slo 072018 20 12 2018 pro obany Vilic

  • Slides: 2
Download presentation
číslo 07/2018 20. 12. 2018 pro občany Vilic zdarma ročník 21. Vše nejlepší v

číslo 07/2018 20. 12. 2018 pro občany Vilic zdarma ročník 21. Vše nejlepší v novém roce, zejména pak pevné zdraví, přeje všem svým spoluobčanům Zastupitelstvo obce Vilice. Foto z vánočního zpívání u stromečku. Děkujeme dětem a Mirce Kuklové za krásné vystoupení Novinky z obce : Stav vodoměrů Prosíme o nahlášení stavu vodoměru na mail obce [email protected] cz, na tel. č. místostarostek (Kateřina Javorská 724 180 167, Marie Šedivá 721 213 376) nebo vhozením do poštovní schránky na budově OÚ nejpozději do 31. 12. 2018. Děkujeme. Změna svozů popelnic Poslední letošní svoz proběhne v sobotu 22. 12. 2018 (místo úterka 25. 12. 2018). První svoz v novém roce bude v úterý 8. 1. 2019. Sběr použitého kuchyňského oleje Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci. Popelnice na použitý kuchyňský olej bude přistavena po Novém roce v Hrnčířích, vedle stávajících kontejnerů. Prodej dřeva Obec nabízí k prodeji dřevo z obecních lesů, cena 520, - s DPH za m 3. Pro informace a objednávky kontaktujte obecního zaměstnance pana Martina Bednáře, buď osobně nebo na telefonu 739 256 790. Informace pro neplatiče Žádáme občany, kteří mají nezaplacené závazky vůči obci, aby se dostavili na obecní úřad do 31. 1. 2019 a své závazky uhradili nebo si sjednali splátkový kalendář. Po tomto datu budou dluhy vymáhány právní cestou, aby nedošlo k jejich promlčení. Všem, kteří uhradí své pohledávky do zmiňovaného data, obec odpustí úroky z prodlení a náklady spojené s vymáháním. Nový bankovní účet obce Veškeré platby prosím zasílejte na nové číslo účtu: 2201537380/2010.

„ 90 let od založení SDH Vilice“ Dne 6. prosince 2018 oslavila paní Marie

„ 90 let od založení SDH Vilice“ Dne 6. prosince 2018 oslavila paní Marie Střelková ze Zátiší 85. výročí svého narození. Oslavenkyni gratulujeme! Akce v obci: Silvestrovský výšlap SDH Vilice pořádá pohodový silvestrovský výšlap pro děti i dospělé, na hrad Šelmberk. Sraz je ve 12. 30 hod. před budovou OÚ. Na konci cesty nás čeká otevřená hradní věž a opékání špekáčků. Tříkrálová sbírka Proběhne v sobotu 5. 1. 2018 dopoledne v Hrnčířích a Zátiší, po obědě ve Vilicích. Tradiční maškarní ples O založení sboru 26. 2. 1928 v 16: 00 v místnosti pana Budlovského ve Vilicích se zasloužilo prvních 26 členů sboru. Prvním starostou sboru byl zvolen Javorský a velitelem Bohdan Dobiáš. První finance sboru byly díky darům občanů obce a samotných členů sboru – 2563 Kč. Po vypůjčení ještě dalších prostředků – 19000 Kč v Kampeličce v Šebířově sbor zakoupil motorovou stříkačku. Ručitelé byli členové sboru, kteří také z počátku platili splátky a úroky. Až v roce 1932 převzala splátky obec. V roce 1930 byla stříkačka u prvního požáru v sousední obci. V následujících letech se sbor účastnil jak zásahů v okolí, tak i samozřejmě požárních cvičení, a tak činí dodnes. Nezastupitelnou roli má sbor i v rámci kulturního a spolkového života v obci. Pořádání maškarních plesů, průvodů, tanečních zábav, ale i brigád na zvelebení obce … to je jen stručný výčet toho, co sbor za svou již 90 -ti letou historii uskutečnil a vykonal. Mezi zajímavosti patří také účast sboru na rekordech dálkové dopravy vody a setkání hasičské techniky Pyrocar. Starání se o zařízení a vybavení jednotky a údržba hasičské zbrojnice patří k další neméně důležité činnosti sboru a jeho členů. Pořízení automobilu a dalšího vybavení pro zefektivnění činnosti jednotky sboru v posledních letech historie také ještě více posílilo význam hasičů v obci. To je jen stručně k historii našeho sboru dobrovolných hasičů. Chtěl bych touto cestou poděkovat obci a všem občanům za podporu v naší činnosti. Členům sboru bych chtěl popřát do dalších let spoustu energie a elánu v naší činnosti, kterou pro sbor a obyvatele obce vykonají. Krásné prožití vánočních svátku a hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2019 přeje všem Jiří Kudrna, starosta SDH Vilice Maškarní ples se koná v pátek 1. 3. 2019 Otázka: Kde se nachází místnost pana Budlovského? od 20. 00 hod. v KD Vilice. 1. správná odpověď bude odměněna. Maškarní průvod proběhne v neděli 3. 3. 2019, začátek v 10 hod. v Hrnčířích na návsi. Spokojené štědré svátky Tombolu jako každý rok můžete nosit k Bednářům a vykročení tou „správnou“ Děkujeme. nohou do nového roku 2019 Vám přeje obecní zastupitelstvo a Váš starosta Lukáš Vokoun.