Skovlovens 25 Beskyttelse andre naturmssigt srlig vrdifulde skove

  • Slides: 14
Download presentation
Skovlovens § 25 • Beskyttelse: andre naturmæssigt særlig værdifulde skove • Frivillige aftaler (tilskud)

Skovlovens § 25 • Beskyttelse: andre naturmæssigt særlig værdifulde skove • Frivillige aftaler (tilskud) Ny tilskudsordning

Rammer • EU-forordninger: – Ekstraomkostninger/indkomsttab – Max. 200 euro/ha/år – 5 udbetalinger • Danske

Rammer • EU-forordninger: – Ekstraomkostninger/indkomsttab – Max. 200 euro/ha/år – 5 udbetalinger • Danske Landdistriktsprogram –Tilskud til Bæredygtig skovdrift • Enkel tilskudsordning

Aftalemodel Tilval g Basisbeskyttelse

Aftalemodel Tilval g Basisbeskyttelse

Basisbeskyttelse Intensiv skovdrift Ekstensiv skovdrift Stævningsdrift Græsningsdrift Urørt skov

Basisbeskyttelse Intensiv skovdrift Ekstensiv skovdrift Stævningsdrift Græsningsdrift Urørt skov

Tilvalg • Rydning af opvækst og uønskede træarter • Bevaring af 3 -5 hjemmehørende

Tilvalg • Rydning af opvækst og uønskede træarter • Bevaring af 3 -5 hjemmehørende træer pr. ha • Særlig indsats

Hvilke arealer? • Privat skov • Skovbevoksede nøglebiotoper – Liste – Billedkatalog – Ikke

Hvilke arealer? • Privat skov • Skovbevoksede nøglebiotoper – Liste – Billedkatalog – Ikke egekrat • Kun udenfor Natura 2000 -områder indtil udgangen af år 2010

Basisbeskyttelse: Stævningsdrift Indhold Varighed • Stævning • Ingen pesticider/gødning/kalk • Ingen jordbearbejdning • Ingen

Basisbeskyttelse: Stævningsdrift Indhold Varighed • Stævning • Ingen pesticider/gødning/kalk • Ingen jordbearbejdning • Ingen oprensning/nygravning af grøfter 20 år Tilskud 8. 000 kr. /ha Tillæg for grøn driftsplan: 2. 000 kr. /ha

Eksempel, tilskudsberegning Basisbeskyttelse: - Stævningsdrift 8. 000 kr. /ha - Tillæg for grøn driftsplan

Eksempel, tilskudsberegning Basisbeskyttelse: - Stævningsdrift 8. 000 kr. /ha - Tillæg for grøn driftsplan 2. 000 kr. /ha Tilvalg: 1) Bevaring af 5 hjemmehørende træer pr. ha 4. 000 kr. /ha - Tillæg for grøn driftsplan 1. 000 kr. /ha 2) Særlig indsats I alt ? 15. 000 kr. /ha

Basisbeskyttelse: Ekstensiv skovdrift Indhold Varighed • Løvskovsbinding • Vedvarende skovdække • Naturlig foryngelse •

Basisbeskyttelse: Ekstensiv skovdrift Indhold Varighed • Løvskovsbinding • Vedvarende skovdække • Naturlig foryngelse • Ingen pesticider/gødning/kalk • Ingen jordbearbejdning • Ingen oprensning/nygravning af grøfter • Efterladelse af dødt ved Evig Tilskud 3 niveauer: A) 3. 000 kr. /ha B) 6. 000 kr. /ha C) 10. 000 kr. /ha

Eksempel Basisbeskyttelse: Ekstensiv skovdrift 10. 000 kr. /ha Tilvalg: 1) Bevaring af 5 hjemmehørende

Eksempel Basisbeskyttelse: Ekstensiv skovdrift 10. 000 kr. /ha Tilvalg: 1) Bevaring af 5 hjemmehørende træer pr. ha 4. 000 kr. /ha - Tillæg til grøn driftsplan 1. 000 kr. /ha 2) Rydning af opvækst ? 3) Særlig indsats ? I alt 15. 000 kr. /ha

Basisbeskyttelse: Urørt skov Indhold Varighed • Ingen skovdrift • Ingen pesticider/gødning/kalk • Ingen jordbearbejdning

Basisbeskyttelse: Urørt skov Indhold Varighed • Ingen skovdrift • Ingen pesticider/gødning/kalk • Ingen jordbearbejdning • Ingen oprensning/nygravning af grøfter • Træer bevares til naturligt forfald Evig • Supplement – aftales individuelt Erstatning Nedgang i handelsværdi

Basisbeskyttelse: Græsningsdrift Indhold Varighed • Afgræsning • Ingen pesticider/gødning/kalk • Ingen jordbearbejdning • Ingen

Basisbeskyttelse: Græsningsdrift Indhold Varighed • Afgræsning • Ingen pesticider/gødning/kalk • Ingen jordbearbejdning • Ingen oprensning/nygravning af grøfter • Ingen tilskudsfodring 5 år Tilskud 1400 kr. /ha/år

Prioritering • Fredskov • Grøn driftsplan • Rangordning efter antal artsfund

Prioritering • Fredskov • Grøn driftsplan • Rangordning efter antal artsfund

Ansøgningsfrist • Den 1. september 2008 • Ansøgningsmateriale: www. skovognatur. dk

Ansøgningsfrist • Den 1. september 2008 • Ansøgningsmateriale: www. skovognatur. dk