar II. , Václav I. , n Václav II. , Václav III. n b) Přemysl Otakar I. , Václav I. , Přemysl Otakar II. , n Václav II. , Václav III. n c) Přemysl Otakar I. , Václav II. , n Přemysl Otakar II. , Václav III.

Kvíz n 2. Zlatou bulu sicilskou získal roku 1212 od Fridricha II. n a)

Kvíz n 2. Zlatou bulu sicilskou získal roku 1212 od Fridricha II. n a) Přemysl Otakar I. n b) Václav I. n c) Přemysl Otakar II. n 3. Král železný a zlatý byl n a) Přemysl Otakar I. n b) Přemysl Otakar II.

Kvíz n n n n 4. Zlatá bula sicilská znamenala a) právo domácí volby

Kvíz n n n n 4. Zlatá bula sicilská znamenala a) právo domácí volby panovníka, právo na dědičný královský titul, právo investitury(dosazování) biskupů, povinnost krále účastnit se říšského sněmu a římské jízdy b) právo domácí volby panovníka, právo na dědičný královský titul, území českého státu je nedělitelné, povinnost krále účastnit se říšského sněmu a římské jízdy c) právo domácí volby panovníka, právo na dědičný královský titul, právo investitury(dosazování) biskupů, území českého státu je nedělitelné, povinnost krále účastnit se říšského sněmu a římské jízdy

Kvíz n 5. Získat korunu Svaté říše římské se snažil n a) Václav II.

Kvíz n 5. Získat korunu Svaté říše římské se snažil n a) Václav II. n b) Přemysl Otakar I. n c) Přemysl Otakar II. n 6. Roku 1278 byl poražen a zabit v bitvě na moravském poli n a) Přemysl Otakar I. n b) Přemysl Otakar II.

Kvíz n 7. Králem českým, polským a uherským byl zároveň n a) Přemysl Otakar

Kvíz n 7. Králem českým, polským a uherským byl zároveň n a) Přemysl Otakar II. n b) Václav II. n c) Václav III. n 8. Od roku 1300 nechal razit pražské groše n a) Václav II. n b) Václav III.

Kvíz n 9. Roku 1306 byl zavražděn v Olomouci n a) Václav I. n

Kvíz n 9. Roku 1306 byl zavražděn v Olomouci n a) Václav I. n b) Václav II. n c) Václav III. n 10. Vymření po meči znamená, n a) že dynastie vymřela v ženské linii n b) že dynastie vymřela v mužské i ženské linii