Skriving av tall Vi kan skrive tall med

  • Slides: 14
Download presentation
Skriving av tall

Skriving av tall

 • Vi kan skrive tall med siffer eller bokstaver. Språkrådet har laget en

• Vi kan skrive tall med siffer eller bokstaver. Språkrådet har laget en side med regler for skrivemåten av talluttrykk. Her går vi gjennom noen av reglene og viser eksempler på bruken av dem.

1 • Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Tall til og med

1 • Små tall skriver vi som regel med bokstaver. Tall til og med tolv regnes som små. – Eksempel: • Jeg kjøpte to epler, en pære og en banan. • I tekster med mye tall – der tallene er hovedsaken – bør vi vanligvis skrive alle tall med siffer, f. eks. i tabeller, matematiske utgreiinger o. l.

2 • Innenfor samme ytring eller avsnitt bør vi skrive tall enten med bokstaver

2 • Innenfor samme ytring eller avsnitt bør vi skrive tall enten med bokstaver eller siffer. – Eksempel: • Vi har tre båter, ti redningsvester og tjue fiskestenger.

3 • Store tall ordner vi i grupper på tre og tre siffer. Start

3 • Store tall ordner vi i grupper på tre og tre siffer. Start inndelingen fra høyre. Det skal ikke være punktum noe sted. – Eksempler: • 1 500 000 • 73 347 000

4 • Runde og omtrentlige tall og tall i faste uttrykk skriver vi i

4 • Runde og omtrentlige tall og tall i faste uttrykk skriver vi i vanlig tekst helst med bokstaver, også når de er store. – Eksempler: • Jeg må bare få si tusen takk for at du ga meg litt lekser i helga! • Tusenvis av fluer gjorde fjellturen til en mindre hyggelig opplevelse.

5 • Når tallet står med forkortet målenhet, bruker vi siffer. – Eksempel: •

5 • Når tallet står med forkortet målenhet, bruker vi siffer. – Eksempel: • Hun kjøpte 2 kg ost og betalte 102 kr. • Når vi ikke forkorter målenheten, kan vi bruke siffer eller bokstaver. – Eksempel: • 15 meter • femten meter

6 • I sammensetninger med tall som førsteledd (jubileer, høytider, hundretall, tiår osv. )

6 • I sammensetninger med tall som førsteledd (jubileer, høytider, hundretall, tiår osv. ) kan vi velge om vi vil bruke tall eller bokstaver. – Eksempel: • Bestemor feiret sekstiårsdagen med et fallskjermhopp. • Oldefar invitert hele slekta til 75 -årsdagen sin.

7 • Husk punktum i ordenstall. – Eksempel: • 12. mai har Tor bursdag.

7 • Husk punktum i ordenstall. – Eksempel: • 12. mai har Tor bursdag.

8 • Fasttelefon og faksnummer skriver vi med to og to siffer. Mobilnummer skal

8 • Fasttelefon og faksnummer skriver vi med to og to siffer. Mobilnummer skal vi skrive i tre grupper med tre + to + tre siffer. – Eksempler: • Fasttelefon: 23 30 12 00 • Mobiltelefonnummer: 999 00 111

9 • Den offisielle norske skrivemåten for datoer har rekkefølgen dag-måned-år. – Eksempler: –

9 • Den offisielle norske skrivemåten for datoer har rekkefølgen dag-måned-år. – Eksempler: – den 24. desember 2010 – 5. mars 2011 – 5. 3. 2011 – 05. 03. 2011 – 5. 3. 11 – 05. 03. 11

10 • Klokkeslett kan vi skrive på flere måter. – Eksempler: – kl. 1500

10 • Klokkeslett kan vi skrive på flere måter. – Eksempler: – kl. 1500 – kl. 15. 00 – kl. 8. 05 – kl. 08. 05 • Det er valgfritt med punktum i klokkeslett med fire siffer, men du må bruke punktum når det bare er tre siffer.

Kilde • http: //www. norsksidene. no/view. cgi? &link_id =0. 1151. 4693&session_id=0&spraak=bm

Kilde • http: //www. norsksidene. no/view. cgi? &link_id =0. 1151. 4693&session_id=0&spraak=bm

Oppgaver • http: //www. ressurssidene. no/view. cgi? &link_ id=0. 1359. 1360&session_id=0&spraak=bm • http: //www.

Oppgaver • http: //www. ressurssidene. no/view. cgi? &link_ id=0. 1359. 1360&session_id=0&spraak=bm • http: //www. norsksidene. no/view. cgi? &link_id =0. 1151. 4693&session_id=0&spraak=bm