slo ablony III2 VY32INOVACE P 92 4 Tematick

  • Slides: 19
Download presentation
Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P 9_2. 4 Tematická oblast: Vybraná témata z teorie tělesné

Číslo šablony: III/2 VY_32_INOVACE_ P 9_2. 4 Tematická oblast: Vybraná témata z teorie tělesné kultury Tělovýchovné názvosloví Typ: DUM - kombinovaný Předmět: TVZ Ročník: 4. r. (6 leté), 1. r. (4 leté) Zpracováno v rámci projektu EU peníze školám CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0296 Zpracovatel: Mgr. Marcel Gibiec Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace Datum vytvoření: prosinec 2012

Metodický list § Prezentace je určena pro 1. ročník šestiletého studia a 4. ročník

Metodický list § Prezentace je určena pro 1. ročník šestiletého studia a 4. ročník čtyřletého studia. § Učitel seznámí žáky s používaným tělovýchovným názvoslovím. § Učitel názorně předvádí popisované polohy. § Na závěr se žáci pokusí samostatně předvést popisované polohy.

NÁZVOSLOVÍ CVIČENÍ PROSTNÝCH Pro odbornost tělovýchovné praxe je nezbytné používat správné názvosloví pohybových činností.

NÁZVOSLOVÍ CVIČENÍ PROSTNÝCH Pro odbornost tělovýchovné praxe je nezbytné používat správné názvosloví pohybových činností. Přes zdánlivou složitost je naše názvosloví jedno z nejjednodušších na světě. Poloha je popisována vzhledem k vnějšímu prostředí, tj. k základně, k nářadí, k druhému cvičenci atd. ). Pro setrvání v poloze používáme výraz výdrž. Pro určení tempa průběhu pohybu používáme termínů rychle - zvolna.

Názvosloví § § § Názvy nejdůležitějších částí těla hlava – obličej, temeno, týl trup

Názvosloví § § § Názvy nejdůležitějších částí těla hlava – obličej, temeno, týl trup - hrudník, prsa, břicho, záda, ramena, bedra paže – rameno, záloktí, předloktí, zápěstí, ruka (dlaň, hřbet, prsty), klouby nohy – stehno, koleno, bérec (holeň, lýtko), kotník, noha (nárt, chodidlo, pata, prsty), pánev, kříž, boky, pas

Názvosloví Názvy směrů § vzhůru – dolů § vpřed – vzad § vlevo –

Názvosloví Názvy směrů § vzhůru – dolů § vpřed – vzad § vlevo – vpravo Názvy os § předozadní § pravolevá § délková

Cvičení prostná Pohyby celého těla § obraty § chůze § skoky a poskoky §

Cvičení prostná Pohyby celého těla § obraty § chůze § skoky a poskoky § běhy

Cvičení prostná Pohyby a polohy částí těla § pohyby a polohy paží § pohyby

Cvičení prostná Pohyby a polohy částí těla § pohyby a polohy paží § pohyby a polohy nohou § pohyby a polohy trupu § pohyby a polohy hlavy

Polohy celého těla Kleky § kleky jsou polohy celého těla, při nichž se tělo

Polohy celého těla Kleky § kleky jsou polohy celého těla, při nichž se tělo opírá o základnu koleny a jinými částmi nohou Sedy § sedy jsou polohy celého těla, při nichž spočívá tělo na základně hýžděmi nebo hýždí a zpravidla i nohama nebo jejich částmi Lehy § lehy jsou polohy celého těla, při nichž tělo spočívá na základně celou plochou trupu nebo její větší částí Podpory § podpory jsou polohy celého těla, při nichž se opíráme o základnu jen pažemi (podpory prosté), nebo pažemi a jinou částí těla (podpory smíšené)

Pohyby celého těla Obraty jsou otáčivé pohyby celého těla kolem podélné osy, prováděné vpravo

Pohyby celého těla Obraty jsou otáčivé pohyby celého těla kolem podélné osy, prováděné vpravo nebo vlevo. Podle úhlové míry rozeznáváme: § celý obrat -180 stupňů, § půlobrat - 90 stupňů, § dvojný obrat - 360 stupňů § provedeno ve vzduchu - vrut

Pohyby a polohy paží Pohyby paží napjatých (při pohybu je předloktí a záloktí v

Pohyby a polohy paží Pohyby paží napjatých (při pohybu je předloktí a záloktí v přímce) § § předpažit zapažit upažit vzpažit

Polohy a pohyby nohou napjatých § § přednožit zanožit unožit přinožit

Polohy a pohyby nohou napjatých § § přednožit zanožit unožit přinožit

Pohyby a polohy paží a nohou Pohyby krčením § skrčit, úhel je menší než

Pohyby a polohy paží a nohou Pohyby krčením § skrčit, úhel je menší než 90 stupňů, § pokrčit, úhel je 90 stupňů a větší.

Polohy a pohyby trupu Klony jsou pohyby, při nichž se trup odklání od délkové

Polohy a pohyby trupu Klony jsou pohyby, při nichž se trup odklání od délkové osy těla. Základem popisu je určení směru využitím předpon: předklon, záklon, úklon (vpravo, vlevo) Klony trupem § míra klonu – mírný, hluboký § tvar páteře – ohnutý, prohnutý Točení trupem § otočit trup - úhel asi 90 stupňů § pootočit trup - menší rozsah pohybu § kroužení trupem – oblouk menší než 360 stupňů § kruh(y) 360 stupňů a více

Polohy a pohyby hlavy Jde o polohy a pohyby malého rozsahu, které jsou svým

Polohy a pohyby hlavy Jde o polohy a pohyby malého rozsahu, které jsou svým charakteru podobné pohybům a polohám trupu, proto i způsob popisu je obdobný. § § předklon hlavy záklon hlavy úklon hlavy otočit hlavu

Úkol: § Proveďte popsanou polohu a pak zkontrolujte správnost podle obrázku: a) Hluboký ohnutý

Úkol: § Proveďte popsanou polohu a pak zkontrolujte správnost podle obrázku: a) Hluboký ohnutý předklon. b) Vzpor dřepmo zánožný levou. c) Vzpor ležmo podsazeně. d) Stoj spatný, vzpažit. e) Klik ležmo vysazeně. f) Vzpor stojmo podsazeně.

Přiřaďte číslo na obrázku k popsané cvičební poloze: Obr. č. 1

Přiřaďte číslo na obrázku k popsané cvičební poloze: Obr. č. 1

Řešení: a) Hluboký ohnutý předklon. (3, 10) b) Vzpor dřepmo zánožný levou. (4) c)

Řešení: a) Hluboký ohnutý předklon. (3, 10) b) Vzpor dřepmo zánožný levou. (4) c) Vzpor ležmo podsazeně. (7) d) Stoj spatný, vzpažit. (2) e) Klik ležmo vysazeně. (6) f) Vzpor stojmo podsazeně. (5, 8)

Citace zdrojů: § Obrázek č. 1: http: //www. ub. cz/bz/archiv/99_06/bz 9906. h tm

Citace zdrojů: § Obrázek č. 1: http: //www. ub. cz/bz/archiv/99_06/bz 9906. h tm

Zdroje citací: § Text: § APPELT, K. , HORÁKOVÁ, D. , NOVOTNÝ, L. :

Zdroje citací: § Text: § APPELT, K. , HORÁKOVÁ, D. , NOVOTNÝ, L. : Názvosloví pro cvičitele. Praha. Olympia, 1989. § APPELT, K. , LIBRA, M. , STEJSKALOVÁ, I. : Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha. ATVS Palestra, 2004.