Situace nemocninch lka V R Pracovn podmnky odmovn

  • Slides: 24
Download presentation
Situace nemocničních lékařů V ČR Pracovní podmínky, odměňování a personální (ne)zajištění nepřetržité nemocniční péče

Situace nemocničních lékařů V ČR Pracovní podmínky, odměňování a personální (ne)zajištění nepřetržité nemocniční péče MUDr. Miloš Voleman, XXVIII. Sjezd ČLK, Praha 22. 11. 2014

První částečně relevantní data Průzkum Ministerstva zdravotnictví provedený v období 5. - 20. 6.

První částečně relevantní data Průzkum Ministerstva zdravotnictví provedený v období 5. - 20. 6. 2014 Účast dobrovolná, údaje anonymizovány Osloveno 152 nemocnic Dle registru zdravotních zařízení pracuje v těchto nemocnicích 18. 338 lékařů Odpovědělo 73 nemocnic, tedy 48%. V těchto nemocnicích pracuje 11. 746 lékařů, tedy cca 66% všech nemocničních lékařů

Osloveno Odpovědělo % zařízení (kraj) % úvazků (ČR) Středočeský 21 7 33. 3 5.

Osloveno Odpovědělo % zařízení (kraj) % úvazků (ČR) Středočeský 21 7 33. 3 5. 1 Jihomoravský 19 12 63. 2 12. 0 Moravskoslezský 18 8 44. 4 5. 8 Praha 18 12 66. 7 17. 7 Ústecký 11 7 63. 6 5. 3 Plzeňský 10 3 30. 0 0. 6 Královéhradecký 9 5 55. 6 4. 8 Liberecký 8 4 50. 0 2. 7 Olomoucký 8 1 12. 5 0. 6 Jihočeský 7 5 71. 4 4. 6 Zlínský 7 4 57. 1 3. 5 Vysočina 6 5 83. 3 3. 7 Pardubický 5 0 0. 0 Karlovarský 5 0 0. 0 152 73 48. 0 % 66. 4 Kraj Celkem

Rozdělení dle zřizovatele

Rozdělení dle zřizovatele

Rozdělení dle velikosti nemocnice

Rozdělení dle velikosti nemocnice

Rozdělení dle typu péče

Rozdělení dle typu péče

Projevuje se nedostatek lékařů?

Projevuje se nedostatek lékařů?

Projevuje se nedostatek lékařů?

Projevuje se nedostatek lékařů?

Je ve Vaší nemocnici problém přesčasové práce lékařů?

Je ve Vaší nemocnici problém přesčasové práce lékařů?

Je ve Vaší nemocnici problém přesčasové práce lékařů?

Je ve Vaší nemocnici problém přesčasové práce lékařů?

Dodržuje Vaše nemocnice od 1. 1. 2014 maximální práci přesčas?

Dodržuje Vaše nemocnice od 1. 1. 2014 maximální práci přesčas?

Dodržuje Vaše nemocnice od 1. 1. 2014 maximální práci přesčas?

Dodržuje Vaše nemocnice od 1. 1. 2014 maximální práci přesčas?

Shrnutí číslo 1. Nemocnice pociťují nedostatek lékařů Nemocnice mají problém s přesčasovou prací lékařů

Shrnutí číslo 1. Nemocnice pociťují nedostatek lékařů Nemocnice mají problém s přesčasovou prací lékařů Nemocnice vesměs dodržují povolenou práci přesčas maximálně Zdá se, že se českému zdravotnictví podařilo vyřešit kvadraturu kruhu Jak je to možné?

Jakou formou zajišťuje Vaše nemocnice ÚPS

Jakou formou zajišťuje Vaše nemocnice ÚPS

Jakou formou zajišťuje Vaše nemocnice ÚPS

Jakou formou zajišťuje Vaše nemocnice ÚPS

Odchází lékař po službě ?

Odchází lékař po službě ?

Odchází lékař po službě?

Odchází lékař po službě?

 Z rozsudku Nejvyššího správního soudu z 23. března 2011 „Nejvyšší správní soud uvádí,

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu z 23. března 2011 „Nejvyšší správní soud uvádí, že z vymezení druhu práce sjednaného v dohodě o pracovní činnosti, jež se jeví účelově neurčitá, je zřejmé, že pracovní činnost stěžovatelky měla směřovat k obdobné práci dle pracovní smlouvy, respektive na ni navazovat, mimo jiné např. k zajištění ústavních pohotovostních služeb, v dohodě o pracovní činnosti je tato činnost uvedena jako zajištění provozu oddělení v nočních hodinách. V pracovní smlouvě byl druh práce stěžovatelky určen jako práce lékařky a podle náplně práce stěžovatelky tato práce zahrnovala rovněž zajištění ústavní pohotovostní služby. Sjednaný druh práce jak podle pracovní smlouvy, tak podle dohody o pracovní činnosti, se bezpochyby podstatně překrýval, rozdílné bylo pouze jeho časové vymezení. Ze správního spisu je dále zřejmé, že uvedené nezpochybňoval ani zaměstnavatel stěžovatelky, jenž správním orgánům sdělil, že účelem dohody o pracovní činnosti bylo prosté zajištění nadlimitních přesčasů lékařů a zdravotnického personálu. Nejvyšší správní soud tak souhlasí se stěžovatelkou potud, že předmětná dohoda o pracovní činnosti byla uzavřena v rozporu se zákoníkem práce a je absolutně neplatná Moderate sleep deprivation produces impairments in cognitive and motor performance equivalent to legally prescribed levels of alcohol intoxication A Williamson and A. Feyer Occup Environ Med. Oct 2000; 57(10): 649– 655.

Počty volných míst a chybějících lékařů Obor Chybí lékařů Volných míst Chirurgie 238 46

Počty volných míst a chybějících lékařů Obor Chybí lékařů Volných míst Chirurgie 238 46 Interna 220 81 ARO 177 53 Pediatrie a neonat. 95 23 Gyn. - por. 79 40 Neurologie 67 22 RTG 64 24 Ortopedie 48 0 ORL 20 9 LDN 17 17 Urologie 17 14 Oční 10 6 Kardiologie 8 8 Traumatologie 8 6 Urgentní medicína 8 0 Pneumologie 7 14 Psychiatrie 7 9 Kožní 7 8 Infekční 7 7 Geriatrie 6 7 Ostatní a nespecifikovaný 773 107 Celkem 1883 501

Lékaři zajišťující ÚPS a externí spolupracovníci CELKEM Zřizovatel nemocnice stát (přímo řízené organizace) Počet

Lékaři zajišťující ÚPS a externí spolupracovníci CELKEM Zřizovatel nemocnice stát (přímo řízené organizace) Počet nemoc nic Počet lékařů zajišťujících ÚPS Počet externích spolupracovníků Podíl externích spolupracovníků 73 10 110, 5 1 224, 0 12, 1 % 16 4 549, 0 362, 0 8, 0 % kraj 36 4 526, 0 642, 0 14, 2 % město či obec 9 766, 0 165, 0 21, 5 % jiný právnický subjekt 12 269, 5 55, 0 20, 4 % Počet lůžek menší než 300 27 777, 5 167, 0 21, 5 % 300 až 699 31 3 762, 0 648, 0 17, 2 % 700 a více 15 5 571, 0 409, 0 7, 3 %

Motivace lékařů k nástupu do nemocnice Průměrný hrubý příjem nemocničního lékaře v české republice

Motivace lékařů k nástupu do nemocnice Průměrný hrubý příjem nemocničního lékaře v české republice včetně příplatků a služeb činil v roce 2013 60. 635 Kč u lékaře pobírajícího plat a 54. 863 Kč u lékaře pobírajícího mzdu Průměrný hrubý plat nemocničního lékaře bez odměn za služby a příplatků činil v roce 2013 30. 031 Kč. U lékařů pobírajících mzdu není tento údaj znám. Garantovaný minimální plat. Dle Memoranda se počítá s 8 hodinami práce přesčas týdně U soudců jde o dolní hranici rozmezí Lékař Nyní 2015 Dle Memoranda Soudce Absolvent 22340 23460 37880 66670 Po kmeni 25240 26500 50510 76520 S atestací 30130 31700 75762 86370

Shrnutí a závěr Nemocniční péče je v České republice zajištěna pouze za cenu systematického,

Shrnutí a závěr Nemocniční péče je v České republice zajištěna pouze za cenu systematického, plošného a důsledného porušování zákonů České republiky Ministerstvo zdravotnictví se nedostane ani kompletním datům, natož pak nějakým opatřením ke Tvrzení, že je možno problém řešit „vnitřními zdroji“ jsou pouhá blouznění, či záměrné a vědomé lži. V nemocnicích reálně chybí cca 2900 lékařů! Je nutno urychleně vytvořit síť páteřních nemocnic. Vláda však plánuje zákon o neziskových nemocnicích až na rok 2017 – což znamená nikdy.

Shrnutí a závěr Je nutné přijmout do nemocnic víc lékařů. Ti nikdy nepřijdou, pokud

Shrnutí a závěr Je nutné přijmout do nemocnic víc lékařů. Ti nikdy nepřijdou, pokud budou platy jako dosud. Nesplnění slibů daných Českou republikou v roce 2011, chápe část absolventů jako jasný argument proč odejít z tohoto státu co nejrychleji. Je nutné poskytnout nemocnicím dostatek prostředků k zvýšení platů a přijetí dalších lékařů. 5% skutečně nikoho nezajímá. Dle prvních analýz AČMN ale úhradová vyhláška v roce 2015 nárůst nezaručuje Pokud stát přistoupí (i přes konečný rozsudek soudu) na premisu, že na část populace se nevztahuje zákon, protože se to státu nehodí, pak je legitimní požadovat, aby se na tuto část populace nevztahovaly i jiné zákony. Konkrétně § 2 Zákona 586/1992 Sb. - o dani z příjmu

Děkuji za pozornost

Děkuji za pozornost