SKLOOVACIE VZORY PODSTATNCH MIEN STREDN ROD Mgr Andrea

  • Slides: 15
Download presentation
SKLOŇOVACIE VZORY PODSTATNÝCH MIEN STREDNÝ ROD Mgr. Andrea Nociarová

SKLOŇOVACIE VZORY PODSTATNÝCH MIEN STREDNÝ ROD Mgr. Andrea Nociarová

OBSAH Vzor MESTO J poučka + príklady J skloňovanie n Vzor SRDCE J poučka

OBSAH Vzor MESTO J poučka + príklady J skloňovanie n Vzor SRDCE J poučka + príklady J skloňovanie n Vzor VYSVEDČENIE J poučka + príklady J skloňovanie n Vzor DIEVČA J poučka + príklady J skloňovanie n Úlohy na precvičenie: mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

Vzor MESTO Podľa vzoru MESTO sa skloňujú podst. mená stredného rodu zakončené v nominatíve

Vzor MESTO Podľa vzoru MESTO sa skloňujú podst. mená stredného rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na samohlásku o. to kladivo to leto to slnko to auto

Vzor MESTO - skloňovanie Jednotné číslo Množné číslo N mest - o N mest

Vzor MESTO - skloňovanie Jednotné číslo Množné číslo N mest - o N mest – á G mest – a G miest D mest – u D mest – ám A mest – o A mest – á L (o) mest – e L (o) mest – ách I (s) mest - om I (s) mest - ami

Vzor SRDCE Podľa vzoru SRDCE sa skloňujú podst. mená stredného rodu zakončené v nominatíve

Vzor SRDCE Podľa vzoru SRDCE sa skloňujú podst. mená stredného rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na samohlásku e. to pole to vajce to more

Vzor SRDCE - skloňovanie Jednotné číslo Množné číslo N srdc – e N srdc

Vzor SRDCE - skloňovanie Jednotné číslo Množné číslo N srdc – e N srdc – ia G srdc – a G sŕdc D srdc – u D srdc – iam A srdc – e A srdc – ia L (o) srdc – iach I (so) srdc - om I (so) srdc - ami

Vzor VYSVEDČENIE Podľa vzoru VYSVEDČENIE sa skloňujú podst. mená stredného rodu zakončené v nominatíve

Vzor VYSVEDČENIE Podľa vzoru VYSVEDČENIE sa skloňujú podst. mená stredného rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na samohlásku ie. to pohorie to pobrežie to poludnie

Vzor VYSVEDČENIE - skloňovanie Jednotné číslo Množné číslo N vysvedčen – ie N vysvedčen

Vzor VYSVEDČENIE - skloňovanie Jednotné číslo Množné číslo N vysvedčen – ie N vysvedčen – ia G vysvedčen – í D vysvedčen – iu D vydvedčen – iam A vysvedčen – ie A vysvedčen – ia L (o) vysvedčen – í L (o) vysvedčen – iach I (s) vysvedčen - ím I (s) vysvedčen - iami

Vzor DIEVČA Podľa vzoru DIEVČA sa skloňujú podst. mená stredného rodu zakončené v nominatíve

Vzor DIEVČA Podľa vzoru DIEVČA sa skloňujú podst. mená stredného rodu zakončené v nominatíve jednotného čísla na samohlásku a, alebo ä. to vtáča to kurča to dievča to holúbä

Vzor DIEVČA - skloňovanie Jednotné číslo Množné číslo N dievč – atá G dievč

Vzor DIEVČA - skloňovanie Jednotné číslo Množné číslo N dievč – atá G dievč – aťa G dievč – at D dievč - aťu D dievč – atám A dievč – atá L (o) dievč – ati L (o) dievč – atách I (s) dievč - aťom I (s) dievč - atami

Vzor DIEVČA - skloňovanie Množné číslo N dievč – ence G dievč – eniec

Vzor DIEVČA - skloňovanie Množné číslo N dievč – ence G dievč – eniec D dievč – encom A dievč – ence L (o) dievč – encoch I (s) dievč - encami

Úlohy na precvičenie n Urč vzor okno cesto gesto mlieko hniezdo

Úlohy na precvičenie n Urč vzor okno cesto gesto mlieko hniezdo

Úlohy na precvičenie n Urč vzor schodište plece líce vrece

Úlohy na precvičenie n Urč vzor schodište plece líce vrece

Úlohy na precvičenie n Urč vzor narodenie nešťastie tŕstie pohladenie zdravie

Úlohy na precvičenie n Urč vzor narodenie nešťastie tŕstie pohladenie zdravie

Úlohy na precvičenie n Urč vzor vnúča kurča levíča mláďa orlíča

Úlohy na precvičenie n Urč vzor vnúča kurča levíča mláďa orlíča