Sklady a vetn leny 7 ronk 79 80

  • Slides: 27
Download presentation
Sklady a vetné členy 7. ročník

Sklady a vetné členy 7. ročník

79, 80, 81, 82

79, 80, 81, 82

SYNTAX–SKLADBA Syntax je veda, ktorá skúma vety, vetné členy a sklady. Veta je usporiadaná

SYNTAX–SKLADBA Syntax je veda, ktorá skúma vety, vetné členy a sklady. Veta je usporiadaná skupina slov, ktorou sa vyjadruje myšlienka. - 58 -

Cvičenie: Vlak odchádza o pár minút. prisudzovací sklad – vlak odchádza Už som nedúfala.

Cvičenie: Vlak odchádza o pár minút. prisudzovací sklad – vlak odchádza Už som nedúfala. prisudzovací sklad – ja som nedúfala Ty si to všetko uhádol! prisudzovací sklad – ty si uhádol Do domu vošiel cudzí človek. prisudzovací sklad – človek vošiel On tam stál ako stĺp. prisudzovací sklad – on stál Nemôžete odísť bez rozlúčky. prisudzovací sklad – vy nemôžete odísť Družbovia uniesli nevestu. prisudzovací sklad – družbovia uniesli Títo zasa robia neporiadok po celom sídlisku. prisudzovací sklad – títo robia Absolventi boli šťastní, že ich zamestnali. prisudzovací sklad – absolventi boli šťastní Vaši neprídu domov ani zajtra? prisudzovací sklad – vaši neprídu Výchovný koncert už začal. prisudzovací sklad – koncert začal Malá Sofia sa veľmi zľakla. prisudzovací sklad – Sofia sa zľakla Zajtra sa rozlúčime so všetkými zamestnancami. prisudzovací sklad – my sa rozlúčime

https: //www. youtube. com/watch? v=KWkv. LV-Ui. Nw

https: //www. youtube. com/watch? v=KWkv. LV-Ui. Nw

Domáca úloha: str. 78 (doplňovačky)

Domáca úloha: str. 78 (doplňovačky)