SK SUNGAI SIPUT U NOTA MATEMATIK Baca Hafal

  • Slides: 73
Download presentation
SK SUNGAI SIPUT (U) NOTA MATEMATIK Baca, Hafal & Amal Formula NAMA : ____________

SK SUNGAI SIPUT (U) NOTA MATEMATIK Baca, Hafal & Amal Formula NAMA : ____________ KELAS : ____________

1. NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR PERDANA 1 2 3 4 5 6 7 8

1. NOMBOR DAN OPERASI NOMBOR PERDANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 # lebih daripada 1 # hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri # terdapat 25 nombor perdana dalam lingkungan 1 hingga 100 2

NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT ( NOMBOR BULAT ) NILAI TEMPAT Juta Ratus Ribu

NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT ( NOMBOR BULAT ) NILAI TEMPAT Juta Ratus Ribu Puluh Ribu Ratus Puluh Sa Nombor 3 5 2 0 7 4 3 NILAI DIGIT 3 000 500 000 20 000 0 700 40 3 CERAKINKAN ( CERAIKAN N 0 MBOR) CERAKIN NILAI TEMPAT CERAKIN NILAI DIGIT 3 Juta + 5 Ratus Ribu + 2 Puluh Ribu + 0 Ribu + 7 Ratus + 4 Puluh + 3 Sa 3 000 + 500 000 + 20 000 + 700 + 40 + 3 3

BUNDARKAN jangan guna SIMBOL = BUNDARKAN NOMBOR BULAT Bundarkan kepada PULUH RIBU yang terdekat

BUNDARKAN jangan guna SIMBOL = BUNDARKAN NOMBOR BULAT Bundarkan kepada PULUH RIBU yang terdekat +1 456 783 460 000 BUNDARKAN PERPULUHAN Bundarkan kepada PERSERATUS yang terdekat 6. 783 6. 78 BUNDARKAN WANG KEPADA RINGGIT Bundarkan kepada RINGGIT yang terdekat +1 RM 67. 83 RM 68 LANGKAH BUNDAR • Garis digit Nilai Tempat yang diberi • Lihat digit sebelah kanan digit yang digaris • Jika digit tersebut ialah digit 1, 2, 3, 4. Jadikan 0 semua digit sebelah kanan tanpa mengubah digit yang digaris • Jika digit tersebut ialah digit 5, 6, 7, 8, 9. Tambah +1 pada digit yang digaris. 4

Nilai Tempat 4 82 5 017 Juta Ratus Ribu Puluh Ribu Sa Puluh Ratus

Nilai Tempat 4 82 5 017 Juta Ratus Ribu Puluh Ribu Sa Puluh Ratus Nilai Digit 4 8 2 5 0 1 7 4 000 800 000 20 000 5 000 7 10 0 5

NOMBOR BULAT & UNIT JUTA PERPULUHAN NO BULAT 1 1 1 000 1 2

NOMBOR BULAT & UNIT JUTA PERPULUHAN NO BULAT 1 1 1 000 1 2 0. 5 500 000 1 4 0. 25 250 000 2 4 0. 5 500 000 3 4 0. 75 750 000 1 5 0. 2 200 000 2 5 0. 4 3 5 0. 6 600 000 4 5 0. 8 800 000 X 1 000 ÷ 1 000 400 000 6

NOMBOR BULAT & UNIT JUTA PERPULUHAN NO BULAT 1 10 0. 1 100 000

NOMBOR BULAT & UNIT JUTA PERPULUHAN NO BULAT 1 10 0. 1 100 000 2 10 0. 2 200 000 3 10 0. 3 300 000 4 10 0. 4 400 000 5 10 0. 5 500 000 6 10 0. 6 600 000 7 10 0. 7 700 000 8 10 0. 8 800 000 9 10 0. 9 900 000 X 1 000 ÷ 1 000 7

ABAKUS 3 528 740 +5 +1 +1 3 5 2 8 7 4 0

ABAKUS 3 528 740 +5 +1 +1 3 5 2 8 7 4 0 Baca bilangan manik di setiap tiang yang berada di bim (palang tengah) 8

DEKAK-DEKAK GUNDAL Gundal 3 528 740 Bilangan 7 4 5 2 3 5 2

DEKAK-DEKAK GUNDAL Gundal 3 528 740 Bilangan 7 4 5 2 3 5 2 8 7 4 0 9

SIFIR SERBAGUNA SIMBOL × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

SIFIR SERBAGUNA SIMBOL × 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 LEBIH DARIPADA ˃ KURANG DARIPADA ˂ 1 4 = suku 1 2 3 4 = setengah = tiga suku 10

SIFIR PETAK 9 SIFIR 6 SIFIR 2 SIFIR 3 2 4 6 1 2

SIFIR PETAK 9 SIFIR 6 SIFIR 2 SIFIR 3 2 4 6 1 2 3 8 0 2 4 5 6 4 6 8 7 8 9 SIFIR 4 SIFIR 8 SIFIR 9 SIFIR 7 11

OPERASI BERCAMPUR Multiplication Darab Bracket Kurungan Ku Ba Da Ta To Division Bahagi Subtraction

OPERASI BERCAMPUR Multiplication Darab Bracket Kurungan Ku Ba Da Ta To Division Bahagi Subtraction Tolak Addition Tambah BODMAS 12

2. PECAHAN DALAM PERKATAAN 1 2 Satu per dua 2 4 Dua per empat

2. PECAHAN DALAM PERKATAAN 1 2 Satu per dua 2 4 Dua per empat 3 5 Tiga per lima 3 6 Tiga per enam 13

PECAHAN WAJAR 3 6 kecil Pengangka besar Penyebut kecil Pecahan dalam bentuk termudah (kecilkan)

PECAHAN WAJAR 3 6 kecil Pengangka besar Penyebut kecil Pecahan dalam bentuk termudah (kecilkan) 3 6 ÷ 3 = ÷ 3 1 2 Pecahan setara (besarkan) 1 2 × 2 PECAHAN TAK WAJAR = 2 4 7 6 Tukar dalam bentuk nombor bercampur (÷ DAB) 1 Depan 6 7 Bawah - 6 1 Atas = 1 1 6 14

SYARAT PECAHAN q Samakan penyebut untuk Operasi Tambah dan Tolak Pecahan q Operasi Darab

SYARAT PECAHAN q Samakan penyebut untuk Operasi Tambah dan Tolak Pecahan q Operasi Darab Pecahan # Atas darab atas (pengangka) # Bawah darab bawah (penyebut) q Operasi Bahagi Pecahan # Tukar operasi kepada Darab # Tukar kedudukan pecahan selepas operasi (atas/bawah) # Selesaikan operasi darab q Jawapan dalam bentuk termudah (kecilkan) q Jika jawapan pecahan tak wajar, tukar dalam bentuk nombor bercampur (÷ DAB) 15

GARIS NOMBOR PECAHAN X 3 Y 6 6 Cari nilai X + Y 5

GARIS NOMBOR PECAHAN X 3 Y 6 6 Cari nilai X + Y 5 1 6 4 6 1 6 = 6 1 1 4 5 + = 6 6 6 16

3. PERPULUHAN NILAI TEMPAT & NILAI DIGIT - PERPULUHAN 473. 286 Empat ratus tujuh

3. PERPULUHAN NILAI TEMPAT & NILAI DIGIT - PERPULUHAN 473. 286 Empat ratus tujuh puluh tiga perpuluhan dua lapan enam Perpuluhan Decimals Nilai Tempat Nilai Digit 4 7 3 Ratus Puluh Sa 400 70 3 . Titik perpuluhan 2 8 Per sepuluh seratus 0. 2 6 Per seribu 0. 08 0. 006 17

PECAHAN DAN PERPULUHAN Pecahan Perpuluhan 1 10 0. 1 1 100 0. 01 1

PECAHAN DAN PERPULUHAN Pecahan Perpuluhan 1 10 0. 1 1 100 0. 01 1 1000 0. 001 Untuk tukarkan pecahan ke perpuluhan , kira kosong yg ada penyebut pecahan. Letak titik perpuluhan di belakang nombor dan lompat ke kiri. Darab Perpuluhan Bahagi Perpuluhan Bagi menentukan tempat perpuluhan pada jawapan, jumlahkan tempat perpuluhan bagi dua nombor yang didarabkan. Gerakkan titik perpuluhan ke kanan sepadan bagi kedua-dua nombor tersebut 36. 27 1 t. p X 5. 9 2 t. p 213. 993 3 t. p 4. 5√ 15. 75 45√ 157. 5 18

PECAHAN , PERATUS & PERPULUHAN Pecahan Peratus Perpuluhan 1 100% 1 1 2 50%

PECAHAN , PERATUS & PERPULUHAN Pecahan Peratus Perpuluhan 1 100% 1 1 2 50% 0. 5 1 4 25% 0. 25 2 4 50% 0. 5 3 4 75% 0. 75 1 5 20% 0. 2 2 5 40% 0. 4 3 5 60% 0. 6 4 5 80% 0. 8 Pecahan Peratus Perpuluhan 1 10 10% 0. 1 2 10 20% 0. 2 3 10 30% 0. 3 4 10 40% 0. 4 5 10 50% 0. 5 6 10 60% 0. 6 7 10 70% 0. 7 8 10 80% 0. 8 9 10 90% 0. 9 19

4. PERATUS PENUKARAN PECAHAN KEPADA PERATUS (CARI PASANGAN) 2 4 Contoh 1 1 x

4. PERATUS PENUKARAN PECAHAN KEPADA PERATUS (CARI PASANGAN) 2 4 Contoh 1 1 x 50 2 x 50 Jawapan : 50% 5 10 20 25 50 Contoh 2 7 x 4 25 x 4 Jawapan : 28% 20

PENUKARAN PECAHAN KEPADA PERATUS ( x 100%) Contoh 2 Contoh 1 20 2 X

PENUKARAN PECAHAN KEPADA PERATUS ( x 100%) Contoh 2 Contoh 1 20 2 X 100% 51 Jawapan : 40% ÷ × 2 X 100% 5 100 X 2 200 40 5 200 -20 00 Jawapan : 40% 21

PELENGKAP PECAHAN & PERATUS 3 3 5 5 10 10 1 3 2 3

PELENGKAP PECAHAN & PERATUS 3 3 5 5 10 10 1 3 2 3 1 5 2 5 7 10 3 10 40% 100% 60% 20% 100% 30% 100% 70% 80% 25% 100% 75% 22

5. WANG NILAI WANG RINGGIT MALAYSIA RM 1. 00 RM 5. 00 RM 10.

5. WANG NILAI WANG RINGGIT MALAYSIA RM 1. 00 RM 5. 00 RM 10. 00 RM 50. 00 RM 100. 00 23

PENUKARAN UNIT WANG RM Contoh : Sen Masukkan nilai di dalam kotak 125 sen

PENUKARAN UNIT WANG RM Contoh : Sen Masukkan nilai di dalam kotak 125 sen = RM 1. 25 RM 15 = RM 15. 00 90 sen = RM 0. 90 24

MATA WANG NEGARA ASING Negara ASEAN Mata wang Brunei Dollar Kemboja Riel Indonesia Rupiah

MATA WANG NEGARA ASING Negara ASEAN Mata wang Brunei Dollar Kemboja Riel Indonesia Rupiah Malaysia Ringgit Myanmar Kyat Filipina Peso Singapura Dollar Thailand Baht Vietnam Dong Laos Kip Negara DUNIA Amerika Syarikat Australia Switzerland Mata wang Dollar Swiss Franc China India Kanada Bangladesh Great Britain Jepun Hong Korea Nigeria Renminbi Rupee Dollar Taka Pound Yen Dollar Won Naira 25

INSTRUMEN PEMBAYARAN WANG TUNAI CONTOH Bayar bil , Beli tiket KAD DEBIT Beli kasut

INSTRUMEN PEMBAYARAN WANG TUNAI CONTOH Bayar bil , Beli tiket KAD DEBIT Beli kasut , Bayar petrol KAD KREDIT Beli perabot , Beli tiket kapal terbang KAD PRABAYAR Bayar tol , Naik Monorel CEK Derma , Bayar pada pemborong 26

WANG PERKATAAN Faedah mudah MAKSUD Sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang dalam tempoh

WANG PERKATAAN Faedah mudah MAKSUD Sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang dalam tempoh tertentu Faedah kompaun Faedah yang diterima atas simpanan wang dan faedah terkumpul setiap tahun Diskaun Pengurangan harga daripada harga asal Bil Penyata bertulis tentang pembelian/perkhidmatan REBAT Potongan daripada sejumlah bayaran/pemulangan wang INVOIS Maklumat terperinci barangan dan jumlah perlu dibayar Aset Apa yang dimiliki (Harta /wang tunai/simpanan) Liabiliti Hutang (ansuran kereta/kredit kad/cukai) DIVIDEN Faedah keuntungan yang diperolehi GST Cukai Barang dan Perkhidmatan ( 1 April 2015) 27

PENYELESAIAN MASALAH Jika Harga Jual lebih besar dari harga kos = Untung Jika Harga

PENYELESAIAN MASALAH Jika Harga Jual lebih besar dari harga kos = Untung Jika Harga Jual lebih kecil dari harga kos = Rugi Untung = Harga Jual – Harga Kos Rugi = Harga Kos – Harga Jual = Harga Kos + Untung Harga Jual = Harga Kos – Rugi Harga Kos = Harga Jual – Untung Harga Kos = Harga Jual - Rugi % keuntungan = untung x 100% harga kos % kerugian = rugi x 100% harga kos J - K+ U 28

6. MASA DAN WAKTU NAMA BULAN DAN BILANGAN HARI Penumbuk tangan Bulan Nama Bulan

6. MASA DAN WAKTU NAMA BULAN DAN BILANGAN HARI Penumbuk tangan Bulan Nama Bulan Bilangan Hari 1 Januari 31 Hari 2 Februari 28 Hari – Tahun Biasa 29 Hari – Tahun Lompat 3 Mac 31 Hari 4 April 30 Hari 5 Mei 31 Hari 6 Jun 30 Hari 7 Julai 31 Hari 8 Ogos 31 Hari Tahun lompat 4 tahun sekali 9 September 30 Hari Contoh: 10 Oktober 31 Hari 11 November 30 Hari 12 Disember 31 Hari Jan Ogo 31 Mac Okt 31 Feb 28/ 29 Sep 30 Apr Nov 30 Mei Dis 31 Jul 31 Jun 30 Tahun 2012 ÷ 4 = 503 (jika tiada baki, itu adalah tahun lompat) 29

SISTEM 12 DAN 24 JAM SISTEM 12 JAM SISTEM 24 JAM TENGAH MALAM Pukul

SISTEM 12 DAN 24 JAM SISTEM 12 JAM SISTEM 24 JAM TENGAH MALAM Pukul 12: 00 tengah malam Pukul 1: 00 a. m. Pukul 2: 00 a. m. Pukul 3: 00 a. m. Pukul 4: 00 a. m. Pukul 5: 00 a. m. Pukul 6: 00 a. m. Pukul 7: 00 a. m. Pukul 8: 00 a. m. Pukul 9: 00 a. m. Pukul 10: 00 a. m. Pukul 11: 00 a. m. TENGAH HARI Pukul 12: 00 tengah hari Pukul 1: 00 p. m. Pukul 2: 00 p. m. Pukul 3: 00 p. m. Pukul 4: 00 p. m. Pukul 5: 00 p. m. Pukul 6: 00 p. m. Pukul 7: 00 p. m. Pukul 8: 00 p. m. Pukul 9: 00 p. m. Pukul 10: 00 p. m. Pukul 11: 00 p. m. Jam 0000 Jam 0100 Jam 0200 Jam 0300 Jam 0400 Jam 0500 Jam 0600 Jam 0700 Jam 0800 Jam 0900 Jam 1000 Jam 1100 Jam 1200 Jam 1300 Jam 1400 Jam 1500 Jam 1600 Jam 1700 Jam 1800 Jam 1900 Jam 2000 Jam 2100 Jam 2200 Jam 2300 30

SISTEM 24 JAM SEBUTAN Jam 0000 Jam dua puluh empat Jam 0100 Jam satu

SISTEM 24 JAM SEBUTAN Jam 0000 Jam dua puluh empat Jam 0100 Jam satu Jam 0001 Jam sifar satu Jam 0705 Jam tujuh sifar lima Jam 0125 Jam sati dua puluh lima Jam 1300 Jam tiga belas Jam 1330 Jam tiga belas tiga puluh 31

JAM DAN MINIT 60 55 50 1 0 45 5 1 1 1 2

JAM DAN MINIT 60 55 50 1 0 45 5 1 1 1 2 1 9 3 8 40 10 2 4 7 6 35 15 20 5 25 v TEMPOH MASA (jam dan minit) Waktu tiba – Waktu mula v WAKTU TIBA (a. m. /p. m. /jam) Waktu mula + tempoh masa v WAKTU MULA (a. m. /p. m. /jam) Waktu tiba – tempoh masa 30 SISTEM ANTARABANGSA • • Pastikan kedudukan Negara yang terlibat (Timur / Barat) Ketahui beza masa antara Negara Sebelah TIMUR operasi TAMBAH Sebelah BARAT operasi TOLAK/BEZA 32

PENUKARAN UNIT MASA & WAKTU 1 minit 60 saat 1 jam 60 minit 1

PENUKARAN UNIT MASA & WAKTU 1 minit 60 saat 1 jam 60 minit 1 hari 24 jam 1 minggu x 7 hari 1 tahun 12 bulan 1 tahun 52 minggu 1 tahun biasa 365 hari 1 tahun lompat (4 tahun sekali) 366 hari 1 dekad 10 tahun 1 abad 100 tahun 1 abad ½ abad ÷ 10 dekad 50 tahun ¼ abad 25 tahun 1 alaf 1000 tahun 33

PENUKARAN UNIT MASA DAN WAKTU X 3600 X 7 Minggu 7 X 24 Hari

PENUKARAN UNIT MASA DAN WAKTU X 3600 X 7 Minggu 7 X 24 Hari X 60 Jam 24 X 60 Min 60 Saat 60 3600 34

JAM DAN MINIT Hours ( Jam ) Minutes ( Minit ) Perpuluhan (Jam) 1

JAM DAN MINIT Hours ( Jam ) Minutes ( Minit ) Perpuluhan (Jam) 1 60 1 2 30 0. 5 1 4 15 0. 25 2 4 30 0. 5 3 4 45 0. 75 1 5 12 0. 2 2 5 24 0. 4 3 5 36 0. 6 4 5 48 0. 8 Hours ( Jam ) Minutes ( Minit ) Perpuluhan (Jam) 1 6 10 - 1 3 20 - 2 3 40 - 1 10 6 0. 1 35

7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR PENUKARAN UNIT – UKURAN PANJANG X 1000

7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR PENUKARAN UNIT – UKURAN PANJANG X 1000 Ukuran Panjang Jarak jauh X 100 Pembaris guru X 10 Pembaris murid km m cm mm kami murid cemerlang matematik ÷ 1000 ÷ 10 36

CARA MENJAWAB SOALAN ( UKURAN PANJANG ) km 1 7 m 5 0 m

CARA MENJAWAB SOALAN ( UKURAN PANJANG ) km 1 7 m 5 0 m 1 cm 7 5 cm mm 1 7 17 mm = 1. 7 cm = 1 cm 7 mm 1750 m 175 cm = 1. 75 km = 1. 75 m = 1 km 750 = 1 m 75 m Peringatan : Garisan ditengahcm merupakan tempat meletakkan titik perpuluhan. 37

CARA MEMBACAAN ( UKURAN PANJANG ) 1 0 2 3 4 5 1. 5

CARA MEMBACAAN ( UKURAN PANJANG ) 1 0 2 3 4 5 1. 5 2 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1 38

PENUKARAN UNIT JISIM (TIMBANG BERAT) X 1000 JISIM 1 kg 1000 g ÷ 1000

PENUKARAN UNIT JISIM (TIMBANG BERAT) X 1000 JISIM 1 kg 1000 g ÷ 1000 39

CARA MENJAWAB SOALAN ( TIMBANG BERAT ) kg 3 0 g 3 kg 50

CARA MENJAWAB SOALAN ( TIMBANG BERAT ) kg 3 0 g 3 kg 50 g 5 = 3 050 g = 3. 05 kg 0 Peringatan : Garisan ditengah merupakan tempat meletakkan titik perpuluhan. 40

MEMBACA PENIMBANG 0 Kg 500 g 250 g 500 g 750 g 1000 g

MEMBACA PENIMBANG 0 Kg 500 g 250 g 500 g 750 g 1000 g 2 senggatan 1000 g 4 senggatan 41

MEMBACA PENIMBANG 100 g 200 g 0 Kg 300 g 400 g 500 g

MEMBACA PENIMBANG 100 g 200 g 0 Kg 300 g 400 g 500 g 600 g 800 g 1000 g 700 g 800 g 1000 g 5 senggatan 900 g 10 senggatan 42

JADUAL PENUKARAN UNIT pecahan ( kg ) gram Perpuluhan (kg) 1 1000 1 1

JADUAL PENUKARAN UNIT pecahan ( kg ) gram Perpuluhan (kg) 1 1000 1 1 2 125 0. 125 500 0. 5 1 8 1 4 250 0. 25 250 2 8 2 4 375 0. 375 500 3 8 3 4 500 0. 5 750 4 8 1 5 625 0. 625 200 5 8 2 5 750 0. 75 400 6 8 3 5 875 0. 875 600 0. 6 7 8 4 5 800 0. 8 0. 25 0. 75 0. 2 0. 4 43

JADUAL PENUKARAN UNIT pecahan ( kg ) gram Perpuluhan (kg) 1 10 100 0.

JADUAL PENUKARAN UNIT pecahan ( kg ) gram Perpuluhan (kg) 1 10 100 0. 1 2 10 200 0. 2 3 10 300 0. 3 4 10 400 0. 4 5 10 500 0. 5 6 10 600 0. 6 7 10 700 0. 7 8 10 800 0. 8 9 10 900 0. 9 44

1 kg = 1000 g 1/2 kg = 500 g 1/4 kg = 250

1 kg = 1000 g 1/2 kg = 500 g 1/4 kg = 250 g 3/4 = 750 g 1/8 = 125 g 45

PENUKARAN UNIT ISIPADU (AIR / CECAIR) X 1000 Isipadu Cecair 1 l 1000 ml

PENUKARAN UNIT ISIPADU (AIR / CECAIR) X 1000 Isipadu Cecair 1 l 1000 ml ÷ 1000 46

CARA MENJAWAB SOALAN ( ISIPADU CECAIR ) l ml 7 0 2 5 7

CARA MENJAWAB SOALAN ( ISIPADU CECAIR ) l ml 7 0 2 5 7 l 25 ml = 7 025 ml = 7. 025 l Peringatan : Garisan ditengah merupakan tempat meletakkan titik perpuluhan. 47

SENGGATAN PADA BIKAR SENGGATAN = BERSAMAAN 1 = 1000 ml 2 = 500 ml

SENGGATAN PADA BIKAR SENGGATAN = BERSAMAAN 1 = 1000 ml 2 = 500 ml 4 = 250 ml 5 = 200 ml 10 = 100 ml 48

JADUAL PENUKARAN UNIT Pecahan ( l ) ml Perpuluhan ( l ) 1 1000

JADUAL PENUKARAN UNIT Pecahan ( l ) ml Perpuluhan ( l ) 1 1000 1 1 2 125 0. 125 500 0. 5 1 8 1 4 250 0. 25 250 2 8 2 4 375 0. 375 500 3 8 3 4 500 0. 5 750 4 8 1 5 625 0. 625 200 5 8 2 5 750 0. 75 400 6 8 3 5 875 0. 875 600 0. 6 7 8 4 5 800 0. 8 0. 25 0. 75 0. 2 0. 4 49

JADUAL PENUKARAN UNIT Pecahan ( l ) ml Perpuluhan ( l ) 1 10

JADUAL PENUKARAN UNIT Pecahan ( l ) ml Perpuluhan ( l ) 1 10 100 0. 1 2 10 200 0. 2 3 10 300 0. 3 4 10 400 0. 4 5 10 500 0. 5 6 10 600 0. 6 7 10 700 0. 7 8 10 800 0. 8 9 10 900 0. 9 50

8. RUANG NAMA-NAMA BENTUK - 2 D SEGIEMPAT SAMA SEGITIGA SAMA SISI SEGIEMPAT TEPAT

8. RUANG NAMA-NAMA BENTUK - 2 D SEGIEMPAT SAMA SEGITIGA SAMA SISI SEGIEMPAT TEPAT SEGITIGA SAMA KAKI BULATAN BUJUR SEGITIGA BERSUDUT TEGAK 51

NAMA-NAMA BENTUK – 2 D PENTAGON 5 HEPTAGON 7 (TUJUH ) HEKSAGON 6 (SIX)

NAMA-NAMA BENTUK – 2 D PENTAGON 5 HEPTAGON 7 (TUJUH ) HEKSAGON 6 (SIX) OKTAGON 8 (OGOS) NONAGON 9 (NINE) 52

CIRI-CIRI BENTUK 2 DIMENSI Segi Empat Tepat 2 pasang sisi lurus yang sama panjang

CIRI-CIRI BENTUK 2 DIMENSI Segi Empat Tepat 2 pasang sisi lurus yang sama panjang 4 sudut tegak 4 bilangan bucu 2 bilangan paksi simetri Segi Empat Sama 4 sisi lurus yang sama panjang 4 sudut tegak 4 bilangan bucu 4 bilangan paksi simetri Segi Tiga Sama Kaki 2 sisi yang sama panjang 2 sudut yang sama besar 3 bilangan bucu 1 bilangan paksi simetri Segi Tiga Sama Sisi 3 sisi yang sama panjang 3 sudut yang sama besar 3 bilangan bucu 3 bilangan paksi simetri 53

CIRI-CIRI BENTUK 2 DIMENSI Segitiga Bersudut Tegak Bulatan 3 sisi lurus yang tak sama

CIRI-CIRI BENTUK 2 DIMENSI Segitiga Bersudut Tegak Bulatan 3 sisi lurus yang tak sama panjang atau 2 sisi lurus yang sama panjang Salah satu daripadanya ialah sudut tegak 3 bilangan bucu 0 atau 1 bilangan paksi simetri 1 sisi melengkung Tida sudut Tiada bucu Bilangan yang tidak terhad 54

Bentuk Permukaan Rata Sisi Permukaan Melengkung Bucu Sudut 1 4 0 4 4 1

Bentuk Permukaan Rata Sisi Permukaan Melengkung Bucu Sudut 1 4 0 4 4 1 3 0 3 3 1 0 0 55

PAKSI SIMETRI segiempat tepat segiempat sama segitiga sama kaki 2 Paksi Simetri segitiga sama

PAKSI SIMETRI segiempat tepat segiempat sama segitiga sama kaki 2 Paksi Simetri segitiga sama sisi 4 Paksi Simetri segitiga bersudut tegak 1 Paksi Simetri 3 Paksi Simetri 1 Paksi Simetri 56

BENTUK 3 DIMENSI KUBOID PIRAMID KUBUS SFERA KON SILINDER 57

BENTUK 3 DIMENSI KUBOID PIRAMID KUBUS SFERA KON SILINDER 57

BENTUK 3 DIMENSI Permukaan Rata Tepi Permukaan melengkung Tapak Bucu 58

BENTUK 3 DIMENSI Permukaan Rata Tepi Permukaan melengkung Tapak Bucu 58

CIRI-CIRI BENTUK 3 DIMENSI Kubus v 6 permukaan rata yang berbentuk segi empat sama

CIRI-CIRI BENTUK 3 DIMENSI Kubus v 6 permukaan rata yang berbentuk segi empat sama v 12 bilangan sisi v 8 bilangan bucu Kuboid v 4 permukaan rata yang berbentuk segi empat tepat dan 2 permukaan rata yang berbentuk segiempat sama v 1 permukaan melengkung v 12 bilangan sisi v 8 bilangan bucu Silinder v 2 permukaan rata yang berbentuk bulatan v 1 permukaan melengkung v 2 bilangan sisi v Tiada bucu Sfera v Sfera tidak ada permukaan rata v Terdapat 1 permukaan melengkung sahaja v Tiada bilangan sisi v Tiada bilangan bucu 59

CIRI-CIRI BENTUK 3 DIMENSI Kon v 1 permukaan rata yang berbentuk v 1 permukaan

CIRI-CIRI BENTUK 3 DIMENSI Kon v 1 permukaan rata yang berbentuk v 1 permukaan melengkung v 1 bilangan sisi v 1 bilangan bucu Piramid Bertapak Segiempat Sama v 1 permukaan rata yang berbentuk segi empat sama v 4 permukaan rata yang berbentuk segi tiga v 8 bilangan sisi v 5 bilangan bucu Piramid bertapak segi empat tepat v 1 permukaan rata yang berbentuk segi empat tepat v 4 permukaan rata yang berbentuk segi tiga v 8 bilangan sisi v 5 bilangan bucu 60

Pepejal Permukaan Rata Permukaan Melengkung Edge Tepi / Sisi Vertices Bucu 6 0 12

Pepejal Permukaan Rata Permukaan Melengkung Edge Tepi / Sisi Vertices Bucu 6 0 12 8 2 1 2 0 0 1 0 0 Kiub Kuboid Silinder Sfera 61

Solid Pepejal Flat Face Permukaan Rata Curved Face Permukaan Melengkung Edge Tepi / Sisi

Solid Pepejal Flat Face Permukaan Rata Curved Face Permukaan Melengkung Edge Tepi / Sisi Vertices Bucu 1 1 5 0 8 5 5 0 9 6 Kon Piramid Prisma 62

PERIMETER DAN LUAS Bentuk a b Perimete Luas Ukur keliling (+ sisi luar) axb

PERIMETER DAN LUAS Bentuk a b Perimete Luas Ukur keliling (+ sisi luar) axb panjang x lebar Ukur keliling (+ sisi luar) 1 x tapak x tinggi 2 a b tinggi tapak 63

PERIMETER DAN LUAS Bentuk tinggi tapak Unit perimeter Unit luas Perimeter Ukur keliling (+

PERIMETER DAN LUAS Bentuk tinggi tapak Unit perimeter Unit luas Perimeter Ukur keliling (+ sisi luar) Luas 1 2 x tapak x tinggi : cm / km : cm² / km² 64

ISIPADU BENTUK 3 DIMENSI Tinggi Kubus Kuboid Lebar Panjang Tinggi Panjang Isipadu Kubus dan

ISIPADU BENTUK 3 DIMENSI Tinggi Kubus Kuboid Lebar Panjang Tinggi Panjang Isipadu Kubus dan Kuboid = Panjang x Lebar x Tinggi Unit isipadu : cm³ / m³ 65

BENTANGAN KUBUS SILINDER KUBOID 66

BENTANGAN KUBUS SILINDER KUBOID 66

BENTANGAN PRISMA KON PIRAMID 67

BENTANGAN PRISMA KON PIRAMID 67

GARISAN DAN SUDUT Garis Selari Sudut Tegak 90° Sudut Tirus Garis Serenjang Kurang daripada

GARISAN DAN SUDUT Garis Selari Sudut Tegak 90° Sudut Tirus Garis Serenjang Kurang daripada 90° Sudut Cakah LT+ Lebih daripada 90° 68

9. KOORDINAT Baris / menegak / ke atas (MEMANJAT) y 6 5 4 3

9. KOORDINAT Baris / menegak / ke atas (MEMANJAT) y 6 5 4 3 2 1 x Koordinat = (5, 6) A B C D E Lajur / melintang / ke kanan (MERANGKAK) Kedudukan = C 4 69

10. NISBAH DAN KADARAN NISBAH KADARAN ÷ 2 unit = RM 1. 50 ×

10. NISBAH DAN KADARAN NISBAH KADARAN ÷ 2 unit = RM 1. 50 × 6 unit = ? Nisbah manggis kepada durian = 5 : 1 Nisbah kelapa kepada semua = 2 : 8 Nisbah semua kepada manggis = 8 : 5 RM 1. 50 x 6 = RM 4. 50 2 Cara menyebut : 5 : 1 = Nisbah 5 kepada 1 70

11. PENGURUSAN DATA PURATA (MIN) Purata = Jumlah Bilangan = Jumlah Purata Jumlah =

11. PENGURUSAN DATA PURATA (MIN) Purata = Jumlah Bilangan = Jumlah Purata Jumlah = Purata x Bilangan ÷ P J x ÷ B 71

PERWAKILAN DATA JULAT = Nilai yang tertinggi – Nilai yang terendah MIN / PURATA

PERWAKILAN DATA JULAT = Nilai yang tertinggi – Nilai yang terendah MIN / PURATA = Jumlah nilai data Jumlah kekerapan MOD = Kekerapan yang berulang-ulang Median = Nilai data yang berada di tengah-tengah # susun data secara menaik # potong data secara berpasangan depan dan belakang # jika masih ada 2 data di tengah, tambah dan bahagi 2 72

12. KEBOLEHJADIAN (MUNGKIN BERLAKU ATAU TIDAK MUNGKIN BERLAKU) • PASTI • MUSTAHIL • SAMA

12. KEBOLEHJADIAN (MUNGKIN BERLAKU ATAU TIDAK MUNGKIN BERLAKU) • PASTI • MUSTAHIL • SAMA KEMUNGKINAN • KECIL KEMUNGKINAN • BESAR KEMUNGKINAN 73