Skruva upp volumen och klicka fr att komma

  • Slides: 12
Download presentation
Skruva upp volumen och klicka för att komma igång.

Skruva upp volumen och klicka för att komma igång.

När dörren till lyckan är spärrad, öppnas en annan dörr. Men många av oss

När dörren till lyckan är spärrad, öppnas en annan dörr. Men många av oss fortsätter med att stirra på den stängda dörren, med det resultatet att vi inte ser möjligheterna innanför den nya dörren.

Tro inte bara på utseende - det är ofta falskt. Intressera dig inte bara

Tro inte bara på utseende - det är ofta falskt. Intressera dig inte bara för rikedom - den kan försvinna. Sök efter en som är glad och skrattlysten tillsammans med dig. För glädje och skratt kan förvandla en dålig dag till en bättre.

Dröm det du önskar att drömma. Gå var du vill och sök efter just

Dröm det du önskar att drömma. Gå var du vill och sök efter just det du önskar. Därför att livet är enastående och avhängigt av hur du formar det.

De tursamma är inte alltid de som har det bäst. Ofta tar de bara

De tursamma är inte alltid de som har det bäst. Ofta tar de bara det bästa av det de möter på sin väg.

Lev livet fullt ut och var positiv … särskilt i svåra tider.

Lev livet fullt ut och var positiv … särskilt i svåra tider.

. . . Jag tror på ”många bäckar små”

. . . Jag tror på ”många bäckar små”

… Har du sett filmen ”Pay it Forward”? Budskapet är: Gör något för någon

… Har du sett filmen ”Pay it Forward”? Budskapet är: Gör något för någon annan som den inte klarar själv. . . Så blir jorden en bättre plats tack vare det du gjort.

… De ser upp till dig för hjälp och stöd. www. betyder. nu …

… De ser upp till dig för hjälp och stöd. www. betyder. nu … Någon behöver dig vid sin sida. La Unica Kenya

Förspill aldrig en möljlighet att sprida solsken till andra människor. Några få uppmuntrande ord

Förspill aldrig en möljlighet att sprida solsken till andra människor. Några få uppmuntrande ord kan betyda en helt ny värld.

Livet är mer än att bara andas. Ett gott liv skapas av ögonblick som

Livet är mer än att bara andas. Ett gott liv skapas av ögonblick som nästan får dig att tappa andan!

Livet är vackert. . !

Livet är vackert. . !